Kerknieuws uit 't Tonckeltje - juni 2021

Kerkdiensten

Er zullen tot en met het startweekend van 4 en 5 september a.s. geen diensten gehouden worden in onze kerk.

We krijgen weer lucht!

Hoera, we mogen op kamp! Enthousiast kwam mijn dochter de afgelopen week binnen van school. Ze had net te horen gekregen dat het kamp voor de groepen 7 en 8 dit jaar toch nog kon doorgaan. Ze moest er wel 20 kilometer voor fietsen, maar dat had ze er graag voor over. Door corona was er de afgelopen anderhalf jaar weinig tot niets mogelijk, maar nu alles langzaam weer een beetje opengaat zie je bij veel mensen, net als bij mijn dochter, het verlangen om er weer even op uit te gaan. Een jaar lang mochten we weinig mensen ontvangen thuis, waren we niet of weinig op ons werk en moesten we vanwege de avondklok ook 's avonds verplicht thuis zijn.
Dat betekende dat je geen tot weinig leuke dingen kon doen met je vrienden of familie. Ik hoor de verzuchting nog bij ons thuis als het weer weekend was: “Pap gaan we nog iets leuks doen, o nee we kunnen niets”, waarop ze zich weer verscholen achter hun scherm. Iedereen ademt weer op nu weer wat meer mogelijk is. We kunnen weer naar de bioscoop, theater, het restaurant en het terras.

En nu nadert de vakantie, mensen zijn druk op zoek om te kijken wat mogelijk is. De touroperators zijn wakker gekust en strooien met allerlei reizen in binnen-en buitenland. En we beginnen weer vooruit te kijken en gaan weer boeken. Is het niet voor deze zomervakantie dan wel voor de periode daarna. De wereld om ons heen gaat stukje bij beetje open.

En dat is goed. Wij, mensen, hebben behoefte aan medemensen. Om af en toe even een praatje te maken, even zo maar bij iemand op bezoek te gaan, om even zoals we dat noemen “andere praat“ te hebben. En de vakantie is daar bij uitstek geschikt voor, of we nu op reis zijn, of op de camping staan of er op de fiets of wandelend op uit trekken. We kunnen weer lekker op een terrasje zitten en andere mensen bekijken en becommentariëren (zoals zij dat waarschijnlijk over ons doen).

Laten we deze vakantie proberen te genieten van dat wat kan, en nieuwe ervaringen op doen. Weer nieuwe mensen ontmoeten die onze blik verruimen en nieuwe verhalen vertellen. Even gezellig op het terras zitten, even ouderwets winkeltjes door struinen. Langzaam laten we het coronospook achter ons, natuurlijk zijn er nog beperkingen, maar nu is het de tijd om op te ademen, te genieten en nieuwe energie te krijgen. Om er straks met hernieuwde energie weer tegen aan te kunnen.

Ik wens u allen een heel fijne en goede vakantie!

Mr. Ds. Raymond Poede

Van de kerkenraad

Als de coronamaatregelen ons niet tegenzitten, zijn we van plan om op zaterdag 4 september a.s. onze traditionele jaarlijkse barbecue te gaan houden. Uiteraard met de gepaste afstand en aanpassingen. Tegen die tijd krijgt u hier bericht over, maar we zouden u alvast wel willen vragen deze datum in uw agenda te reserveren!

Daarnaast willen we u ook alvast mededelen dat mocht alles zo doorzetten zoals het nu lijkt, we ook dit jaar in samenwerking met uitvaartverzorging Anny Munneke een Lichtjesavond te willen gaan houden. Deze zal plaatsvinden op maandagavond 1 november 2021.
Omdat dit zich veelal buiten afspeelt denken we dat het geen problemen zal opleveren. We melden het alvast zodat u ook deze datum alvast in uw agenda kunt vermelden! In een volgend Tonckeltje zullen we hierover meer informatie vermelden.

Warme groet en blijf gezond.
Namens de kerkenraad, scriba Antje Nieboer

Schoolexamens

De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas! GESLAAGD!!
Van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn in één keer en zij die een herkansing hebben gehad. Voor wie het dit jaar niet gelukt is, volgende keer meer succes. Na een jaar hard werken, kunnen jullie hopelijk állemaal genieten van de welverdiende zomervakantie!!

Zieke en eenzame medemensen

Er zijn vele zieken niet alleen door de corona, maar ook door allerlei andere ziekten voelen er mensen zich niet lekker. Ook denken we aan hen die een behandeling moeten onder gaan, u kunt allen zelf wel hier een invulling aan geven. Wij willen hen allen heel veel sterkte wensen.

De vakantietijd is ook weer begonnen en ondanks de wereld waarin we zitten, genieten veel mensen van een welverdiende vakantie. Sommige gaan naar de camping, anderen blijven liever thuis, weer anderen kunnen om welke reden dan ook niet met vakantie gaan.

Daarnaast zijn er ook velen die zich eenzaam en alleen voelen, ook hen willen en mogen we niet vergeten. Elke dag is voor hen gelijk, niet naar een vereniging of samenkomst. U heeft vast wel iemand waaraan u denkt een familielid, buurvrouw, buurman of ......

Laten we hen dan niet vergeten, een kaartje, bezoekje of telefoontje is een kleine moeite en maakt hun dag weer goed.

Laten we daarom proberen met elkaar in contact te blijven en elkaar niet te vergeten. Stuur elkaar een kaartje, bel elkaar om in verbinding te blijven en stuur een mailtje (indien van toepassing). Gelukkig is het ook weer mogelijk om elkaar op een verantwoorde wijze te bezoeken. Denk ook om uzelf!

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

KERKSCHATTEN

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum!
Kerkschatten, dat zijn mensen.
Die leven in het spoor van Jezus.

De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen:
- Zij zien om naar zieken en ouderen
- Zij besturen, lossen problemen op
- Zij poetsen de kerk, zij denken mee en organiseren
- Zij houden de kerktuin bij en doen de administratie
- Enz., enz.

Kerkschatten zijn de mensen die luisteren,
Die tijd nemen en aandacht schenken,
Die bidden vóór en námens anderen.

Kerkschatten vragen géén beloning,
Maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.