Kerknieuws uit 't Tonckeltje - december 2017

Kerkdiensten

24 december 10:00 uur mevr. H. Mertens te Meppen
3e Advent
24 december 22:00 uur mevr. H. Mertens te Meppen
Kerstnachtdienst
25 december 11:00 uur Ds. R. Poede
Kerstdienst
31 december   geen dienst
7 januari 10:00 uur mevr. C. Dun te Veendam
Nieuwjaarsdienst
14 januari 10:00 uur Ds.R. Poede
21 januari 10:00 uur Oecumenische dienst
28 januari 11:00 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Kerstnachtdienst, 24 december
Op deze Kerstavond zullen we de traditionele Kerstnachtdienst gaan houden, aanvang 22.00 uur.
Na de dienst is er voor degene die dat wil een kopje koffie / chocolademelk of glühwein, zodat u nog even kunt napraten.

Eerste Kerstdag, 25 december
Op deze dag vieren we de geboorte van Jezus Christus. Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze dienst. Denkt u er wel om dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

Zondag 31 december
Op deze zondag zullen we geen ochtenddienst hebben.

Zondag 7 januari
Na deze dienst nodigen wij u van harte uit voor de traditionele nieuwjaarsvisite in het gebouw achter de kerk.

Zondag 21 januari
Op deze zondag zal er een Oecuomentische Ontmoetingsdienst worden gehouden in de Protestante Kerk te Veendam, aanvang 10:00 uur, voorganger is ds. R. Poede.

Zieken

- mevr. B. Korthuis, Zuidwending 135a (9644 XD)
- mevr. S. Wibbens-Meiborg, Zuidwending 217 (9644 XE)

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

30-11-2017: dhr. J. Bellinga, Boven Westerdiep 88-16

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2018
Zoals elk jaar is er in januari, de start van de Kerkbalans. Ook dit jaar willen wij graag weer een beroep op u doen. Het thema is: “Geef voor je kerk“.
De campagne begint in de week van 21 januari 2018. In de week van 28 januari tot 3 februari worden de enveloppen weer opgehaald. In de dienst van zondag 10 februari zal de opbrengst bekend gemaakt worden. Wij hopen van harte dat u zoveel mogelijk meedoet.

Soliodariteitskas 2017
Er zijn nog enkele personen die de bijdrage voor de solidariteitskas van 2017 nog niet hebben betaald. Wilt u uw administratie nog een nazien? Dank voor uw medewerking

De kerkrentmeesters

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
Op woensdag 29 november jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er waren in totaal 29 gemeenteleden aanwezig. Voorafgaande aan de vergadering hebben we een vesper gehouden in het gebouw. Op de agenda stond o.a. de begrotingen voor 2018 van de diakonie en de kerk. Beide begrotingen zijn door de aanwezigen goedgekeurd.
Na de pauze was het woord aan onze voorganger, die de presentatie die was gemaakt van de reis naar Rome voorzag van smeuïg commentaar.

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Overdenking

We zijn weer in de laatste maanden van het jaar en de dagen worden korter. Zo loop weer ik weer regelmatig met mijn kruiwagen vol met brandhout door de tuin, onze houtvoorraad aan te vullen. Want eerder donker betekent eerder de open haard aan, eerder de lampen aan en eerder de kaarsjes aan. De sfeer in huis wordt anders.
In de zomer en de herfst blijf je ’s avonds langer actief en nu is het eerder tijd voor een boek (tenminste als ik geen andere activiteiten gepland heb) of andere zaken waar je in de zomer niet aan toe komt.
Deze verandering heeft zo lijkt het wel ook weerslag op ons gemoed. We zijn wat overdenkeriger en kijken wat terug op wat geweest. Misschien is het wel het beste samen te vatten met het woord weemoedig. In de komende weken zien we de wereld om ons heen steeds meer in de sfeer van kerst komen.
De straatverlichting wordt aangepast, de kerstbomen komen tevoorschijn. En zo langzamerhand wordt de wereld wat sprookjesachtiger. Zelfs de eerste gedachten over wat er op het kerstmenu moet staan komen al weer voorbij.
Het hoort allemaal bij de voorpret van het belangrijkste feest in het jaar: kerstfeest, want een goede voorbereiding is het halve werk.

Op een of andere manier heeft kerst bij iedereen, gelovig of niet een bijzondere plek. En dat moet ook maar zo blijven denk ik maar zo. In deze tijd waarop het eerste antwoord is als je vraagt hoe het met iemand gaat: druk, druk druk is.
We zijn namelijk heel goed in het onszelf voorbijlopen geworden. Juist de kersttijd is een langzame tijd. (ja ik weet het, ook de voorbereidingen kunnen ervoor zorgen dat je het druk druk druk hebt) Je neemt de tijd om met elkaar te zijn, met elkaar te eten. Even echt tijd voor elkaar te hebben, omdat er nu eenmaal niets anders te doen is.
Je moet het even met elkaar doen en dat is soms ook heel goed. Even de tijd voor elkaar nemen.

Ook in de kerk nemen we de tijd om ons voor te bereiden op kerst. Vier weken lang. De diensten zijn ingetogen en stralen rust uit als het goed is. We mijmeren over wat kerst, de geboorte van Jezus, betekent voor ons. Daarvoor nemen we de tijd en al doende beseffen we dat het goed is om af en toe stil te staan. Om ons opnieuw het licht te laten opgaan. Stilstand is namelijk niet altijd achteruitgang.
Soms moet je stilstaan om een nieuwe weg in te slaan.

Laten we de komende weken genieten van de momenten met en zonder elkaar.

Ds. Raymond Poede

Postzegels

Postzegels, ansicht- en geboortekaartjes, oude mobieltjes, cartridges, toners, oude munten, brillen, gehoorapparaten: U bent vast niet vergeten deze spullen te verzamelen voor het goede doel “Kerk in Actie”!!!!
De opbrengst van dit voor ons waardeloos materiaal gaat naar mensen, die geld of goederen bitter nodig hebben. Dus... we gaan ervoor!!!!

Inleveren in de kerk of bij Gonnie Meerburg, Ommelanderwijk 141-9

Hartelijk dank hiervoor!

Chr. Toneelvereniging "ADVENDO"

brengt dit seizoen voor joe ain bliedspul in 3 bedrieven:

"Een kat in het nauw" door Evert Bronkhorst

Guido Brutèl de la Riviere is ain verlopen baron dei denkt dat hai het mit de cent’n dai hai aarfd het van zien olders wel uutzingen kin. Dat lopt aans as hai in gedachten het, hai het ook nog twai personeelsleden en dai vaalt het ook raauw op heur dak dat hai noagenog blut is.
Soamen mott’n zai zain dat zai de scholders der onder zett’n in de hoop dat zai doar wonen kinn’n bliev’n. Aal mit aal gain makkelijke opgoave, of heur dit lukt kin je zain achter de Hervormde kerke op de Wieke, op de volgende oavonds:

Zotterdag 13 jannewoarie 2018
Zotterdag 20 jannewoarie 2018
Zotterdag 27 jannewoarie 2018
Zotterdag 3 feberwoarie 2018

Aanvang is20:00 uur, zoal is open v.a. 19:00 uur

Koarten binn’n te bestell’n á € 5,00 bie: H. Huisman, tel. (0598) 61 70 61

Kleurplaat

kleurplaat