Kerknieuws uit 't Tonckeltje - juni 2020

Van de kerkenraad

Op het moment dat ‘t Tonckeltje naar de drukker gaat, is de kerkenraad druk bezig om uit te zoeken en te organiseren hoe en wanneer we weer met elkaar naar de kerk kunnen. Het vergt een hele organisatie.
Zodra we hier meer over kunnen vermelden, zal er een melding op onze website komen en zullen de gemeenteleden hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Wat we al wel kunnen vermelden is het volgende:
Als de coronamaatregelen ons niet tegenzitten, zijn we van plan om op zaterdag 5 september a.s. onze traditionele jaarlijkse barbecue te gaan houden. Uiteraard met de gepaste afstand en aanpassingen.
Tegen die tijd krijgt u hier bericht over, maar we zouden u alvast wel willen vragen deze datum in uw agenda te reserveren!

Ook kunnen we u alvast mededelen dat we net als vorig jaar, in samenwerking met uitvaartverzorging Anny Munneke een Lichtjesavond willen gaan houden.
Deze zal plaatsvinden op zondagavond 1 november 2020.
Omdat dit zich veelal buiten afspeelt denken we dat we geen problemen hebben, maar mochten de maatregelen aangescherpt worden dan veranderd natuurlijk alles.
In een volgend Tonckeltje zullen we hierover meer informatie vermelden.

Warme groet en blijf gezond.
Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Juni

Het zijn en blijven bijzondere tijden. Afgelopen week hebben de meeste eindexamen kandidaten gehoord of ze geslaagd zijn of niet. De meesten wisten waarschijnlijk al wat het eindresultaat zou zijn, maar ik hoop dat de vreugde voor degene die geslaagd zijn er niet minder om is, hen wil ik dan ook van harte gelukwensen. Voor de anderen die een resultaatsverbeteringstoets (zo zie je dat corona ons zelfs nieuwe woorden geeft) moeten gaan doen heel veel succes.
In huize Poede is de vlag helaas niet uitgegaan. Mijn oudste zoon is helaas gezakt en zal volgend jaar een deel van zijn vakken overnieuw moeten doen.

Zo komt ook zo langzamerhand de vakantie in het vizier. Maar ook op dat vlak is het anders dan andere jaren. Nadat we eerst het advies kregen om vooral in ons eigen land op vakantie te gaan, is het nu toch mogelijk om ook weer naar een beperkt aantal buitenlanden te gaan

Dat levert weer nieuwe vragen op bij het zoeken van je bestemming. Is het echt veilig om naar het buitenland te gaan, en waar kan ik wel en waar kan ik beter niet heen gaan. Daar maakt iedereen zijn eigen afweging in, want niet iedereen denkt daar gelijk over. Zo was ik vanmorgen even bij mijn garage (ik had voor de zoveelste keer een lekke band) en ving daar een gesprek op tussen de garagist en een klant. De klant wilde op vakantie naar Sardinië en vond dat prima, maar mijn garagist verklaarde hem voor gek. De argumenten volgen over en weer.

Deze situatie is een voorbeeld van hoe wij veel dingen doen. Wat vroeger gewoon was, even een knuffel voor je moeder/je kind, is nu niet meer mogelijk. Ging je vroeger zo even op bezoek, tegenwoordig moet je daarbij nadenken, kan ik 1,5 meter houden, is het verstandig?

Ons leven is nog lang niet weer normaal en daar zullen we voorlopig mee moeten leren leven of we het nu leuk vinden of niet. Maar het betekent ook dat we steeds bewuste keuzes moeten maken en dat maakt het wel eens vervelend en heeft het gevaar in zich om maar te denken: Ach laat maar ik doe gewoon waar ik zin in heb. Dat laatste is natuurlijk niet zo slim en dat weten we ook wel, maar we vinden het nu eenmaal moeilijk om van allerlei regels opgelegd te krijgen. We kunnen hierover gaan klagen, maar we kunnen ook kijken naar wat wel mogelijk is en dat is alweer een stuk meer dan een paar maanden terug. Laten we blijven proberen oog voor elkaar te blijven hebben, samen leven doen we tenslotte samen.

Ik wens u een hele fijne vakantie toe en geniet van het mooie om u heen.

Ds. Raymond Poede

Schoolexamens

De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas!
GESLAAGD!! Van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn in één keer en zij die een herkansing hebben gehad. Voor wie het dit jaar niet gelukt is, volgende keer meer succes. Na een jaar hard werken, kunnen jullie hopelijk állemaal genieten van de welverdiende zomervakantie!!

Vakantietijd is weer begonnen

De vakantietijd is weer begonnen en ondanks de wereld van de Corona waar we nog in zitten, genieten veel mensen van een welverdiende vakantie.
Sommige gaan naar de camping, anderen blijven liever thuis, weer anderen kunnen om welke reden dan ook niet met vakantie gaan. Laten we hen dan niet vergeten, een kaartje, bezoekje of telefoontje is een kleine moeite en maakt hen dag weer goed.

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

TVG Assen: verfrissend - verrassend - verrijkend

De cursus Theologische vorming en verdieping van gemeente-leden en geïnteresseerden (TVG) in Assen start weer in september 2020 (als het is toegestaan vanwege corona).
Theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over God en mensen, over aarde en hemel, over ver en dichtbij, over verleden, heden en toekomst.
Een voor-opleiding of een kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist. De cursus start op dinsdagmorgen 22 september 2020 voor de nieuwe cursisten om 09.00 uur. Tussen 10.25 t/m 10.45 uur is er een pauze. De lessen lopen door tot 12.15 uur.

Voor meer informatie over kosten en aanmelding:
Zie www.tvgassen.nl.

U kunt voor al uw vragen ook contact opnemen met het secretariaat (tot 1 oktober 2020):
    Nanno en Elly Levenga
    telefoon: (0598) 619 077 of
    e-mail: tvgassen@gmail.com

Na 1 oktober:
    Bert van Maanen
    telefoon: (0599) 653 202 of
    e-mail: tvgassen@gmail.com

Dankbaarheid

Geniet elke dag die je van
de Heere hebt gekregen,
er is steeds zoveel om
dankbaar voor te wezen.

Tel aan het eind van je dag
maar eens je zegeningen,
dan ga je spontaan een
dank-en loflied zingen.

Lieve Vader in de hemel bedankt
voor alles wat U hebt gegeven,
ben dankbaar en gelukkig met
deze Papa in mijn leven.

Janneke