Kerknieuws uit 't Tonckeltje - februari 2020

Kerkdiensten

1 maart 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
8 maart 11:00 uur Ds. R. Poede
15 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
Gezamenlijke dienst met Muntendam; Heilig Avondmaal
22 maart 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
29 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
5 april 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
9 april 19:30 uur Ds. D. van Vliet te Veendam
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 8 maart
enkt u er om dat de dienst om 11:00 uur begint.

Zondag 15 maart
Deze zondag zal in het teken staan van een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente Muntendam, waarin we het Heilig Avondmaal met elkaar zullen vieren. De dienst staat onder leiding van ds. R. Poede en zal in de Hervormde kerk te Ommelanderwijk–Zuidwending plaatsvinden. Na de dienst is er koffiedrinken in het gebouw.

Donderdag 9 april
Op deze donderdag zal de dienst om 19:30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Ter nagedachtenis

Op 95-jarige leeftijd ging op 30 januari 2020 van ons heen, onze lieve mama, oma en omaatje

Leentje van den Bent – Lindhout

Oud-inwoonster en oud-gemeentelid van de kerk.

Samen met haar man, toenmalig hoofd van de School met de Bijbel, woonde zij jaren aan het Kerkpad. Op 7 februari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.

Fam. Van den Bent

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Storm

Een tijdje terug raasde er een storm over Nederland. De bekende codes werden weer ingezet, code geel, en later oranje. We werden goed op de storm voorbereid, al dagen van te voren werden we op de hoogte gehouden van het wel en wee van deze storm. Maar er was iets bijzonders aan de hand, voor het eerst in onze Nederlandse weergeschiedenis kreeg de storm een naam: Ciara, wat donkerharige betekent. In Duitsland heette dezelfde storm Sabine. Een leuk weetje als we nog 7 stormen krijgen dan komt storm Jan voorbij, genoemd naar de legendarische Jan Pelleboer.
De reden om stormen namen te geven is volgens het KNMI: "Het doel is mensen bewust te maken van de gevaren die een storm met zich kan meebrengen. In de hoop hen aan te zetten tot actie om letsel en schade te voorkomen".

In Amerika is het al langer gebruik om stormen en orkanen een naam te geven, maar sinds kort dus ook bij ons.

Als je iets een naam geeft dan blijft het waarschijnlijk beter hangen en wordt het echter. Je gaat je er iets meer bij voorstellen. Ciara raast over het land roept toch andere gevoelens op dan er komt een storm aan. Ik begrijp deze redenering wel. Als je iets een naam geeft is het aanwezig, bestaat het meer dan anders en zijn mensen waarschijnlijk bereid er meer rekening mee te houden.

Iets een naam geven is belangrijk in het algemeen. Iets wat een naam heeft, heeft een gezicht, bestaat echt. Vroeger spraken we als iemand kanker had er niet over of zeiden we met een bezorgd gezicht, om aan te geven hoe ernstig het was, dat iemand heel erg ziek was, Of het werd K genoemd. Die tijd hebben we gelukkig achter ons gelaten en we zeggen nu dat iemand kanker heeft. Dat betekent in de praktijk dat de ziekte niet meer doodgezwegen wordt en dat de patiënt ook meer gezien wordt. We kunnen en mogen er tegenwoordig over praten en dat is voor een heleboel patiënten heel belangrijk. Om te kunnen vertellen wat je hebt en wat dat met je doet. Als iets een naam heeft bestaat het.

Ook in de persoonlijke verhoudingen werkt het zo. Als we iemand niet mogen verzwijgen we meestal zijn naam. We duiden hem of haar dan vaak aan met een of ander scheldwoord. Dat doen we misschien zelfs onbewust, maar soms ook bewust om zo te laten zien dat wij in geen enkele relatie tot die ander staan. En aan de andere kant, als we verliefd zijn, of veel van iemand houden kunnen we zijn of haar naam niet vaak genoeg horen.

Iemands naam noemen is de ander ruimte gunnen en laten weten dat hij, zij of iets bestaat.Henk Westbroek bezong dat prachtig in zijn liedje: Zelfs je naam is mooi:

Zelfs je naam is mooi
Mooier dan die van iedereen
Die dezelfde naam heeft
Zelfs je naam is mooi
Mooier dan die van iedereen

Dus ga niet weg
Ga nooit bij me weg
Maar als je ooit verdwijnt
Laat mij je dan weer vinden
Julia (in te vullen naar eigen inzicht)


Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Wereldgebedsdag 6 maart a.s.
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Een wereldgebeurtenis! 173 landen voegen zich aaneen in een wereldwijd gebed. In ons land, op méér dan 500 plaatsen, wordt sinds 1929 hieraan deelgenomen. Deze gebedsdienst geeft het onderlinge gevoel van verbondenheid. "Samen bidden, samen vieren en samen delen!"
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn in de AE-kerk, AE-straat 1 om 19.00 uur.

Vastenkalenders
Voor de veertigdagentijd zijn er vastenkalenders gemaakt, met voor elke dag een bijzondere vermelding. De opbrengst is voor Kerk in Actie. Ze kosten € 2,50 en zolang de voorraad strekt liggen ze in de kerk.

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd is weer aangebroken en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken.
Tijdens zo’n avond zal er een kort samenzijn plaatsvinden, met een verhaal en er zullen enkele liederen gezonden worden. Daarnaast zal er met elkaar een sobere maaltijd genuttigd worden. Aanvang is 18.30 uur.

De volgende vastenmaaltijden zijn:
- woensdag 4 maart: Hervormde Gemeente Ommelanderwijk–Zuidwending
- woensdag 11 maart: Protestantse Gemeente Wildervank
- woensdag 18 maart: Protestantse Gemeente Muntendam
- woensdag 25 maart: RK Parochie Veendam

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer