Kerknieuws uit 't Tonckeltje - juni 2019

Kerkdiensten

30 juni 19:30 uur Grunniger Dainst o.l.v. ds. R. Poede
14 juli 09:30 uur Ds. R. Poede
Gezamenlijke dienst met Protestantse Gemeente Muntendam
28 juli 09:30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
11 augustus 09:30 uur Mevr. T. Huizing te Veendam
Gezamenlijke dienst met Protestantse Gemeente Muntendam
25 augustus 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
1 september 10:00 uur Ds. R. Poede
Startzondag
8 september 11:00 uur Ds. R. Poede
15 september 10:00 uur Ds. D. van Vliet te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

zondag 30 juni
De Grunneger Dainst begint om 19.30 uur en zal onder leiding staan van ds. R.Poede en de dienst zal worden begeleid door de organist Gert-Jan Farenhorst.
De ochtenddienst op deze zondag zal komen te vervallen.

zondag 14 juli
Op deze zondag zal de gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk te Ommelanderwijk–Zuidwending gehouden worden.

zondag 11 augustus
Op deze zondag zal de gezamenlijke dienst in de PKN Kerk te Muntendam gehouden worden.

Diensten in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Zaterdag 31 augustus
Op deze zaterdag gaan we traditiegetrouw de jaarlijkse barbeque houden. Zet deze datum alvast in uw agenda!

De diensten vanaf 1 september beginnen weer om 10:00 uur

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Vakantie

De vakantie staat weer voor de deur. We maken plannen, of juist niet. Voor de een is vakantie er echt even tussen uit en tot rust komen een ander ziet er als een berg tegen op. De een gaat het liefst zo ver mogelijk weg, de ander dichtbij huis of thuis. Anderen willen wel weg, maar kunnen niet weg om financiële of andere redenen. Toch is de zomervakantie ook voor de thuisblijvers anders dan andere momenten in het jaar. De straten zijn stiller, de buren, de familie, de kinderen zijn een paar week weg.

Bij ons thuis merk ik ook dat de schoolvakanties in aantocht zijn. De oudste kinderen hebben hun laatste tentamens of proefwerken en voor de jongste is het de grote vraag, bij wie kom ik volgend jaar in de klas?
Het is vooral voor de oudsten, dus ook voor ons, altijd weer een spannend moment: ga ik, gaan ze, over naar de volgende klas? We hopen maar op het beste.

En dan is daar straks het moment dat de vakantie is aangebroken, de schoolspullen kunnen voor een aantal weken in de kast, mijn vrouw en ik vrij van onze werkzaamheden.

Een tijdje geleden hebben we ons samen al gebogen over de vraag wat gaan we doen? Dat was zo eenvoudig nog niet. De wensen liggen nogal uiteen. Mijn vrouw en ik vinden het belangrijk om de kinderen wat mee te geven en wat moois te laten zien. De kinderen vinden het ook best om thuis te blijven en te gamen. Als u ook pubers heeft, herkent u dit misschien wel.

Uiteindelijk, want zo gaat dat in een modern huishouden, hebben we een compromis gesloten. We gaan een paar dagen weg en de rest van de dagen zijn we thuis. Maar de hele dagen gamen is mij al te bar dus ligt er een hele lijst met klussen klaar die we samen gaan doen.

Vorig jaar hebben we dit voor het eerst zo gedaan en ik denk er met veel plezier aan terug. Je bent even echt samen, geen afleiding van allerlei apparaten, en je komt zo even in gesprek over zaken die anders blijven liggen. Je hebt de tijd die we soms te weinig nemen op andere momenten in het jaar.

Ik wens u en jullie echte vrije tijd toe, om even weer terug te keren naar de dingen die echt belangrijk zijn: de mensen om ons heen.

Een hele fijne vakantie gewenst!

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Oud papier
De opbrengst van het oud papier voor het 1e kwartaal 2019 bedroeg € 121,00.

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Barbeque

Zaterdag 31 augustus a.s. vanaf 18.00 uur wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.

We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan barbecueën.

U/jij kunt zich tot en met 25 augustus opgeven bij:

de barbecuecommissie:
Gert-Jan en Cynthia Farenhorst of
Albert en Antje Nieboer.

Het wordt erg gezellig, komt u ook !!!!!!!

Schoolexamens

De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas! GESLAAGD!!

Van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn in één keer en zij die een herkansing hebben gehad. Voor wie het dit jaar niet gelukt is, volgende keer meer succes. Na een jaar hard werken, kunnen jullie hopelijk állemaal genieten van de welverdiende zomervakantie!!

Cursus Theologische Vorming en Verdieping
voor gemeenteleden en geïnteresseerden

De zomer moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in het rond: eind augustus gaat weer van start onze driejarige ochtendcursus.
De cursus is voor wie meer wil weten van Bijbel, geloof, kerk en theologie. Deze cursus gaat niet alleen over de Bijbel, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook over Spiritualiteit, Filosofie, Wereldgodsdiensten als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme, Kerk en Kunst, Kerkmuziek en nog veel meer. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk; het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn. Kerkelijk of niet-kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! Het cursusseizoen loopt van eind augustus tot eind april en elke morgen vanaf 09.00 – 12.15 uur. De kosten bedragen € 175,00.

Waar: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Informatie en aanmelding bij:
Fam. Levenga, secretariaat, telefoon (06) 14 10 15 12 of email: tvgassen@gmail.com of kijk op: www.tvgassen.nl