Kerknieuws uit 't Tonckeltje - april 2018

Kerkdiensten

29 april 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Veendam
6 mei 19:30 uur Johannes de Heer dienst
13 mei 09:30 uur Dhr. W. Th. van der Wal te Winschoten
20 mei 11:00 uur Ds. R. Poede, Pinksteren
27 mei 09:30 uur ds. R. Poede
3 juni 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
10 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
17 juni 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 6 mei
Op deze zondag zullen we een avondzangdienst houden in het teken van de liederen van Johannes de Heer, aanvang 19.30 uur. Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding staan van Harry Huisman en Antje Nieboer. (Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn.)

Denkt u er om dat m.i.v zondag 13 mei de diensten weer om 09.30 uur beginnen, tenzij anders aangegeven.

Zondag 20 mei
Na de dienst wordt u ook van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw.

Zondag 27 mei
Denkt u er aan dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

Zieken

- Mevr. M. Engels, Houtduifstraat 12 (9644 VL)
- Dhr. H. Apperlo, Zuidwending 221 (9644 XG)
- Dhr. H. Panman, Ommelanderwijk 55 (9644 TB)
- Dhr. H. Huisman, Zuidwending 239 (9644 XG)

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gift voor de bloemen

- Fam. V. te V - € 50,00
- Fam. A. te V - € 25,00
- Fam. B. te NP - € 10,00

Hartelijke dank voor de ontvangen giften.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Pinksteren

Zoek me om je heen, als je voelt dat je me mist
Ik weet gerust wat mijn vertrek heeft aangericht
Ik kom wanneer je wilt, denk maar 'mijn vader is de wind'
Ik ben zo licht nu, ik vind altijd je gezicht

Zoek me om je heen, als je boos bent of verdrietig
Of vertellen wil van wat je hebt beleefd
Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader toch, de wind
En veel verschilt het niet van hoe snel ik heb geleefd.
(Acda en de Munnik – Ren Lenny ren)

Het is binnenkort Pinksteren. Voor veel mensen het echte begin van de zomerperiode. Het mooie weer breekt aan, de tent wordt uit de mottenballen gehaald, de caravan weer uit de stalling. Het is weer tijd om een leuke camping te zoeken en (hopelijk) te genieten van het mooie weer. Of wat ook mogelijk is: we gaan in de file staan voor IKEA of een andere meubelboulevard of voor een pretpark. Er is zogezegd voor ieder wat wils.

Voor veel mensen is Pinsteren een lekker lang weekend. Voor ons in de kerk is Pinksteren een van de drie grote feesten die we steeds weer opnieuw vieren; Kerst, Pasen en Pinksteren. Het is ook het meest onbekende feest. Dat we met Kerst de geboorte vieren van Jezus, dat weten we nog wel. Dat we met Pasen de opstanding van Jezus vieren is al een stuk minder bekend, maar Pinksteren, wat is Pinksteren nu eigenlijk.

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Jezus zelf is niet meer onder ons, maar zijn geest blijft ons inspireren om het goede voort te zetten wat Hij begonnen is. Het gaat er in principe om dat je enthousiast blijft de dingen die belangrijk zijn in het leven. Eigenlijk zit de essentie van pinksteren al in het woord enthousiasme wat letterlijk betekent: God in zich hebbend. En dat is precies waar het met Pinksteren over gaat.

En of je nu wel of niet gelooft, Pinksteren kan ons er aan herinneren dat we af en toe in vuur en vlam mogen en moeten staan, dat we begeesterd zijn, dat je beseft dat je door en in de dingen van alledag mooie momenten van geluk mag beleven. Dat je mag genieten van het leven. Want een gelukkig (genietend) mens maakt ook andere mensen weer gelukkig en zo geven we toch het vuur aan elkaar door. Om het samen goed te hebben, want dat is uiteindelijk toch het doel waar ieder mens naar streeft.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond is gepland op dinsdag 22 mei a.s..
Voorafgaande aan de gemeenteavond zullen we een vesper gaan houden, deze begint om 20.00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda en nadere informatie zult u ontvangen d.m.v een nieuwsbrief.

Vrijwilligers van de beide dorpen
We zijn nog steeds bezig met het onderhouden van het kerkhof en de aanblik van de kerk, met een aantal vrijwilligers. U begrijpt dat dit werk het hele jaar rond doorgaat. We komen ongeveer elke 2 á 3 weken een morgen bij elkaar.
Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen weer op donderdag 8 maart en de daarop volgende datum is zaterdag 31 maart. We beginnen om 08.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.

Mocht 08.00 uur u te vroeg zijn! U bent later op de morgen ook nog van harte welkom. Aanmelden kan bij Albert Nieboer (0597) 64 68 54.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer