Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2018

Kerkdiensten

3 juni 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
10 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
17 juni 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
24 juni 19:30 uur Grunniger Dainst o.l.v. ds. R. Poede
8 juli 11:00 uur Ds. R. Poede
22 juli 09:30 uur Ds. R. Poede
5 augustus 09:30 uur Dhr. W. Th. van der Wal te Winschoten
19 augustus 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 24 juni
De Grunneger Dainst begint om 19.30 uur en zal onder leiding staan van ds. R.Poede en de dienst zal worden begeleid door de organisten Gert Jan Farenhorst en Doewe Kraster.
De ochtenddienst op deze zondag zal komen te vervallen.

Diensten in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken..

Zieken

- Dhr. H. Kaspers, Zuidwending 92 (9644XM)
- Dhr. H. Knip, Fazantstraat 15 (9644 VJ)
- Mevr. H. Berendsen, Ommelanderwijk 158 (9644 TR)
- Dhr. D.J. de Vries, Ommelanderwijk 257 (9644 TH)
- Dhr. G. Vredeveld, Zwaluwstraat 22 (9644 VV)

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gift voor de kerk

- Mevr. K. te V - € 50,00

Hartelijke dank voor de ontvangen gift.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Klein

Ik stond laatst voor mijn boekenkast op zoek naar een leuk en goed boek om te lezen. Nu heb ik de meeste boeken in mijn boekenkast wel gelezen, maar er staan altijd nog een paar tussen in de categorie “die moet ik nog een keer lezen”. Boeken die ik door de jaren heen verzameld heb, maar waar ik ook op de een of andere manier nog niet aan toe gekomen ben. Ik ben waarschijnlijk niet de enige met een stapel boeken die nog gelezen moet worden. En eerlijk gezegd van sommige boeken weet ik niet eens meer waarom ik ze toen gekocht heb.

Interesses veranderen door de tijd heen, wat toen leuk en interessant leek, is dat nu soms al lang niet meer. Maar boeken weggooien ligt niet zo in mijn aard, dus zullen ze waarschijnlijk nog jaren lang mij aan blijven staren met een blik van; Lees mij!

Terwijl ik dus voor mijn boekenkast stond viel mijn blik op een boek dat ik 30 jaar geleden gelezen heb, een boek dat toen indruk op mij maakte. Het was van de schrijver Chaim Potok, de uitverkorene. Zijn boeken worden vandaag niet meer zoveel gelezen geloof ik, maar dat was 30 jaar geleden wel anders. Zijn boeken gaan over het joodse leven in Amerika. In dit boek gaat het over een zoon van een orthodoxe rabbi die vriendschap heeft met de zoon van een moderne rabbi. Een prachtig boek vond en vind ik na herlezing.

Toen ik belijdenis deed met Pasen 1991, heb ik op de uitnodigingskaart een tekst gebruikt uit dit boek. Het is een deel van een gesprek dat de hoofdpersoon in het boek voert met zijn vader. De kern van dit gesprek was dat ieder mens verschil kan maken. Met andere woorden het gaat niet altijd om de grote en meeslepende dingen in het leven. Het gaat erom dat je als mens in je eigen leefomgeving het goede probeert te doen. Je hoeft niet gelijk de hele wereld te verbeteren. Begin in het klein. Ik hoorde het iemand eens zo zeggen. Als iemand je bedankt voor wat je voor hem of haar gedaan en vraagt wat kan ik voor je doen? Doe dat wat ik voor jou gedaan heb, ook voor een ander. Zo eenvoudig kan het soms zijn.

We hoeven niet direct de hele wereld te verbeteren, laten we beginnen met deze eerste stap en stap voor stap verder gaan.

Ds. Raymond Poede

Vrijwilligers kerk en kerkhof

Helaas is door ziekte onze vaste ploeg vrijwilligers wat uitgedund en blijven er nu dus noodgedwongen klussen die we anders wel meenamen liggen.
We kunnen met het kleine clubje het onderhoud rond de kerk en op het kerkhof nu niet de baas blijven.
We zitten te springen om nieuwe vrijwilligers, wilt u ons helpen laat het ons dan weten.
We gaan donderdagmorgen 7 juli weer aan de slag en beginnen rond 08.00 uur met een kopje koffie. De daaropvolgende keer is donderdag 21 juli.

Voor informatie: beheerder kerkhof, Albert Nieboer (0597) 64 68 54

INLIA - INLIA - INLIA - INLIA

Het 30 jarig bestaan Charter van Groningen wordt eind juni gevierd:
Weekend van bezinning, bemoediging, inspiratie en hoop

In het weekend van 22 tot en met 24 juni herdenkt INLIA het 30 jarig bestaan van het Charter van Groningen met een groot aantal activiteiten. Met het opstellen en ondertekenen van het Charter kozen destijds honderden kerkgemeenschappen partij voor vluchtelingen in nood. Het weekend staat daarom in het teken van bezinning, bemoediging, oplossingen voor de toekomst en hoop.

Een greep uit het programma:
* Vrijdagmiddag is het woord eerst aan de jeugd, op een werkconferentie voor jong en oud over "oplossingen voor de toekomst". Allerlei politici, van Kamerlid tot burgemeester, doen mee.
* Een kleine boot waarmee 282 vluchtelingen de Middellandse Zee overstaken, vaart dit weekend in de Groninger grachten.
* Het historische tentenkamp is daar een goed voorbeeld van. Op het expositieterrein staan straks drie tenten, ingericht zoals in 1997 in de bossen bij Dwingeloo.

Op de nieuwe website www.inlia.nl staat binnenkort het volledige programma.

Vrijwilligers gevraagd!
INLIA heeft uw hulp nodig voor het jubileum van het Charter van Groningen

Voor dit alles hebben we nog vele helpende handen nodig. Denk aan:
- gastgezinnen voor overnachtingen
- vervoer van mensen en materialen
- gastheren en gastvrouwen voor in de kerk en op het expositieterrein
- verkeersregelaars, opbouwen van tenten en expositie
- hulp bij koken, afwassen en schoonmaken

Vele handen maken licht werk, dus we hopen op veel aanmeldingen!

U kunt zich opgeven als vrijwilliger bij Marry van Vliet:
E-mail: marryvanvliet@xs4all.nl
Telefoon: (0598) 62 27 31

Namens de Raad van Kerken eo, met een hartelijke groet
Marry van Vliet