Kerknieuws uit 't Tonckeltje - maart 2020

Kerkdiensten

In verband met de coronacrisis zijn alle dienst tot 1 juni komen te vervallen.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Bedankje

Het was erg fijn een boeket te ontvangen van de Hervormde kerk na de dienst op zondag 23 februari 2020. Het doet goed dat er mensen meeleven in tijden wanneer het even niet zo gaat met de gezondheid als je wel graag zou willen. Heel erg bedankt!

Dhr. Jan de Bruijn

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 21 februari 2020: dhr. J. Vos, Langeleegte 3F

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Van Kerst naar Pasen

Ik zit op mijn studeerkamer wat voor me uit te denken. Het corona virus gaat rond (alhoewel op het moment dat ik dit schrijf onze provincie nog coronavrij is). Wat voor voorbereidingen moeten we nemen, kunnen de kerkdiensten nog wel doorgaan als het virus Groningen wel bereikt, want volgens de deskundigen een kwestie van tijd is.
En terwijl ik zo voor me uit zit te mijmeren, kijk ik tegen mijn kerstboom aan. Ja U leest het goed, op mijn studeerkamer staat nog steeds de kerstboom. Het is inmiddels een wat treurig exemplaar geworden, met meer naalden onder de boom dan in de boom. Ik weet dat het ook een wat bizar gezicht is, om in maart je kerstboom nog te hebben staan, en ik kan genoeg excuses bedenken waarom die er nog staat: ik hou van de kerstsfeer en kan er geen afscheid van nemen. Ik heb het te druk gehad met andere dingen, zodat ik de kerstboom nog niet opgeruimd heb en ga zo maar door.
Maar als ik eerlijk ben, dan moet ik erkennen dat het een kwestie is van prioriteiten stellen. Ik had in de tijd dat ik een boek aan het lezen was, of andere dingen aan het doen was, ook de boom kunnen opruimen.

Zo gaat het natuurlijk vaker. In je leven moet je keuzes maken. Je kunt nu eenmaal niet alles doen. Als je het een doet moet je het andere laten en soms maak je de goede keuzes, maar soms pakken de keuzes die je maakt ook verkeerd uit. Dat gebeurt en hoort bij het leven, dat is helemaal niet erg. De vraag die volgt is echter wel belangrijk: Wat doe je als je een verkeerde keuze hebt gemaakt? Blijf je door hobbelen op de ingeslagen, doodlopende, weg, of probeer je het ten goede te keren?

Als je doorloopt weet je dat je uiteindelijk tegen een muur oploopt en dat je niet meer verder kunt. Het getuigt dus van wijsheid om voor jezelf en anderen te erkennen dat er iets niet goed is gegaan, op je schreden terugkeren,, zoals een mooi Nederlands spreekwoord zegt, is dan het verstandigste.

Als je een keer gevallen bent is dat niet erg. Als je maar weer opstaat om de draad op te pakken en niet bij de pakken gaat neerzitten. Daar gaat het ook om met Pasen, het feest dat we volgende maand in de kerk vieren. Pasen laat ons zien dat het altijd mogelijk is om een nieuw begin te maken. We vieren de opstanding van Jezus, wiens dood niet het einde van alles bleek te zijn. We vieren het nieuwe leven en we vieren dat als we vallen er altijd weer iemand is die ons overeind wil helpen en soms is dat iemand van wie we het niet verwachten. Pasen is het feest dat ons aanzet om ons blijvend te laten verbazen.

Ik heb inmiddels mijn keuzes gemaakt en de boom opgeruimd om zo een nieuw begin te maken.
Kerst wordt Pasen

Ds. Raymond Poede

Tien woorden op weg naar Pasen

1. Vasten
      2. Bidden
           3. Biechten
                4. Vergeven
                     5. Verzoenen
                          6. Lijden
                               7. Sterven
                                    8. Opstaan
                                         9. Leven
                                              10. Vieren

In Memoriam: Dhr. Jacob (Jaap) Vos

Op 21 februari kwam het droeve bericht tot ons dat Jaap Vos op 72 jarige leeftijd is overleden. Jaap is de laatste jaren koster in onze kerk geweest en heeft dat altijd met veel inzet en plezier gedaan.
Jaap is geboren in Tweede Exloërmond. Hij heeft daar altijd met veel plezier gewoond en was daar ook trots op. In Tweede Exloërmond kreeg hij ook zijn eerste baan als timmerman, bij Hebels. Later is hij aan het werk gegaan bij Avebe in Veendam, waar hij altijd graag heeft mogen werken. De verandering van baan bracht ook een verhuizing met zich mee en het gezin van Jaap verhuisde mee naar Muntendam. Inmiddels was Jaap getrouwd met Grietje, die hij tijdens een jeugddienst in Gieterveen ontmoet had. Samen kregen ze twee kinderen, Gea, die nog in Tweede Exloërmond geboren werd en Ronald die in Muntendam geboren is.

In 2006 stopte Jaap met werken, maar stil zitten deed hij niet. Omdat Jaap twee rechterhanden had werd zijn hulp vaak gevraagd, bij zijn kinderen natuurlijk, maar ook hielp hij graag de mensen uit de buurt als er weer eens iets gerepareerd of gemaakt moest worden.
Jaap was een man die altijd gemakkelijk contact legde en voor iedereen klaar stond. Als eerst voor zijn Grietje waar hij al die jaren voor klaar heeft gestaan, maar ook voor de kinderen, was hij een vader die altijd klaarstond.
Een helpende hand, een luisterend oor, wijze raad en altijd zonder oordeel. En als opa was hij er voor de kleinkinderen. Naast man, vader en opa was Jaap een groot Ajax fan iets dat we niet ongenoemd mogen laten.

Jaap zal worden gemist en we wensen Grietje, Gea en Ronald, Ronald en Wendy en de kleinkinderen Mila, Jesper, Nils, Emma, Tess, Lieke en Lyan dan ook veel sterkte toe.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Oud papier
De opbrengst van het oud papier voor het 4e kwartaal 2019 bedroeg € 135,--.

Vastenmaaltijd
In verband met corona, gaan de vastmaaltijden niet door.

Paasontbijt 12 april
In verband met corona, gaat het Paasontbijt niet door.

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer