Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2019

Kerkdiensten

2 juni 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
9 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
Pinksteren
16 juni 09:30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
23 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
30 juni 19:30 uur Grunniger Dainst o.l.v. ds. R. Poede
14 juli 09:30 uur Ds. R. Poede
Gezamenlijke dienst met Protestantse Gemeente Muntendam
28 juli 09:30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
11 augustus 09:30 uur Mevr. T. Huizing te Veendam
Gezamenlijke dienst met Protestantse Gemeente Muntendam
25 augustus 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

zondag 23 juni
Op deze zondag zullen we gezamenlijk het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw.

zondag 30 juni
De Grunneger Dainst begint om 19.30 uur en zal onder leiding staan van ds. R.Poede en de dienst zal worden begeleid door de organist Gert-Jan Farenhorst.
De ochtenddienst op deze zondag zal komen te vervallen.

zondag 14 juli
Op deze zondag zal de gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk te Ommelanderwijk–Zuidwending gehouden worden.

zondag 11 augustus
Op deze zondag zal de gezamenlijke dienst in de PKN Kerk te Muntendam gehouden worden.

Diensten in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

This is my Church!

Nee, dit gaat niet over ons kerkje in Ommelanderwijk/Zuidwending, maar dit is de tekst die aan het begin van de wedstrijden van Donar op een groot billboard verschijnt. Ik ben al weer enige tijd de trotse bezitter van een seizoenkaart van de basketbaltrots van het noorden: Donar. Met ingang van dit seizoen worden we dus verwelkomd met deze tekst. Een tekst die mij, dat zal u niet verbazen, zeer aanspreekt.

De maand mei is voor mijn club, maar voor veel andere verenigingen de maand waarin de beslissingen vallen. Worden we kampioen, degraderen we? Sommige dingen zijn al beslist, zo weten we inmiddels dat Ajax niet naar de Champions league finale gaat, maar anderen wachten nog met spanning af. Sport speelt een grote rol in het leven van veel mensen. De een doet het omdat hij/zij het leuk vindt, weer een ander gaat graag kijken naar zijn favoriete club.

Sport doet iets met mensen. Het brengt mensen bij elkaar. Nu het Nederlands elftal het goed doet kijken we met miljoenen mensen naar de wedstrijden en praten we daar over na, en als straks onze leeuwinnen naar het WK in Frankrijk gaan, hangen we met elkaar voor de buis. Samen sport kijken en/of doen schept een band.

Sport brengt gemeenschap voort, in het groot, maar ook in de dorpen en steden. Mensen voelen zich verbonden met een club en zijn hopelijk bereid daar de handen voor uit de mouwen te steken, want zonder vrijwilligers gaat er helemaal niets in deze wereld.

Het is een groot goed dat mensen zich samen ergens voor inzetten. Het geeft verbondenheid, maak je gelukkiger, en geeft als het goed gaat, positieve energie. En wie heeft dat nu niet nodig?

De mens is niet gemaakt om alleen te zijn en daarom is het goed dat we ons met elkaar verbinden, dat we steun en liefde bij elkaar vinden als we dat nodig hebben, en onze dorpen en verenigingen dragen daar een steentje toe bij.

This is our Church. Met deze slogan wil Donar laten zien dat ze die verbondenheid onder de fans wil aanmoedigen. Dat we een gemeenschap zijn, al is het maar voor die paar uur tijdens de wedstrijden.

En ik vind het mooi dat daarbij het beeld van de kerk gebruik wordt. Je bent dominee of je bent het niet.

Ds. Raymond Poede

Solidariteitskas 2019

Beste leden van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending

Zoals u weet, vraagt de kerk elk jaar uw bijdrage voor de Solidariteitskas. Het bedrag is voor belijdende leden en meerderjarige doopleden € 10,00 per persoon. Het gaat om uw lidmaatschap van de kerk en het is een verplichte bijdrage.

De solidariteitskas is een jaarlijkse bijdrage, waarvan de helft van het bedrag afgedragen dient te worden en de andere helft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op:
Rabobank nummer: NL76 RABO 0365 0039 64
t.n.v. De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending te Veendam o.v.v. Solidariteitskas 2019

Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
Op woensdag 8 mei jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er waren 18 gemeenteleden inclusief de kerkenraad aanwezig. Voordat we met elkaar gingen vergaderen hebben we eerst een vesper gehouden. Daarna hebben we ons gestort op de jaarcijfers: diaconie/kerk/kerkhof van 2018. Dit zag er weer netjes uit en alles werd door de aanwezige gemeenteleden goedgekeurd.
Als afsluiting was er voor degene die daar behoefte aan had, de gelegenheid om even na te praten.

Bestrating voor de kerk
Zoals u wellicht heeft kunnen zien, was het pad voor de kerk er uitgehaald. We hebben het pad verbreed en er z ijn klinkers in gekomen. Met een groepje vrijwilligers hebben we alles verwijderd en door een paar ervaren stratenmakers de klinkers er in laten leggen. Het is erg mooi geworden!
Na de zomer zullen de ingangen van de begraafplaats ook aangepakt worden. Hier komen ook klinkers in te liggen.

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer