Hieronder leest u de integrale tekst, zoals gepubliceerd is in 't Tonkceltje. De realiteit is echter dat de wereld er op dit moment iets anders uitziet en de kerkdiensten in ieder geval tot 19 januari komen te vervallen.


Kerknieuws uit 't Tonckeltje - december 2020

Kerkdiensten

25 december 11:00 uur Ds. R. Poede
Eerste Kerstdag
3 januari 10:00 uur Ds. R. Poede
Nieuwsjaarsdienst
24 januari 11:00 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. U dient zich wel aan te melden, dit kan tot uiterlijk vrijdagavond 18:00 uur bij de scriba.

Via e-mail: scribaherv.kerkoz@ziggo.nl of
via telefoon (0597) 64 68 54 of (06) 16 27 54 65 (appje sturen mag ook).

Informatie kerkdiensten

Zondag 25 december
Op 1e Kerstdag de viering van de geboorte van kindje Jezus.
Denkt u er wel om dat deze dienst om 11:00 uur zal beginnen.

Zondag 3 januari
Op deze zondag zullen we de nieuwjaarsdienst met elkaar vieren. Normaal gaan we na de dienst met elkaar koffiedrinken en een borreltje drinken, maar of dit ook nu kan weten we op dit moment nog niet.

Zondg 17 januari
Op deze zondag is er normaal een Oecumenische Ontmoetingsdienst en voor dit jaar stond hij gepland in de Protestantse Kerk Veendam. Op dit moment weten we ook niet of deze doorgang kan vinden, maar houd u de informatiekanalen in de gaten.

Zondag 24 januari
Denkt u er om dat deze dienst om 11:00 uur zal beginnen.

Mochten deze diensten in deze hectische coronatijd niet doorgaan, dan zullen we u hiervan op de hoogte houden.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Kerkrentmeesters

Kerkbalans en solidriteitskas 2020
Er zijn nog enkele personen die de bijdrage voor de kerkbalans en/of solidariteitskas van 2020 nog niet hebben betaald. Wilt u, uw administratie nog eens nazien?
Dank u voor uw medewerking.

Actie kerkbalans 2021
Zoals elk jaar is er in januari, de start van de Kerkbalans. Ook dit jaar willen wij graag weer een beroep op u doen. Het thema is: "Geef vandaag voor de kerk van morgen".
De campagne begint in de week van 16 januari 2021. In de week van 25 t/m 30 januari worden de enveloppen weer opgehaald. In een dienst zal de opbrengst bekend gemaakt worden. Wij hopen van harte dat u zoveel mogelijk meedoet.

De kerkrentmeesters

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Eenzame Kerst?

Jaren geleden zong Andre Hazes "Eenzame kerst". Alhoewel de tekst verder niet van toepassing is op mij en u hoop ik, vond ik de titel wel toepasselijk voor de tijd waarin we leven.

Op 8 december was er weer een persconferentie over de corona maatregelen. Veel mensen hadden gehoopt op een verruiming van de maatregelen, maar de huidige toestand laat dat helaas niet toe, het aantal corona gevallen is nog steeds (veel) te hoog. Ook voor de horeca zijn het zware tijden, zij kunnen en mogen nog steeds niet open, terwijl dit voor hen juist de hoogtijdagen zijn.

Toch is er ontzettend veel behoefte om de kerst te vieren, de kerstbomen vliegen de deur uit en al veel vroeger dan in eerdere jaren zie je dat de mensen hun huis versieren, met verlichting en kerstbomen. De behoefte om toch licht te laten schijnen in deze donkere tijden. Want juist in deze tijd hebben we daar behoefte aan. We willen graag het licht aan het einde van de tunnel zien. We zoeken bakens van hoop, tekenen dat de tijden beter gaan worden. Er is licht aan het eind van de tunnel. Er is binnenkort een vaccin beschikbaar en als dat allemaal niet zo snel gaat als we zouden willen, we weten dat het einde is zicht is, al zullen we ons wel nog even door de ontberingen heen moeten zetten en dat vraagt geduld.

Het vaccin zal ons straks beschermen tegen dit afschuwelijke virus, het vaccin zal mensenlevens redden en ons weer in staat stellen het normale leven op te pakken, waar de meesten van ons zo zeer naar uitzien. Maar ook dat moeten we weer samen doen net als het houden aan de maatregelen, we zijn er samen voor verantwoordelijk dat we elkaar beschermen, en dat kan alleen samen, want als er te weinig zijn die zich laten vaccineren, dan is het dweilen met de kraan open en krijgen we corona er niet onder.

Laten we daarom deze kerst nog meer als anders vieren als teken van hoop dat er betere tijden komen. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Een kind dat het licht in de wereld brengt. Een kind als teken van hoop, want iedere geboorte is het begin van een nieuw leven, nieuwe kansen. We gaan er samen nog even tegen aan en putten hoop uit elkaar.
En al moeten we kerst in kleine kring vieren, vergeet elkaar niet. Het licht gaat weer schijnen en de kerst is daar een voorafschaduwing van. Het licht laat zich niet doven, we zijn sterker. Laten we dus met kerst de kerstboom en ons huis uitbundig versieren als teken van dat licht en die hoop. Ook als eerbetoon aan al die helden van het afgelopen jaar die zich met man en macht hebben ingezet en ons hebben doen beseffen hoe goed en mooi het is dat er in het donker altijd weer lichtpunten zijn.

Laten we binnen de mogelijkheden die er zijn er een mooie kerst van maken. Om het met Jose Feliciano te zeggen: "I wish you a merry Christmas from the bottom of my heart!"

Denk aan elkaar en heel gezegende kerstdagen!

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Spekkendikken
De Kerstmarkt gaat niet door, zoals u al heeft kunnen lezen in het vorige Tonckeltje. Dan blijft voor ons de vraag over: Wat doen we met de verkoop van onze beroemde spekkendikken?
Hier hebben overleg over gehad en we sluiten ons aan bij de commissie die besloten heeft om de Kerstmarkt niet door te laten gaan en hebben besloten om dit jaar helaas geen spekkendikken te bakken en te verkopen.

Kerstnachtdienst
Gezien het risico wat we nu nog met elkaar lopen en het maximale aantal van 30 personen die op dit moment bij een dienst aanwezig mogen zijn, heeft de kerkenraad besloten om dit jaar de Kerstnachtdienst helaas niet door te laten gaan.
We vinden het erg jammer, maar vinden het ook niet fair om een groot aantal te moeten teleurstellen. Normaal wordt deze dienst bezocht door ongeveer 100 personen. We hopen dat u hier begrip voor heeft en daarnaast gaan we ervan uit dat we u weer in 2021 met de Kerstnachtdienst mogen begroeten.

Januari en februari 2021
De kerkenraad heeft in een vergadering gediscussieerd over het feit, hoe gaan we in 2021 verder! Daar we niet weten hoe het zal lopen en op dit moment erg nog erg wisselend is met de positief getesten, heeft de kerkenraad besloten om in deze maanden eerst nog even door te gaan met het houden van minder diensten zoals we nu ook doen.
Daarnaast is er ook besloten om het gebouw voor deze maanden nog niet te verhuren. De kerkenraad komt eind januari weer bij elkaar en dan hopen we dat alles een beetje rustiger is geworden.

Oud papier
De opbrengst van het oud papier voor het 3e kwartaal 2020 bedroeg € 123,75.

Warme groet en blijf gezond!

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Raad van Kerken Veendam en omstreken

Van 17 t/m 24 januari 2021 vieren we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dit keer is het thema "blijf in mijn liefde." Johannes 15 vers 5-9. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, bereidde het materiaal van de gebedsweek 2021 voor en is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.
Tevens heeft deze gemeenschap, toegewijd aan eenheid en gebed het materiaal voor deze week voorbereid om aandacht aan deze verbondenheid te schenken. Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Namens de Raad van Kerken Veendam e.o. wordt de gebedsdienst op 17 januari 2021 gehouden in de Protestantse gemeente Wildervank. Ds. Marien Grashof zal in deze gebedsviering voorgaan. De viering begint om 10 uur.

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen
klinkt het alom
om de Heer te loven
in Zijn Heiligdom.

Een kind ons geboren
zingen wij blij
Hij kwam naar de aarde
voor u en voor mij.

Engelen die zongen
het Ere zij God
Herders die het hoorden
ook zij loofden God.

Maar u bent zo eenzaam
verlaten in huis
wij zingen tezamen
God geeft kracht naar kruis

Gezegende dagen
wensen wij u toe
Zijn liefde in uw harten
bidden wij u toe

Petra Groeneveld


Laten we in deze tijd om elkaar denken d.m.v. een bezoekje, kaartje of wat dan ook. We zijn met elkaar creatief genoeg om dit te realiseren. Daarnaast wensen wij u als Hervormde gemeente Ommelanderwijk–Zuidwending fijne Kerstdagen en een gezond 2021 toe.