Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2020

Kerkdiensten

Er zullen tot en met zondag 28 juni geen diensten in onze kerk worden gehouden i.v.m. het coronavirus.

Mei

Anne,
de wereld is niet mooi,
maar jij
kan haar een beetje
mooier kleuren.
(Herman van Veen - Anne)

Ook in deze Corona tijd moet je af en toe naar de winkel om je boodschappen te doen. Dus trek ook ik er 1x per week op uit om de wekelijkse boodschappen binnen te halen. Bij de winkel waar ik de laatste tijd kom is er vaak een welkomstcomité. Een om de wagentjes grondig schoon te maken en een om te controleren of je wel alleen de winkel ingaat zoals de bedoeling is. Ik vind het gelijk een stuk vriendelijker aan doen, als je zo met en welgemeend goedendag verwelkomd wordt. En niet alleen het winkelpersoneel is vriendelijker en behulpzamer ook het winkelend publiek is anders. Zo vertrouwde de man achter de kassa mij toe dat de mensen tegenwoordig vriendelijker en wat net zo belangrijk is: geduldiger waren dan anders en dat vond hij een hele vooruitgang.

Er werd en wordt veel geschreven over deze (Corona)tijd. Over wat we zouden moeten doen of juist niet, over de zoektocht naar een vaccin en natuurlijk over de gevolgen voor de gezondheid en niet te vergeten de economie. Maar de laatste tijd verschijnen er ook steeds meer artikelen over het post Corona tijdperk. Hoe zie de wereld eruit na de Corona? Hebben we er iets van geleerd? Veranderen we onze manier van leven? Veranderd het gedrag van mensen?

Ik denk dat er zeker wat zal veranderen, allereerst op het gebied van ons werk. Nu veel mensen thuiswerken en we daar voordeel in zien voor mens en milieu verwacht ik dat, dat een blijvertje zal zijn, er zal straks meer thuis gewerkt worden dan voorheen (waar dat mogelijk is). De voordelen zijn evident, minder verkeer, minder druk op het milieu, en meer vrijheid om je eigen werk in te richten.

Of onze manier van leven veranderd en of we ons gedrag zullen veranderen, daar ben ik minder zeker van, al hoop ik het wel. Ook de filosofen en psychologen en andere “kenners” verschillen daarover van mening. Dat komt ook omdat iedere verandering moeilijk is. Helemaal als het ons gedrag of manier van leven betreft. En toch wil ik daar hoopvol in zijn, omdat we er, tenminste dat neem ik aan, ook zelf de voordelen van inzien. Dat we minder gejaagd worden en we net als nu tijd overhouden voor de kleine en mooie dingen in het leven, dat we onze familie en vrienden opnieuw gaan waarderen en niet te snel voor “normaal” aannemen. Deze tijd leert ons het gewone als bijzonder waarderen.

Ik hoop dat we met ons allen geleerd hebben wat echt belangrijk is en waar we zelf, maar ook samen beter van worden. Als we iets meer geduld betrachten met elkaar, als we net als nu elkaar de helpende hand blijven bieden, dan kleurt de wereld een beetje mooier.

Ds. Raymond Poede

Solidariteitskas 2020

Beste leden van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.

Zoals u weet, vraagt de kerk elk jaar uw bijdrage voor de Solidariteitskas. Het bedrag is voor belijdende leden en meerderjarige doopleden €10,- per persoon. Het gaat om uw lidmaatschap van de kerk en het is een verplichte bijdrage.

De solidariteitskas is een jaarlijkse bijdrage, waarvan de helft van het bedrag afgedragen dient te worden en de andere helft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op:
    Rabobank nummer: NL76 RABO 0365 0039 64
    t.n.v. Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending te Veendam
    o.v.v. Solidariteitskas 2020

Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Van de Kerkenraad

Zoals u wellicht wel in de gaten heeft zijn er ook in onze kerk geen diensten gehouden. Het gebouw is ook niet beschikbaar voor de verhuur. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen toegestaan zijn, als de onderlinge afstand van anderhalve meter maar in acht wordt genomen.
Het advies van de PKN Nederland is het volgende: Voorlopig te kiezen voor het online de vieringen te verzorgen, ook de andere bijeenkomsten, zoals vergaderingen, gemeenteavonden, huisbezoeken online te doen. Alleen zo kunnen gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit alles om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De kerkenraad houdt zich in eerste instantie aan het advies van de PKN, maar zal in een vergadering hier nog nader over spreken. Tot nader order (tot 1 juli) zullen er geen diensten in onze kerk worden gehouden. Mochten we wel besluiten om hier eerder weer mee te beginnen, krijgt u hier nader bericht over.

Maar laten we ook met elkaar in contact blijven, al is het op gepaste afstand, door middel van een belletje of mailtje (indien van toepassing). Velen van ons zitten (alleen) thuis en op deze manier kunnen we toch samenzijn i.p.v. bij elkaar op bezoek te gaan.

Warme groet en blijf gezond,
Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Van het kerkhof

Ondanks de coronacrisis zijn we regelmatig op het kerkhof bezig. Er zijn enkele dingen die ons opvallen, namelijk:
We vinden overal afval op het kerkhof, kerststukjes, lege plastic flessen, stenen beeldjes enz., sommige attributen zijn zelfs in de heg gepropt. Laten we met elkaar zorgen dat we ons kerkhof netjes houden.

Bij de ingang aan de kerkzijde staat een container waarin u de bloemen die van het graf weg kunnen in kunt doen.
We vinden ook regelmatig niet kerk en kerkhof gerelateerd afval in de container zoals kapotte zomerstoelen, zakken huisvuil enz. Daar is deze container niet voor bedoelt, hierdoor moeten wij als kerk extra betalen voor ons afval.

Dan hebben we ook nog een verzoek aan u: zou u bij het betreden en verlaten van het kerkhof de hekken weer willen sluiten. Onze hartelijke dank hiervoor.

Namens het beheer,
Albert Nieboer