Kerknieuws uit 't Tonckeltje - januari 2020

Kerkdiensten

2 februari 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
9 februari 10:00 uur Ds. R. Poede
16 februari 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
23 februari 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
1 maart 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
8 maart 11:00 uur Ds. R. Poede
Gezamenlijke dienst met Muntendam; Heilig Avondmaal

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 8 maart
enkt u er om dat de dienst om 11:00 uur begint.

Zondag 15 maart
Deze zondag zal in het teken staan van een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente Muntendam, waarin we het Heilig Avondmaal met elkaar zullen vieren. De dienst staat onder leiding van ds. R. Poede en zal in de Hervormde kerk te Ommelanderwijk–Zuidwending plaatsvinden. Na de dienst is er koffiedrinken in het gebouw.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2020
Beste mensen, eind januari gaat de aktie kerkbalans weer van start. Graag willen we ons kerkje tussen beide dorpen in stand houden, maar het kost wel steeds meer moeite om dat voor elkaar te krijgen. Daarom willen wij weer een beroep op u doen om een bijdrage te geven. Ook bedrijven willen we vragen mee te doen, zodat we samen de schouders er onder zetten. Veel mensen in onze dorpen dragen ons een warm hart toe, en daar zijn wij heel blij mee. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar iedereen welkom is. U doet toch ook mee? Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Namens de kerkrentmeesters,
Gert Jan Farenhorst en Harry Huisman

Januari 2020

Het is een beetje laat, maar om elkaar iets goeds toe te wensen kan het eigenlijk nooit te laat zijn dus daarom: Nog veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Met een nieuw jaar komen vaak de goede voornemens. En dat zie je ook in het straatbeeld terugkeren. Plotseling duiken overal bilboards op die ons willen aanmoedigen om te gaan sporten op de sportschool, de bladen die plotseling volstaan met diëten. Een andere actie is: ik pas, waarin mensen beloven de hele maand januari geen alcohol te drinken. Met ruim 40.000 deelnemers toch niet heel succesvol vrees ik.

Goede voornemens maken we, omdat we beseffen dat we de dingen anders willen doen dan dat we ze deden. Toch loopt het met de meeste goede voornemens niet goed af, een reden waarom ik er eigenlijk nooit aan begin. U zult mij dus nog steeds met mijn vaste metgezel: de pijp zien rondlopen.

Maar ondanks dat dringt bij mij steeds ook steeds meer het besef door dat er wel degelijk zaken zijn waarin ik wel moet veranderen. En dat besef wordt gevoed door het feit dat ik/wij rentmeesters zijn van de wereld waarop we leven. Dat wil in mijn persoonlijke geval zeggen dat ik voor mijn kinderen, en wie weet in de toekomst, kleinkinderen, een leefbare aarde nalaat. En nee ik ben geen milieuactivist, verre van dat zelfs moet ik eerlijk toegeven, maar zelfs ik begrijp en besef wel dat we iets moeten doen om de aarde leefbaar te houden, ook uit welbegrepen eigen belang.

We kunnen niet ontkennen dat het warmer wordt op onze aarde, de oceaantemperatuur is de hoogste ooit gemeten las ik deze week. Dat heeft grote gevolgen voor ons klimaat en voor de manier waarop wij leven.

Ook hier wordt het warmer en droger en dat heeft weer effect op onze voedselvoorziening. Natuurlijk is het fijn dat de zomers tegenwoordig mooi zijn, maar voor onze boeren is dat minder prettig, de opbrengsten dalen door de droogte. De prijzen stijgen daardoor en dus hebben we er allemaal mee te maken.

En natuurlijk zijn alle maatregelen die genomen worden niet leuk, ook ik mopper daar wel over, dat ik straks maar 100 mag in plaats van 130 stemt ook mij niet vrolijk, maar al met al besef ik wel dat er iets moet gebeuren. Niets doen is ook geen optie meer, als het dat al ooit was.

Dus ondanks mijn voornemen om geen goede voornemens te maken, wil ik wel proberen een bijdrage, hoe klein ook, te leveren. Om niet later van mijn kinderen het verwijt te krijgen dat ik niets gedaan heb om de wereld leefbaar te houden.
En ja dit hele proces gaat vaak zoals in de processie van Echternach, drie stappen vooruit en twee stappen achteruit, maar uiteindelijk bereik je wel je doel en daar hou ik mij dan maar aan vast.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Oud papier
De opbrengst van het oud papier voor het 3e kwartaal 2019 bedroeg € 130,00.

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Bedankje

Hartelijk dank voor de mooie bloemen, kaarten en alle steun die we gekregen hebben.

Peter en Hanneke Farenhorst

Giften kerk

- Mevr. V. te V - € 10,00
- Anonieme gift - € 80,00 (voor onderhoud van de kerk)

Gedichtje

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet.
Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.
Oren heb je om te horen naar de Mens die Vrede is,
en een hart om te geloven in de God die Liefde is.

Henk Jongerius