ANBI

De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending wil schenken of nalaten is het wellicht belangrijk te weten dat de Hervormde Gemeente als ANBI is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via hun website te publiceren met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Via deze website voldoet de Hervormde Gemeente aan deze verplichting.

ANBI-gegevens kerkelijke gemeente

ANBI-gegevens diaconie