Corona update

geplaatst door: Webmaster  •  6 februari 2022

Vanaf 30 januari is het weer mogelijk om de kerkdiensten weer door de laten gaan. In de kerk kunnen we ruim de 1,5 meter garanderen en de hiervoor vermelde maatregelen aanhouden. Mochten de besmettingen en maatregelen weer dusdanig zijn dat het beter is om de kerkdeuren weer te gaan sluiten, zullen we dit zeker gaan doen.

Wel denken we dat het verstandig is om geen verhuur te laten plaatsvinden voor het 1e kwartaal 2022 van het gebouw. We kunnen voor de vele deelnemers van de kaartclubs in het gebouw niet de 1,5 meter garanderen.

Corona update

geplaatst door: Webmaster  •  23 december 2021

Als gevolg van de laatste persconferentie van de overheid, zijn de deuren van onze kerk helaas voorlopig gesloten. Deze situatie duurt in ieder geval tot 16 januari a.s.
Het gebouw is ook gesloten. Mocht er een uitvaart zijn, dan kan dat uiteraard wél doorgang vinden met inachtneming van de geldende maatregelen.

Verhuur gebouw

geplaatst door: Webmaster  •  7 december 2021

In verband met de coronamaatregelen zal er zo nader order geen verhuur van het gebouw mogelijk zijn.

Noaberschap in de lokale uitvaart

geplaatst door: Webmaster  •  16 september 2021

In samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en onder de vlag van Unesco, is er een filmpje gemaakt over "Noaberschap in de lokale uitvaart".
Aan deze film hebben ook een aantal vrijwilligers van onze kerk hun medewerking verleend. Klik op onderstaande afbeelding om de film te bekijken:


Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Immaterieel Erfgoed Nederland: www.immaterieelerfgoed.nl/nl/noaberschapinlokaleuitvaart

Update corona-maatregelen

geplaatst door: Webmaster  •  26 mei 2021

Er zullen tot het startweekend van 4 en 5 september a.s. geen diensten gehouden worden in onze kerk.
Zie hiervoor ook de berichtgeving in het Tonckeltje van mei 2021.

Corona update

geplaatst door: Webmaster  •  2 mei 2021

In verband met de nog vele besmettingen en omdat we nog niet weten hoe het zal gaan, is er voor nu eerst besloten om nog even geen diensten te gaan houden in onze kerk.

Corona update

geplaatst door: Webmaster  •  17 januari 2021

Naar aanleiding de persconferentie van onze minister-president heeft de Kerkenraad besloten om met de lockdown mee te gaan.
De deuren van de kerk zijn in ieder geval gesloten tot 28 februari 2021. We gaan iets langer dicht dan in de aankondiging van de overheid, in de hoop dat we in de maand maart onze diensten weer kunnen gaan houden.
Op deze manier willen we de risico’s zo laag mogelijk houden, nu ook de Engelse variant erg dicht in de buurt komt.

Naast het sluiten van de kerkdeuren is het eveneens geen verhuur in het eerste kwartaal van 2021.

Corona update

geplaatst door: Webmaster  •  22 december 2020

In verband met de lockdown heeft de Kerkenraad besloten om in ieder geval tot 19 januari 2021 haar deuren te sluiten.
Daarnaast is besloten dat de verhuur van Het Gebouw in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021 niet mogelijk zal zijn.

In deze Kersttijd was het een moeilijke beslissing maar:
- om risico’s voor onze gemeenteleden te voorkomen,
- om zo weinig mogelijke interactie en beweging van mensen te krijgen,
- het maatschappelijk effect,
- om de zorg voor zover wij daar invloed op hebben, geen extra patiënten te geven.

Helaas zal het voor iedereen een andere Kerst worden dan we gewend zijn. Geen 1e Kerstdag met elkaar mooie Kerstliederen zingen, geen nieuwjaarsvisite op de 1e zondag in 2021 en zo kun je nog wel even doorgaan.

Langs deze weg willen we dan ook iedereen FIJNE KERSTDAGEN en VOORAL EEN GEZOND 2021 toewensen.

Update diensten

geplaatst door: Webmaster  •  26 september 2020

Helaas kan in oktober, door de huidige situatie, de traditionele zangdienst geen doorgang vinden. Op dit moment gaan we er van uit dat er dit jaar geen Kerstnachtdienst gehouden kan worden.
Dit zijn diensten waar normaal gesproken zo'n 100 mensen bij aanwezig zijn. Met het nemen van de benodigde maatregelen in het kader van COVID-19, hebben we dan geen ruimte voor alle aanwezigen.
Mocht de situatie dusdanig wijzigen en we meer of andere diensten kunnen houden, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Corona update

geplaatst door: Webmaster  •  16 mei 2020

Het advies van de PKN Nederland is om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. De overheid geeft wel aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan en op anderhalve meter afstand van elkaar.

Onze kerkenraad heeft besloten om zich aan het advies van de PKN te houden en tot en met 30 juni 2020 geen diensten te gaan houden in onze kerk.
Dit om zo ook de fysieke ontmoeting te vermijden en de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Mochten er wijzigingen zijn, dan zal de kerkenraad u hiervan op de hoogte brengen, via een nieuwsbrief of deze website.

Kerkdiensten afgelast

geplaatst door: Webmaster  •  28 maart 2020

Zoals u wellicht uit de berichtgeving van het kabinet heeft vernomen, mogen er tot en met 1 juni geen samenkomsten meer plaatsvinden. Dit geldt helaas ook voor onze kerkdiensten.

Als kerkenraad hebben we dan ook besloten ons hier aan te houden: Alle diensten komen te vervallen tot en met 1 juni. (Zo ook de viering van de opstanding met Pasen en het Paasontbijt.)

Voedselbank Veendam in zwaar weer!

geplaatst door: Webmaster  •  28 maart 2020

De voedselbank Veendam en Omstreden is, met name door het hamsteren als gevolg van de coronacrisis, in zwaar weer gekomen. Er blijven op dit moment weinig producten over in de supermarkten, voor de voedselbank om te verdelen.
Daarom doen we een beroep op u, om de voedselbank te steunen met een bijdrage. Zodat de voedselbank de armen in Veendam & omstreken kan voorzien van voedsel.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL10 RABO 0154 0571 18 t.n.v. Voedselbank Veendam o.v.v. gift.

Onze kerk (Diaconie) heeft ook al een donatie gegeven.

We hopen dat u ook op u kunnen rekenen.

Namens de voedselbank Veendam en Omstreken hartelijk dank.

Kerkdiensten afgelast

geplaatst door: Webmaster  •  14 maart 2020

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus, zullen er in ieder geval tot en met 29 maart geen geen diensten gehouden worden in onze kerk.
Ook alle activiteiten die plaats zouden vinden in onze kerk/het gebouw, zijn afgelast.
Dit is niet omdat we met 100 mensen in de kerk zitten, maar wel omdat we veel ouderen en kwetsbaren in ons midden hebben. We moeten verstandig zijn en het niet opzoeken!

Gewijzigde aanvangstijd 26 januari

geplaatst door: Webmaster  •  21 januari 2020

LET OP: de dienst van zondag 26 januari a.s. zal niet, zoals eerder vermeld, beginnen om 11:00 uur, maar de dienst begin om 09:30 uur

Kerstnachtdienst 2019

geplaatst door: Webmaster  •  20 december 2019

Wijziging preekrooster

geplaatst door: Webmaster  •  11 december 2019

De dienst van zondag 29 december zal niet, zoals in het preekrooster stond aangegeven, voorgegaan worden door dhr. Van der Wal, maar door mevr. G. Lenting.
De aanvangstijd voor deze dienst is ook gewijzigd. De dienst zal om 11:00 uur aanvangen.

Zondagmiddag 15 december 2019

geplaatst door: Webmaster  •  30 november 2019

Op deze zondag zullen er 5 koren een Kerstzangdienst in onze kerk houden, te weten:
- De Vrouwen van nu Wildervank/Pekela
- Sursum Corda uit Oude Pekela
- Kerkkoor Vriescheloo
- Chr. Mannenensemble Pekela
- Duo Harmonie

De aanvang is 14.00 uur en de toegang is vrij.

Voor de inwendige mens zal er koffie, thee, glühwein, chocolademelk en cake te koop zijn.

Woensdagavond 18 december 2019

geplaatst door: Webmaster  •  30 november 2019

De Vrouwen van Nu afdeling Ommelanderwijk zullen op deze avond hun Kerstavond gaan vieren in onze kerk. Aanvang 19:30 uur.

Mevrouw Gré Lenting zal deze avond d.m.v. verhaaltjes en gedichten verzorgen in samenwerking met het gemengde koor Instru-Voca uit Vlagtwedde. Zij zingen geestelijke en populaire liederen.

Denkt u: hé wat leuk, hier wil ik bij aanwezig zijn!

Dat kan, u bent van harte welkom en de toegang is gratis.

Dankdag voor gewas en arbeid

geplaatst door: Webmaster  •  29 september 2019

Zondag 10 november staat in het teken van “Dankdag voor gewas en arbeid”. Net als vorig jaar willen we weer voedsel inzamelen voor de vele gezinnen die van een minimum moeten leven en voedsel krijgen van de Voedselbank. We hopen dat we ook dit jaar met elkaar weer een mooie, goed gevulde tafel voor in de kerk krijgen.

Onze gemeente gaat van zondag 20 oktober tot en met zondag 10 november hiervoor een inzamelin
g houden, zodat we de ingezamelde producten daarna naar de Voedselbank Veendam–Menterwolde kunnen brengen.

Hieronder vindt u het lijstje dat wij hebben ontvangen, van de producten die ze graag zouden ontvangen:
- houdbare zuivel
- knakworstjes
- blik/pot groente/appelmoes
- houdbare broodbeleg
- toiletpapier
- shampoo
- koekjes en dergelijke
- pasta/rijst, houdbare saus/mix voor pasta
- soep
- wasmiddel

We hopen dat u allen mee gaat doen.

Lichtjesavond 2019

geplaatst door: Webmaster  •  28 september 2019

De Kerkenraad heeft het plan om, samen met uitvaartverzorging Anny Munneke, een lichtjestocht te organiseren vanuit de kerk, naar onze begraafplaats.

Dit zal plaatsvinden op vrijdagavond 1 november 2019.

U wordt ontvangen in de kerk voor eventueel een moment van stilte. Er is hier ook een mogelijkheid om zelf een lichtje aan te steken. Daarna kunt u de verlichte route lopen naar de begraafplaats.

Hier staan in alle paden lichtjes zo kunt u naar uw dierbare(n) lopen voor een herdenkingsmoment.

In de kerk zal er koffie en/of thee aanwezig zijn.

Om deze tocht te voorzien van lichtjes, vragen wij u glazen (groente)potjes te verzamelen. Wel willen we u vragen om het etiket er af te weken.
U kunt de potjes inleveren bij de kerk of bij een kerkenraadslid.

Grunniger Dainst

geplaatst door: webmaster  •  4 juni 2019

Op zondag 30 juni zal weer een Grunniger Dainst gehouden worden in onze kerk. Deze dienst zal beginnen om 19:30 uur en staat onder leiding van ds. Raymond Poede.
De dienst zal begeleid worden door organist Gert-Jan Farenhorst.

De ochtenddienst op deze zondag zal komen te vervallen.

Doopdienst

geplaatst door: webmaster  •  19 januari 2019

De kerkenraad wil het volgende onder uw aandacht brengen: Gert Jan en Cynthia Farenhorst hebben te kennen gegeven hun dochter Sophie te willen dopen.
De dienst zal op zondag 27 januari 2019 om 11.00 uur plaatsvinden.

Het is ongeveer 18 jaar geleden dat er een kindje is gedoopt in de kerk. De kerkenraad is daarom heel blij met hun verzoek en nodigt u uit om bij deze feestelijke dienst aanwezig te zijn.

Kerstnachtdienst 2018

geplaatst door: webmaster  •  13 december 2018

Op 24 december houden we in onze kerk wederom een Kerstnachtdienst.
We zullen de ouderwetse traditionele kerstliederen zingen. Aan deze avond werken mee: mevrouw H. Mertens (voorganger), de heer R. Wassens (organist) en Gospelkoor Semaja uit Winschoten.
Na de dienst is er voor de liefhebbers een kopje koffie, warme chocolademelk of een glaasje glühwein.

Website hersteld

geplaatst door: webmaster  •  24 november 2018

De website van de kerk is weer hersteld. Door aanpassingen op de server bij onze "host", moesten een aantal technische zaken aangepast worden. Deze aanpassingen hebben meer tijd gekost dan in eerste instantie gehoopt, maar zijn nu afgerond!

Foto's van de kerk

geplaatst door: webmaster  •  1 november 2018

Wij zijn enige tijd geleden benaderd door (kerk)fotograaf Diana Nieuwold, met de vraag of zij onze kerk op de foto mocht zetten. Zij heeft een website waarop ruim 700 kerken (nog bestaande kerken en inmiddels al gesloten kerken) staan die ze gefotografeerd heeft.
Natuurlijk hebben wij haar toestemming gegeven, ze heeft foto’s van de binnen en buitenkant van de kerk gemaakt en deze staan inmiddels op haar website.
Bent u alvast nieuwsgierig, de website is: www.kerkfotografie.nl.
Diana bedankt voor de mooie foto’s.

Concert "Vrolijke Noot" en "The Special Singers"

geplaatst door: Webmaster  •  11 oktober 2018

Op zondagmiddag 28 oktober a.s. geven Vrouwenkoor “Vrolijke Noot” uit Muntendam en de “The Special Singers” uit Uithuizermeeden in de Hervormde Kerk Ommelanderwijk Zuidwending (Kerkpad 5, Veendam) een fantastisch concert.

Beide koren staan onder leiding van dirigent Nico Dijkman en willen iedereen een onvergetelijke muzikale middag bezorgen door een zeer gevarieerd muzikaal programma aan te bieden. Dit mag u niet missen!!

Het concert begint om 14.30 uur. De zaal open om 13.30 uur.

De toegangsprijs is € 5,00 p.p. Kaarten zijn ook in de voorverkoop te bestellen bij Marinus Boelens, telefoon (06) 51 61 34 39 en 's middags aan de kassa.

U komt toch ook?

Grunniger Dainst

geplaatst door: webmaster  •  3 juni 2018

In de Hervormde Kerk van Ommelanderwijk/Zuidwending organiseren wij op 24 juni om 19.30 een “Grunniger dainst” deze dienst zal volledig in het teken staan van de Groningse taal. De dienst zal worden voorgegaan door ds. Raymond Poede en de liederen zullen op feestelijke wijze begeleid worden op orgel en piano door Doewe Kraster en Gert-Jan Farenhorst.

De toegang is gratis, wel zal er een collecte gehouden worden. Doordat er steeds minder mensen in de kerk komen en helaas de kosten wel steeds toenemen wordt het voor ons steeds moeilijker om de kerk en het daarbij behorende kerkhof te onderhouden. De collecte is dan ook bedoeld voor het onderhoud aan de kerk zodat het kerkje tussen beide dorpen er mooi bij kan blijven staan, iets wat zo langzamerhand niet meer vanzelf sprekend is.

Wij hopen dat u met velen zult komen en zegt het voort. We zullen er met elkaar een leuke avond van maken. Tot zondag de 24ste!LET OP: de ochtenddienst komt op deze zondag te vervallen!

Kerstnachtdienst 2017

geplaatst door: webmaster  •  20 december 2017

Uw wordt allen van harte uitgenodigd voor de Kerstnachtdienst. De dienst begint om 22:00 uur.
Voorganger is mevrouw H. Mertens. Tijdens de dienst zal Gertjan Farenhorst het orgel bespelen en Inge Dijkstra-de Vries zal haar bijdrage leveren op de dwarsfluit.

De deurcollecte is voor Mo(o)i uit Veendam, een internationale club voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Veendammers, die als doel heeft de integratie van inwoners van verschillende nationaliteiten in Veendam en omstreken.
Daarnaast de inwoners van Veendam kennis te laten maken met andere culturen en gebruiken. Zo hebben ze 2x per maand een taalcafé in het Noorderpoort in Veendam, integratiediners en nog veel meer.

Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een glaasje Glühwein of chocolademelk om even na te praten.

Johannes de Heer zangdienst

geplaatst door: webmaster  •  28 april 2017

Op zondag 7 mei wordt er een avondzangdienst gehouden in het teken van Johannes de Heer. Tijdens de dienst zal het orgel bespeeld worden door Marcel Gelderloos.
De dienst staat onder leiding van Harry Huisman en Antje Nieboer en zal om 19:30 uur beginnen.
In verband met de avondzangdienst zal er deze ochtend geen ochtenddienst zijn in de kerk.

Kerstmarkt 2016

geplaatst door: webmaster  •  22 december 2016

Op 10 december jl. vond weer de jaarlijkse kerstmarkt plaats op Ommelanderwijk. Uiteraard waren wij ook van de partij met de verkoop van spekkendikken. Klik op de foto's voor een sfeerimpressie.

                       

Zondag 27 november

geplaatst door: webmaster  •  19 november 2016

Op zondag 27 november (1e Advent) wordt het orgel tijdens de dienst bespeeld door Dick Swama.
Aan deze dienst zal ook meegewerkt worden door het Chr. Mannenkoor Veendam onder leiding van Frits Vugteveen.
De dienst begint om 10.00 uur. U bent allen van harte welkom.

Dankdag voor gewas en arbeid

geplaatst door: webmaster  •  11 november 2016

Op 6 november jongstleden zijn, in het kader van "Dankdag voor gewas en arbeid", door onze kerk boodschappen ingezameld voor de Voedselbank Veendam-Menterwolde. Er zijn veel boodschappen binnengekomen, zoals u op onderstaande foto's kunt zien.
De Voedselbank was erg blij met onze inzamelactie en kan hier vele mensen weer erg blij mee maken.

       

Huwelijksvoltrekking

geplaatst door: webmaster  •  11 november 2016

Op 24 oktober 2016 zijn Gert-Jan Farenhorst en Cynthia Slagter in het huwelijk getreden.
Voor het bruidspaar is het een mooie dag geweest. We wensen hun alle goeds toe.

       

Bruiloft

geplaatst door: webmaster  •  30 september 2016

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat op maandag 24 oktober a.s. om 14.00 uur in onze kerk een huwelijk zal worden voltrokken tussen

Gert-Jan Farenhorst en Cynthia Slager

De ringen van trouw die jullie elkaar op deze huwelijksdag als symboliek zullen geven, zijn de jaarringen van jullie levensboom, geworteld in Gods liefde met elkaar verweven.

Vrijwilligers van de beide dorpen

geplaatst door: webmaster  •  30 september 2016

We zijn nog steeds bezig met het onderhouden van het kerkhof en de aanblik van de kerk, met een groot aantal vrijwilligers. U begrijpt dat dit werk het hele jaar rond doorgaat. We komen ongeveer elke 2 a 3 weken een morgen bij elkaar. Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 08.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur. Mocht 08.00 uur u te vroeg zijn! U bent later op de morgen ook nog van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij Henk Pietersen 0598-630917 of Albert Nieboer 0597-646854.

Zondag 26 juni: "Groningen zingt"

geplaatst door: webmaster  •  29 mei 2016

De stichting Groningen zingt is erg blij om u uit te mogen nodigen voor een zangdienst in de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending (Kerkpad 5 Veendam/Ommelanderwijk) op 26 juni om 19:00 uur. In deze dienst treedt de zanggroep Joy uit Vriescheloo op, onder leiding van Etty de Boer.

De organist is de vaste organist van Groningen Zingt, de bekende Dennis Wubs. De voorganger is ds. Raymond Poede. Het thema van de dienst is: de goede Herder.
We kennen allemaal het verhaal van de goede Herder, Jezus die voor ons, zijn kudde zorgt en zelfs het kleinste schaapje in het oog heeft en als het nodig is achter dat ene verdwaalde schaap aan gaat en daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar staan we deze dienst niet alleen bij stil maar gaan we vooral over zingen.

De zangdienst is helemaal gratis. Wel is er tijdens het concert een collecte voor de onkosten. U bent allemaal van harte welkom en nodig vooral vrienden en bekenden uit, dan maken we er een mooie massale samenzang van.

Joh. de Heer zangdienst

geplaatst door: webmaster  •  23 april 2016

Op zondag 1 mei 2016 houden we weer een Joh. de Heer zangdienst. Deze dienst zal beginnen om 19:30 uur en staat onder leiding van Harry Huisman en Anje Nieboer. Het orgel zal tijdens de dienst bespeeld worden door Marcel Gelderloos.
Wij hopen u 1 mei allen te kunnen begroten in onze kerk.

Pinksteren 2016

geplaatst door: webmaster  •  23 april 2016

Op 1e Pinksterdag, zondag 15 mei, is er om 11:00 uur een dienst. De dienst wordt voorgegaan door Ds. R. Poede.
Als Kerkenraad zijn wij verheugd u mede te kunnen delen dat tijdens deze dienst Gertjan Farenhorst en Cynthia Slagter belijdenis zullen doen.
We hopen dan ook dat u allemaal in grote getale aanwezig zult zijn tijdens deze dienst.

Vastenmaaltijd

geplaatst door: webmaster  •  1 maart 2016

De veertigdagentijd is weer aangebroken en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in een van de kerken in Veendam en omstreken. Aanvang is 18.30 uur.
De volgende vastenmaaltijden zijn:
- woensdag 2 maart bij de RK Parochie te Veendam
- woensdag 9 maart bij de Prot. Gem. Wildervank (Concordia)
- woensdag 16 maart bij de Vrij Evangelische Gemeente
- woensdag 23 maart a.s. bij de Prot. gem. Veendam

Paasontbijt zondag 27 maart

geplaatst door: webmaster  •  1 maart 2016

De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 27 maart a.s. vanaf 9.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U/jij kunt zich tot uiterlijk 21 maart opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
- Frens Baas, tel. (0598) 63 05 80
- Albert Nieboer, tel. (0597) 64 68 54

Kerstnachtdienst 2015

geplaatst door: webmaster  •  7 november 2015

Op donderdag 24 december hebben we in onze kerk weer een Kerstnachtdienst, die deze keer onder leiding zal staan van Heleen Mertens. De aanvang van deze dienst is 22:00 uur. In deze dienst zal een mannenkoor onder leiding van Kiny Eiten hun medewerking verlenen.
Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, chocolademelk of gluhwein. We maken er weer een mooie dienst van en hiervoor wordt u allen van harte uitgenodigd.

Kerstavondzang 2015

geplaatst door: webmaster  •  7 november 2015

Op zondag 13 december zal er een Kerstavondzang worden gehouden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. De aanvang is 19.00 uur. Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen.
Mocht u een mooi kerstlied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt. U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede, raymond@poede.nl of (050) 230 42 66.

Grunniger dainst en zangdienst

geplaatst door: webmaster  •  1 augustus 2015

Op zondag 27 september a.s. zal er een Grunniger dainst worden gehouden. De dienst staat onder leiding van ds. E.J. Struif en begint om 10:00 uur.

Daarnaast is er op zondag 18 oktober a.s. een zangdienst onder leiding van dhr. J. Nieboer. Door diverse mensen is een mooi lied ingeleverd, die (voor zover mogelijk) in de dienst is verwerkt. Aanvang van de dienst is 10:00 uur.

Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd!

Zomerperiode

geplaatst door: webmaster  •  13 juni 2015

Hoewel het weer nog niet echt mee wil werken, staat de zomerperiode weer voor de deur. Denkt u er aan dat na 28 juni de diensten elke 2 weken gehouden worden en dat deze beginnen om 09:30 uur! Kijk voor het totale overzicht in het menu bij "Diensten". Hier vindt u een actueel overzicht van alle diensten voor de komende periode.
Het startweekend voor het nieuwe kerkelijke jaar staat dit jaar gepland op 5 en 6 september. Meer informatie hierover volgt nog.

Nieuwe website

geplaatst door: webmaster  •  1 januari 2015

Naast een nieuwe verschijningsvorm van het Kerkblad, heeft ook de website van de kerk een verandering ondergaan. Evenals op de oude site, zullen ook nu regelmatig updates geplaatst worden. Nieuw is een aparte link naar "Kerknieuws uit 't Tonckeltje". Hier vindt u alle informatie van de kerk uit de laatst verschenen versie van 't Tonckeltje.
De vorige edities van het kerknieuws zijn de vinden onder het kopje "archief". Hier vindt u ook de digitale versies van Het Kerkblad van 2007 t/m kerst 2013 en de foto-albums die ook op de oude website te vinden waren.

Kerstnachtdienst 2014

geplaatst door: webmaster  •  1 november 2014

Op woensdagavond 24 december wordt de traditionele Kerstdient gehouden. De dienst zal dit jaar onder leiding staan van mevr. H. Mertens. Daarnaast zullen organist Marcel Gelderloos en trompettist Lubertus Leutscher hun medewerking verlenen aan deze dienst.
Tijdens de dienst zullen (onder andere) de traditionele kerstliederen worden gezongen. Na de dienst kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie, een kop chocolademelk of een glaasje gluhwein.
De aanvang van de Kerstnachtdienst is 22:00 uur. U bent allen van harte welkom!

Kerstavondzang 2014

geplaatst door: webmaster  •  1 november 2014

Op zondag 14 december wordt een Kerstavondzang gehouden. De avond staat onder leiding van ds. R. Poede. Iedereen mag een bijdrage leveren aan de lijst met liederen die gezongen gaan worden. In het Kerknieuws van november staat aangegeven op welke wijze uw voorstel aan ds. Poede doorgegeven kunnen worden. De aanvang van deze zangavond is 19.00 uur.
Na afloop van de zangavond is er koffie of thee met iets erbij.

Kerstviering Vrouwen van NU

geplaatst door: webmaster  •  1 november 2013

Op woensdag 18 december 2013 organiseert Vrouwen van NU, afdeling Ommelanderwijk, een kerstviering. De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in de Hervormde Kerk te Ommelanderwijk.

In de Kerstviering zingt het Chr. Mannenkoor "Prins Alexander" uit Hoogezand-Sappemeer. Het mannenkoor staat onder leiding van Wiebe de Boer en Eric Pots begeleid het koor op piano.

Naast koorzang worden ook veel bekende kerstliederen samen gezongen. In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of iets anders. Ook niet leden zijn van harte welkom op deze avond om samen de Kerst te vieren!

Het adres van de Hervormde Kerk Ommelanderwijk is Kerkpad 5 te Veendam (Ommelanderwijk).

Kerstnachtdienst 2013

geplaatst door: webmaster  •  31 oktober 2013

Op dinsdag 24 december wordt weer de traditionele Kerstnachtdienst gehouden in de Hervormde Kerk Ommelanderwijk-Zuidwending. Tijdens de dienst zullen we traditionele en ouderwetse kerstliederen zingen.

Aanvang van de dienst is 22:00 uur en zal voorgegaaan worden door mevr. C. Dun. Tijdens de dienst zal dhr. Marcel Gelderloos het orgel en dhr. Lubertus Leutscher de trompet bespelen.

Na de dienst is er voor de liefhebbers een kopje koffie, warme chocolademelk of een glaasje gluhwein.
U bent van harte uitgenodigd!

Startweekend 2013

geplaatst door: webmaster  •  1 juli 2013

Op zaterdag 31 augustus vanaf ca. 17:30 uur wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw. We beginnen met een kopje koffie of thee, waarna we gaan barbecueen.

Op zondag 1 september zal er een feestelijke dienst worden gehouden, als begin van het winterwerk. Deze dienst begint om 10:00 uur.
Daarnaast zullen er een aantal ambtsdragers (her)bevestigd worden, te weten:

  • bevestiging: dhr. C. van den Hoven als ouderling-kerkrentmeester;
  • herbevestiging: dhr. H. Pietersen als ouderling;
  • herbevestiging: mevr. A. Nieboer als ouderling-scriba.

Mocht er bezwaar zijn tegen de (her)bevestigingen, dan kan men zich tot zondag 25 augustus a.s. melden bij dhr. H. Huisman, tel. 61 70 61.

Intrede-dienst Ds. Poede

geplaatst door: webmaster  •  1 maart 2012

In tegenstelling van wat er in het kerkblad vermeld staat, komt de dienst van zondagmorgen 29 april a.s. te vervallen.

Op zondag 29 april 2012 nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de feestelijke "intrede" dienst van ds. Raymond Poede.

De dienst zal in het teken staan van het benoemen van ds. Poede, die zich in de vorm van verlenen van "hulpdiensten" aan onze gemeente zal verbinden. Er is gekozen voor deze vorm, omdat ds. Poede predikant is en niet in een gemeente benoemd kan worden als pastoraal medewerker.

De duur van het contract is tenminste 1 jaar, waarna er een mogelijkheid tot verlenging is. De dienst begint om 15:00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee in Het Gebouw, waar u ook ds. Poede welkom kunt heten en feliciteren.
We hopen dat u bij deze feestelijke dienst aanwezig kunt zijn.

Bijzondere diensten

geplaatst door: webmaster  •  1 september 2011

Op zondag 2 oktober zal er weer een zangdienst gehouden worden. Vele bekende liederen uit zowel de bundel van Joh. de Heer als uit ons eigen liedboek zullen we samen zingen. Dit jaar zal het weer een avondzangdienst worden. De dienst, onder leiding van dhr. J. Nieboer, begint om 19:30 uur. Het orgel zal die dag bespeeld worden door Marcel Gelderloos.

Daarnaast zijn wij blij dat we u na vele jaren eindelijk weer eens uit kunnen nodigen voor een Grunneger Daainst in onze kerk. Deze dienst zal plaatsvinden op zondag 6 november en zal beginnen om 19:00 uur. De dienst zal onder leiding staan van ds. E.J. Struif te Oosterwolde en het orgel zal worden bespeeld door Martin den Hollander.

Reserveert u deze data vast in uw agenda!

Open Monumentendag 2011

geplaatst door: webmaster  •  1 augustus 2011

Op zaterdag 10 september 2011 zal onze kerk ook weer meedoen aan de nationale Open Monumentendag.

De kerk zal van 10:00 tot 17:00 uur voor iedereen open zijn. Ook is er een organist aanwezig die het orgel ten gehore zal brengen. Mocht u zelf ook orgel kunnen spelen en graag eens op ons orgel wil spelen, schroom niet, u bent van harte welkom.

Verdere informatie over de Open Monumentendag kunt u lezen in de landelijke en/of regionale dagbladen.

Startweekend 2011

geplaatst door: webmaster  •  31 juli 2011

Het weekend van 3 en 4 september staat in het teken van het begin van het nieuwe winterseizoen.

Op zaterdag 3 september wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de traditionele barbeque. We beginnen om ongeveer 17:30 uur met een kopje koffie of thee. Daarna zullen we gaan barbequen. Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen. Voor de barbeque kunt u zich tot en met 1 september opgeven bij Tini Haarsma, tel. 614318.

Op zondag 4 september zal de startdienst van het nieuwe seizoen verzorgd worden door ds. R. Poede uit Wittewierum. De dienst begint om 11:00 uur.

U bent zowel zaterdag als zondag van harte welkom!

Wordt sponsor van het Meijer-orgel in onze kerk!

geplaatst door: webmaster  •  1 november 2008

Waarom zou u sponsor willen worden?
Het orgel van de Hervormde Kerk Ommelanderwijk-Zuidwending, dat gebouwd is in 1874, dient een totale restauratie te ondergaan. Dit is weergegeven in het rapport, dat is opgesteld door dhr. Stef Tuinstra van de Noord Nederlandse Orgel Academie uit Bedum. Om dit fantastische orgel te behouden is (na 134 jaar trouwe dienst) een grondige renovatie noodzakelijk. Het is van groot belang, dat de werkzaamheden op korte termijn plaats gaan vinden. Als er niets gebeurt, zal het orgel totaal in verval raken en niet meer bespeelbaar zijn. Wij mogen echter dit gemeentelijk erfgoed niet verloren laten gaan. Mede vanwege het feit dat dit orgel in de 19e eeuw is gebouwd door de Veendammer orgelbouwer Roelf Meijer. Ons Meijer-orgel heeft 465 pijpen, die zijn ondergebracht in 9 registers. Voorbeelden daarvan zijn Violon, Vox Humana, etc.

De restauratiecommissie heeft het plan om de totale kosten van de renovatie, in totaal zo'n EUR 195.000,--, door middel van sponsoring bijeen te krijgen. Daarom is de actie "Red het Meijer-orgel" in het leven geroepen. Wij hopen dat, mede door uw hulp, ons orgel spoedig weer in originele staat te bewonderen en te beluisteren is!

Hoe kunt u redder worden?
U kunt een deel van de restauratie sponsoren. Dit kunt u doen door onderstaande strook in te vullen of u aan te melden als sponsor via de website: www.hervormdegemeente-ommelanderwijk-zuidwending.nl Via het kerkblad, flyers en de website zullen wij regelmatig informatie verstrekken over de stand van zaken met betrekking tot de restauratie. Wij bieden u de mogelijkheid om orgelpijpen, blaasbalgen en mechanieken te adopteren. Heel concreet redt u daarbij een stuk van het orgel dat u voor ogen heeft. U kunt uw naam, bedrijfsnaam of bijvoorbeeld verenigingsnaam verbinden aan een deel van het orgel. Bij grote sponsorbedragen zal uw naam (desgewenst) vermeld worden op het sponsorbord, dat in de kerk wordt aangebracht. Op de internetpagina zullen alle sponsoren vermeld worden. Elke bijdrage, groot of klein, wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Wat zijn de kosten?
U kunt reeds een bijdrage leveren aan de restauratie door voor EUR 25,-- een kleine orgelpijp te adopteren. De pijpen kunnen worden verdeeld in 3 groepen. Deze groepen hebben ook weer een variatie van klein, middel en groot. In onderstaande tabel vindt u het totale overzicht van de mogelijkheden.

Schenkingen en sponsoring.
Schenkingen en sponsoring worden met belangstelling tegemoet gezien door overmaking van uw sponsorbijdrage op ons bankrekeningnummer 63.58.17.667 ten name van Restauratiefonds Herv. Kerk Ommelanderwijk-Zuidwending.

De restauratiecommissie "RED HET MEIJER-ORGEL"

Voor informatie kunt u terecht bij de leden van de restauratiecommissie, die bestaat uit:
Cor van den Hoven, Zwaluwstraat 14, Ommelanderwijk tel: (0598) 61 61 74
Gonnie Meerburg, Zuidwending 317, tel: (0598) 61 41 73
Albert en Antje Nieboer, Rubenslaan 21, Nieuwe Pekela tel: (0597) 64 68 54 en
Henk Pietersen, Zuidwending 125, tel: (0598) 63 09 17

Huwelijk op 08-08-08

geplaatst door: webmaster  •  8 augustus 2008

8 augustus 2008 - In onze kerk is op de zeer geliefde datum 08-08-08 ook een huwelijk ingezegend. Op deze vrijdag hadden Sijtze Bijzitter & Alina Smittenberg uit Veendam ons mooie kerkje uitgekozen om de kerkelijke inzegening van hun huwelijk te laten plaats vinden.

Om ongeveer kwart over 4 waren de gasten van het bruidspaar aanwezig. Enige tijd later arriveerde het bruidspaar, dat per koets vanuit Veendam was gekomen.

De inzegening vond plaats in een ontspannen sfeer en werd verzorgt door ds. Raymond Poede uit Delfzijl. Het orgel werd bespeeld door Marcel Gelderloos en Antje Nieboer was ouderling van dienst.

Geld voor orgel Ommelanderwijk

geplaatst door: webmaster  •  14 februari 2008

13 februari 2008 - De Aardgasbuffer Zuidwending (Gasunie en Nuon) en de gemeente Veendam betalen elk 150.000 euro voor de renovatie van de kerk en het Meijerorgel ín de hervormde kerk in Ommelanderwijk. De restauratiecommissie had eigenhandig al 50.000 euro bij elkaar gesprokkeld. Aardgasunie en Veendam willen met de geste hun betrokkenheid bij Ommelanderwijk/Zuidwending benadrukken.

Henk Pietersen, voorzitter van de kerkenraad, is in de zevende hemel. "Het is geweldig", vindt hij. "Voor de kerk en het orgel is het van groot belang dat wij in gesprek zijn geraakt met de aandeelhouders van de Aardgasbuffer. Nu kunnen we het kerkdak vervangen en het orgel reviseren."

Daarmee is de koek op, maar het werk nog niet gedaan. Pietersen: "De dakgoten van de kerk moeten worden vervangen, de muren opnieuw ingevoegd en aan het bijgebouw moet het een en ander worden verspijkerd, maar daarvoor ontbreekt het geld."

Het éénklavierige Meijerorgel werd in 1874 gebouwd door de Veendammer orgelbouwer Roelf Meijer. Twee jaar nadat het kerkgebouw in gebruik was genomen, gebouwd door gelovigen die het zat waren om elke zondag naar de kerk in Veendam te moeten lopen. Het kerkje is een eenvoudige zaalkerk met een oppervlak van 11 bij 23 meter. Rijkswaterstaat zorgde voor het ontwerp, subsidie en hield toezicht op de bouw. Daarom heet de stijl ook waterstaatsstijl.

Het Meijerorgel is in de aanloop naar de restauratie tegen het licht gehouden. Pietersen: "Alles is geïnventariseerd en gefotografeerd. De volgende stap is dat het orgel wordt gedemonteerd. Bepaalde mechanieken, zoals de balgen, moeten worden vervangen." Specifieke werkzaamheden worden in de orgelwerkplaats verricht.

(bron: DVHN.nl | gepubliceerd op 13 februari 2008)