Kerknieuws uit 't Tonckeltje - april 2020

Kerkdiensten

Er zullen tot en met zondag 31 mei geen diensten in onze kerk worden gehouden i.v.m. het coronavirus.

April

Het is stil in onze dorpen nu bijna alle activiteiten zijn gestopt vanwege het corona virus. De anders zo levendige plekken zijn veranderd in stilte plekken: De school, het voetbalveld, de dorpshuizen. En toch gaat het leven door, zij het op een andere manier dan voorheen.
We maken een ommetje, stappen op de fiets voor een fietstochtje om er toch even uit te zijn, want veel van ons werken thuis of hebben aangepaste werktijden. We moeten soms het werk combineren met het begeleiden van de kind(eren) bij het maken van het schoolwerk en dat is niet altijd even eenvoudig te doen weet ik uit eigen ervaring.

Maar wat ik ook merk is dat je door de weken heen een steeds betere balans weet te vinden. Het wordt zo langzamerhand het nieuwe gewoon. Maar ook vele andere mensen gaan nog naar het werk, de mensen in de zorg, in de winkels en bedrijven. Jullie zorgen ervoor dat het leven nog steeds doorgang kan vinden. God zij dank zijn er mensen die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor de ander.
En dat gebeurt niet alleen via werk, maar ook doordat mensen zich belangeloos inzetten voor de mensen om hen heen die zelf het huis niet uit kunnen of mogen. Ik kan niet genoeg woorden vinden om mijn dankbaarheid daarvoor uit te drukken.

En toch mogen we niet te veel klagen hier in het Noorden. Want het lijkt erop dat wij er tot nu toe genadig van afkomen. Natuurlijk is elk sterfgeval er een te veel, maar als je kijkt naar het aantal besmettingen komen wij hier in het Noorden er nog redelijk goed van af.

Ik ben trots op al die mensen die zich aan de nieuwe regels houden, waarbij 1,5 meter afstand wel de bekendste is. Dat is niet altijd eenvoudig. Zo heb ook ik mijn moeder van 81 de laatste weken alleen nog maar via beeld bellen gesproken en de boodschappen breng ik even langs en zwaai dan even.

We vechten nu eenmaal tegen een onzichtbare vijand, die we alleen op deze manier in toom kunnen houden. Door afstand te houden, beschermen we niet alleen onszelf, maar zijn we ook geen bron van infectie voor de mensen om ons heen. Hoe lang we dit nog vol moeten houden, dat is op dit moment nog onzeker, maar de deskundigen vertellen ons dat we nog lange tijd op een af andere manier ons moeten aanpassen. Ik ben ervan overtuigd dat ons dit gaat lukken. Alleen samen komen we hier doorheen. En ik ben dan ook blij om te zien dat we het samen doen, dat we voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn.

Ik hoorde deze week in de winkel iemand zeggen: het zijn bizarre tijden, maar op een of andere manier ga je ook weer anders tegen het leven aankijken, je kijkt anders tegen de dingen aan dan vroeger en je waardeert de kleine dingen ook meer.

Ja dacht ik toen ik dat hoorde, ze heeft wel een punt. Soms moet je even pas op de plaats maken om het andere dat misschien gewoon was, weer te zien als iets moois, iets bijzonders. Nu we noodgedwongen pas op de plaats moeten maken, geeft dat ons weer ruimte om te ontdekken wat we echt belangrijk vinden.

In de kerk zouden we normaal het feest van Pasen gevierd hebben, het feest van de opstanding. Pasen leert ons om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar ons in te spannen om er het beste van te maken. Om te blijven hopen. Pasen laat ons zien dat er altijd licht aan het eind van de tunnel is. Laten we ons vasthouden aan elkaar en dan ben ik ervan overtuigd dat we de hoop niet verliezen en er misschien wel sterker en wijzer uitkomen.

Blijf gezond en denk aan jezelf en je geliefden.

Ds. Raymond Poede

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gift voor de bloemen

- mevr. B. te N.P. - € 10,00

Hartelijk dank voor de ontvangen gift!

Bedankje

Het was fijn een boeket bloemen te ontvangen voor mijn 80e verjaardag van de Hervormde Kerk. Hartelijk dank.

Jelto Venema

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Van de Kerkenraad

Zoals u wellicht wel in de gaten heeft zullen er ook in onze kerk geen diensten worden gehouden tot 1 juni. Daarna zullen we afwachten hoe alles verder gaat en de richtlijnen van het kabinet en de PKN volgen.

Naast het feit dat er geen diensten worden gehouden, zal het gebouw ook gesloten zijn voor de verhuur. Zondag 1e Paasdag konden we via TV Noord een kerkdienst mee beleven, zo zijn er diverse kanalen om toch samen verbonden te blijven in ons geloof, via de televisie, via internet.

Maar laten we ook met elkaar in contact blijven, al is het op gepaste afstand, door middel van een belletje of mailtje (indien van toepassing). Velen van ons zitten (alleen) thuis en op deze manier kunnen we toch samenzijn i.p.v. bij elkaar op bezoek te gaan.

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Voedselbank Veendam en Omstreken in ZWAAR WEER

De voedselbank Veendam is, met name door het hamsteren als gevolg van de coronacrisis, in zwaar weer gekomen. Er blijven op dit moment weinig producten over in de supermarkten, voor de voedselbank om te verdelen.

Daarom doen we een beroep op u, om de voedselbank te steunen met een bijdrage. Zodat de voedselbank de armen in Veendam & Omstreken kan voorzien van voedsel.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL10 RABO 0154 0571 18 t.n.v. Voedselbank Veendam o.v.v. gift.

Onze kerk (Diaconie) heeft ook al een donatie gegeven.
We hopen dat we ook op u kunnen rekenen.


Namens de voedselbank Veendam & Omstreken, hartelijk dank.

Samen

Samen staan we sterk
Samen zijn we zo sterk als een kerk

Samen gaan we door dit leven
Samen blijven we met elkaar streven

Samen slaan we ons hier doorheen
Samen, vergeet er geen één

75 jaar vrijheid

Het jaarthema van 2020 luidt 75 jaar vrijheid.

We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
Op 6 januari 1941 verwoordde Franklin Delano Roosevelt in zijn State of the Union, ook wel de Four-Freedoms-speech genoemd 4 fundamentele vrijheden van de mens:
- Vrijheid van meningsuiting (Freedom of speech and expression)
- Vrijheid van godsdienst (Freedom of worship)
- Vrijheid van gebrek (Freedom from want); iedereen heeft het recht op een adequate levensstandaard - Vrijwaring van vrees (Freedom from Fear)
Eleanor Roosevelt bleef na de dood van haar man in 1945 een actief voorvechter van de opname van de vier vrijheden in de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties.

Het in stand houden van onze vrijheid vergt dat we oog hebben voor onze medemens – ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Want hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is? Ware vrijheid verbindt.

4 en 5 mei 2020 beleven we 75 jaar vrijheid binnenshuis.
Een 4 mei herdenking zoals we al jarenlang samen als gemeenschap in onze samenkomst gewend zijn, is dit jaar niet mogelijk. De burgerlijke gemeente zal in minimale opzet vorm en inhoud geven aan de 4 mei herdenking en zal worden uitgezonden op SKV.
Als Raad van Kerken e.o. zullen wij dit jaar een korte herdenking uitzenden via de Kerkomroep en wel van half acht tot even over acht. Vorm en inhoud zullen verzorgd worden door Ds. Marien Grashoff en Marry van Vliet namens de Raad van Kerken e.o.

U zult ongetwijfeld reeds ingeschakeld hebben op de Kerkomroep de afgelopen zondagen. Maar wellicht ten overvloede hierover de nodige informatie. Het Wildervankster hoekje op Kerkomroep.nl vind je hier:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/10592

Uitzending begint 's zondags om 9:30, maar vanaf 9:15 kun je al verbinding maken.

Op 4 mei kunt u vanaf 19.15 verbinding maken.

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.
(Leo Vroman)

Namens de Raad van Kerken e.o.,
Marry van Vliet