Adresgegevens

Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending
Kerkpad 5
9644 VN VEENDAM

Voorganger
Mr. Ds. R. (Raymond) Poede
Bloemhofweg 3
9792 TD Wittewierum
Telefoon: (06) 45 79 63 76

Koster
Dhr. A. (Albert) Nieboer; telefoon: (0597) 64 68 54

Verhuur Kerk/Het Gebouw
Mevr. T. (Tini) Haarsma; telefoon: (0598) 61 43 18

Kerkenraad

Ouderling (voorzitter kerkenraad)
Dhr. G. (Geert) Draijer
Ommelanderwijk 329
9644 TK Veendam
Telefoon: (0597) 64 71 64
E-mail: g.draijer@ziezo.biz

Ouderling kerkrentmeester (pastoraat)
Dhr. H. (Harry) Huisman
Houtduifstraat 6
9644 VL Veendam
Telefoon: (0598) 61 70 61
E-mail: huismanhh@kabel.netvisit.nl

Ouderling kerkrentmeester
Dhr. G.J. (Gert-Jan) Farenhorst
Ommelanderwijk 27
9644 TA Veendam
Telefoon: (06) 41 55 06 18
E-mail: gert_janf@hotmail.com

Diaken
Dhr. K. (Koos) Bos
Zuidwending 291
9644 XH Veendam
Telefoon: (06) 48 53 00 99
E-mail: info@sg.bos.speeding.nl

Ouderling (scriba) en ledenadministratie
Mevr. A.M. (Antje) Nieboer-Donkerbroek
Rubenslaan 21
9663 BX Nieuwe Pekela
Telefoon: (0597) 64 68 54
E-mail: scribaherv.kerkoz@ziggo.nl

Algemene gegevens uit 't Tonckeltje

Voorganger
Mr. Ds. R. (Raymond) Poede
Telefoon: (06) 45 79 63 76
E-mail: raymond@poede.nl

Scriba en Kerkelijk Bureau
Mevr. A.M. (Antje) Nieboer
Rubenslaan 21
9663 BX NIEUWE PEKELA
Telefoon: (0597) 64 68 54
E-mail: scribaherv.kerkoz@ziggo.nl

Administratie Kerkrentmeesters
Mevr. A. (Alies) Knoop
Bankrekening: NL76 RABO 0365 0039 64
T.n.v. Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending

Giften Kerk
Bankrekening: NL76 RABO 0365 0039 64
T.n.v. Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending
O.v.v. gift kerk

Administratie Diakonie / Giften / Bloemen:
Mevr. C. (Carien) Stel
Telefoon: (0598) 62 81 42
Bankrekening: NL11 INGB 0002 7050 55
T.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending
O.v.v. gift bloemen

Redactieadres Het Kerkblad
Dhr. H. (Harry) Huisman
Houtduifstraat 6
9644 VL VEENDAM
Telefoon: (0598) 61 70 61
E-mail: huismanhh@kabel.netvisit.nl

Administratie begraafplaats
Dhr. A. (Albert) Nieboer
Rubenslaan 21
9663 BX NIEUWE PEKELA
Telefoon: (0597) 64 68 54
Bankrekening: NL48 RABO 0319 0044 49
T.n.v. Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending
O.v.v. Het Kerkhof

Beheer begraafplaats
Dhr. A. (Albert) Nieboer
Telefoon: (0597) 64 68 54
Dhr. C. (Cees) van den Hoven
Telefoon: (0598) 62 46 63