Kerknieuws uit 't Tonckeltje - november 2017

Kerkdiensten

3 december 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
1e Advent
10 december   geen ochtenddienst
10 december 19:00 uur Ds. R. Poede
Kerstzangavond
17 december 10:00 uur mevr. C. Dun te Veendam
2e Advent
24 december 10:00 uur mevr. H. Mertens te Meppen
3e Advent
24 december 22:00 uur Kerstnachtdienst
25 december 11:00 uur Ds. R. Poede
Kerstdienst
31 december   geen dienst
7 januari 10:00 uur mevr. C. Dun te Veendam
Nieuwjaarsdienst

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 10 december
Op deze zondag zullen we GEEN ochtend dienst hebben.

’s Avonds zullen we een Kerstavondzang gaan houden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. Aanvang 19.00 uur.
Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen. Mocht u een mooi kerstlied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt. U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede, raymond@poede.nl of 050-2304266.

Kerstnachtdienst, 24 december
Op deze Kerstavond zullen we de traditionele Kerstnachtdienst gaan houden, aanvang 22.00 uur.
Na de dienst is er voor degene die dat wil een kopje koffie / chocolademelk of glühwein, zodat u nog even kunt napraten.

Eerste Kerstdag, 25 december
Op deze dag vieren we de geboorte van Jezus Christus. Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze dienst. Denkt u er wel om dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

Zondag 31 december
Op deze zondag zullen we geen ochtenddienst hebben.

Zieken

- dhr. R. Postema, Zuidwending 133
- mevr. M. Engels, Houtduifstraat 12

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

04-11-2017: mevr. C.J. Hendriksen-Wijsbeek

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

In steeds meer plekken in Nederland wordt op 2 november Allerzielen gevierd. Op Allerzielen worden de overledenen van dat jaar overdacht en herinnerd. Op verschillende kerkhoven in onze provincie, waaronder die bij mij in Wittewierum, is het kerkhof die avond opengesteld voor een ieder die wil gedenken en stil wil staan bij het leven en de dood. Vaak zijn er kaarsen aangestoken en zijn er bloemen.
Oorspronkelijk komt Allerzielen uit de Rooms-katholieke traditie, maar de laatste jaren zie je dat op veel plekken, zoals bijvoorbeeld in uitvaartcentra, bijeenkomsten worden georganiseerd op 2 november waar mensen bij elkaar komen om de doden te gedenken. Het voorziet duidelijk in een behoefte.

Bij het leven hoort de dood, de meeste van ons zullen een of meer sterfgevallen in de nabije omgeving hebben meegemaakt. Dat brengt verdriet en gemis met zich mee. En juist omdat we de overledenen niet willen vergeten, want ook onze liefde stopt niet bij de dood is het goed dat er een plek en een gelegenheid is om daar uiting aan te geven.

In onze kerk doen we dat ook. Op 26 november is het in de protestantse traditie de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag worden in de viering de namen genoemd van hen die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar, opdat we niet vergeten. We vinden het belangrijk dat ieder mens bij name genoemd wordt. Zo blijven ze in onze herinnering en worden ze niet vergeten.
Door de naam te noemen brengen we weer even de herinneringen terug en is de overledene als het ware weer even in ons midden. En dat is een waardevol moment, we willen tenslotte allemaal graag herinnerd worden, wie we waren en wat we betekent hebben voor onze naasten.

In de viering staan we stil bij het leven en de dood en vieren we tegelijkertijd het leven. Wij geloven tenslotte dat ons leven geborgen is in de liefde van God en net zoals onze liefde niet eindigt, bij de dood, eindigt ook Zijn liefde niet bij de dood. Hij houdt ons vast dwars door alles heen. Natuurlijk is er dan verdriet, maar er is ook troost. Want geborgen zijn in liefde is het mooiste wat er is.
Als teken daarvan steken we voor iedere overlevende een kaars aan en één voor degenen die we niet noemen, maar waar we wel aan denken. Het licht van de kaars geeft ons hoop, dat hoe duister het ook is, Zijn liefde ons nooit verlaat.

Ds. Raymond Poede

Bedankje

Ik wil mede namens mijn vrouw jullie hartelijk danken voor de fantastische boeket bloemen die ik vanwege mijn ziekte mocht ontvangen. Het doet me goed dat er aan je gedacht wordt tijdens ziekte.

Vriendelijke groeten,
fam. A. Klok, Ommelanderwijk

Van de Kerkenraad

Dankdag voor gewas en arbeid
In het kader van de dankdag voor gewas en arbeid, heeft onze gemeente drie weken lang producten ingezameld. Deze producten waren bestemd voor de voedselbank. Maandag 6 november jl. zijn deze boodschappen naar de Voedselbank Veendam–Menterwolde gebracht. De medewerkers waren er erg blij mee.
Verder is er op zondag 5 november gecollecteerd in de kerk en dit heeft een bedrag van € 260,61 opgebracht. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot € 300,00. Ook dit bedrag is bestemd voor de Voedselbank.
Alle gevers Hartelijk Dank!

Spekkendikken op de Kerstmarkt
Op 9 december is er weer de traditionele Kerstmarkt. Ook dit jaar zal de Hervormde gemeente hierbij aanwezig zijn met de verkoop van spekkendikken. Heeft u zin om mee te helpen met de voorbereidingen en / of de verkoop, meld u zich dan aan bij een kerkenraadslid. U bent van harte welkom!

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Chr. Toneelvereniging Advendo

Wij zullen in 2018 voor u opvoeren een komedie in 3 bedrijven van Evert Bronkhorst , genaamd: "Een kat in ‘t nauw."
De uitvoeringen zijn op: zaterdag 13, 20, 27 januari en 3 februari 2018. Noteert u deze data alvast in uw agenda!
U kunt de kaarten bestellen bij Harry Huisman. Verdere informatie kunt u ook in het volgende nummer lezen.

Onze levensreis

Onze levensreis begon als kind
Toen we nog geheel afhankelijk waren
En niets in deze wereld hadden ervaren
We werden gekoesterd en bemind

Na verloop van jaren werden we zelfstandig
We moesten onze levensweg zelf bepalen
Dat ging dan vaak over bergen en door dalen
En we vervolgden onze reis eigenhandig

De tijd droeg ons naar de ouderdom
Die gepaard ging met vallen en opstaan
Met vreugde, verdriet en soms een traan
De reis gaat door en keert nooit weerom

Het einddoel van onze reis is naar God
Hij blijft onze Gids op ons levenspad
Ook wanneer het soms eens tegenzat
Was Hij steeds betrokken met ons lot

Fedde Nicolai