Kerknieuws uit 't Tonckeltje - februari 2018

Kerkdiensten

4 maart 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
11 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
18 maart 11:00 uur Ds. R. Poede
25 maart 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppel
29 maart 19:30 uur Ds. D. van Vliet te Veendam
Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
1 april 09:30 uur Ds. R. Poede
Pasen
8 april 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
15 april 10:00 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Donderdag 29 maart
Op deze donderdag zal de dienst om 19:30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Zondag 1 april, 1e Paasdag
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Deze begint om 08:30 uur en de dienst zal dan om 09:30 uur beginnen.

Zieken

- Dhr. J.Sanders, Van Stolbergweg 39 (9641 HG)
- Dhr. J. Nieboer, Oostlaan 73 (9642 PL)
- Mevr. L. Hofman-Begeman, Zuidwending 299 (9644 XJ)

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

23-01-2018: Mevr. J. Westinga, Zuidwending 331 (9644 XJ)

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Meedoen!

De Olympische winterspelen zijn, als ik dit schrijf, volop aan de gang. Als Nederland hebben we niet te klagen over het aantal medailles. Op schaatsgebied is het een en al Oranje. Sporters leven al maanden, jaren naar dit evenement toe. Ze willen een prijs halen op dit hoogste sportpodium, eeuwige roem. En wij leven en juichen met hen mee. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat belangrijk is tijdens de Olympische spelen. Het motto van de OS is niet voor niets: Meedoen is belangrijker dan winnen. Er zijn veel meer deelnemers dan winnaars, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die deelnemers die niet winnen niet iets bijzonders ervaren en meenemen naar huis. Juist op deze plek samen zijn met al die andere sporters uit de hele wereld geeft aan dit verblijf een bijzondere cachet. Juist in de ontmoeting met anderen zit de verrijking. Je leert iets over de ander en ook iets over jezelf. Je ervaart hoe belangrijk het is om in een gemeenschap te beleven, hoe kort dat tijdens de OS ook duurt. Want mensen kunnen niet zonder andere mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor het samenleven in onze dorpen. Ook daar zijn er gelukkig plekken waar mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan het leefbaar houden van onze dorpen. In onze dorpshuizen en in de verschillende overleggen. Het is zo belangrijk dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor onze woonomgeving en dat kan alleen maar goed gebeuren als we goed naar elkaar luisteren. Dat geldt voor de bewoners onderling, maar ook voor de bedrijven en instanties waar we mee te maken hebben.

Ook als kerkelijke gemeente maken we een natuurlijk onderdeel uit van het dorp en zijn we betrokken bij het wel en wee van haar bewoners. We horen wat dat betreft bij elkaar. Wij willen geen kerk zijn die op afstand staat, maar die juist midden in het dorp staat en we hebben elkaar ook nodig.

Het gaat tenslotte om het meedoen. Als je mee doet tel je mee en dat willen we tenslotte allemaal. Want de mens is niet gemaakt om alleen te zijn, want samen staan we sterker.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd is weer aangebroken en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken.
Tijdens zo’n avond zal er een kort samenzijn plaatsvinden, met een verhaal en er zullen enkele liederen gezonden worden. Daarnaast zal er met elkaar een sobere maaltijd genuttigd worden. Aanvang is 18:30 uur.

De volgende vastenmaaltijden zijn:
* woensdag 7 maart bij de Prot. gem. Muntendam (Verenigingsgebouw Immanuel)
* woensdag 14 maart bij de RK Parochie te Veendam
* woensdag 21 maart bij de Vrij Evangelische Gemeente (AE kerk, AE straat 1 te Veendam)
* woensdag 28 maart a.s. bij de Prot. gem. Veendam

Vastenkalenders
Voor de veertigdagentijd zijn er vastenkalenders gemaakt, met voor elke dag een bijzondere vermelding. De opbrengst is voor Kerk in Actie. Ze kosten € 2,50 en zolang de voorraad strekt liggen ze in de kerk.

Wereldgebedsdag 2 maart
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Een wereldgebeurtenis! 173 landen voegen zich aaneen in een wereldwijd gebed. In ons land, op méér dan 500 plaatsen, wordt sinds 1929 hieraan deelgenomen. Deze gebedsdienst geeft het onderlinge gevoel van verbondenheid. “Samen bidden, samen vieren en samen delen!”
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn in de AE-kerk, AE-straat 1 om 19.00 uur.

Paasontbijt 1 april
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 1 april a.s. vanaf 08.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U/jij kunt zich tot uiterlijk zondag 25 maart opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
Frens Baas, telefoon (0598) 63 05 80
Albert Nieboer, telefoon (0597) 64 68 54

Vrijwilligers van de beide dorpen
We zijn nog steeds bezig met het onderhouden van het kerkhof en de aanblik van de kerk, met een aantal vrijwilligers. U begrijpt dat dit werk het hele jaar rond doorgaat. We komen ongeveer elke 2 á 3 weken een morgen bij elkaar.
Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen weer op donderdag 8 maart en de daarop volgende datum is zaterdag 31 maart. We beginnen om 08.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.

Mocht 08.00 uur u te vroeg zijn! U bent later op de morgen ook nog van harte welkom. Aanmelden kan bij Albert Nieboer (0597) 64 68 54.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Gift voor de bloemen

- Fam. K. te V. - € 25,--

Hartelijk dank voor de ontvangen giften.

Week van de vrijwilligers 3 t/m 11 maart 2018

Vrijwilligers worden niet betaald.
Niet omdat ze waardeloos zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn!!

Hartelijk dank voor de ontvangen giften.

Liedboekmiddag zaterdag 10 maart 2018

De volgende liedboekmiddag is weer in aantocht, een middag voor iedereen die er plezier aan beleeft, samen te zingen. Wie al eens geweest is, weet hoe leuk, gezellig en inspirerend het is om samen te zingen uit het nieuwe liedboek! Er zijn mensen uit alle kerken in de provincie bij aanwezig.

Deze keer is het thema: ‘psaalms en gezangen’
(in het kader van meertmoand dialectmoand).

U bent van harte welkom om mee te komen zingen, organisten zijn o.a. Doewe Kraster en Gert Jan Farenhorst. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.45.
Kaarten zijn vooraf en aan de zaal te koop: de entree is € 7,50 (‘all-in’); een korting van € 2,50 is er voor wie zich uiterlijk het weekend van tevoren opgeeft.
NB We willen niet dat onze entree een drempel is voor mensen met een smalle beurs –daar passen we wel een mouw aan!
Informatie en opgave bij Marjan Pierhagen, liefst via liedboekdagen@pknveendam.nl of tel. (0598) 61 33 08

De volgende data en thema’s zijn:
14 apr. 2018: Avondmaal
17 nov. 2018: Zegen