Kerknieuws uit 't Tonckeltje - oktober 2017

Kerkdiensten

29 oktober 09:30 uur Pastor E. Vroom te Veendam
Gezamenlijke dienst met Prot. Gemeente Muntendam
5 november 10:00 uur Ds. R. Poede
Dankdag voor gewas en arbeid
12 november 10:00 uur Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer
19 november 10:00 uur Dhr. H. Pater te Muntendam
26 november 09:30 uur Ds. R. Poede
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
3 december 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
1e Advent
10 december 19:00 uur Ds. R. Poede
Kerstzangavond

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 29 oktober
Deze zondag is er een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente Muntendam. Denkt u er om dat deze dienst zal worden gehouden in de Hervormde kerk Ommelanderwijk – Zuidwending. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw. Zondag 5 november
Deze zondag zal in het teken staan van “VIERING” en wel om de volgende reden, het is "Dankdag voor gewas en arbeid" en we zullen 2 ambtdragers bevestigen, 1 ambtsdrager herbevestigen en afscheid nemen van 2 ambtdragers.
We heten de heren G. Draijer en G-J. Farenhorst van harte welkom, mw. Nieboer zal nog een paar jaar doorgaan en we bedanken de heren H. Pietersen en C. van den Hoven voor hun inzet.
Na de dienst is er gelegenheid om hen een hand te geven onder het genot van een kopje koffie of thee in het gebouw.

Zondag 26 november
Denkt u erom dat deze dienst om 09.30 uur begint.

We noemen in deze dienst hen die dit jaar zijn heengegaan.
Aan de Paaskaars wordt een kaars ontstoken als teken van hoop.
Hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft.
Veel mensen putten hoop uit dit symbool en het kan helpen in het (soms moeilijke) rouwproces.
De namen van hen die heengegaan zijn worden genoemd.
De nabestaanden krijgen de gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Voor wie er voor kiest dit niet zelf te doen, wordt het gedaan.
Hierna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken om een dierbare te gedenken. Hun namen worden genoemd in hun hart.

Zondag 10 december
Op deze zondag zullen we GEEN ochtend dienst hebben.

’s Avonds zullen we een Kerstavondzang gaan houden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. Aanvang 19.00 uur.
Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen. Mocht u een mooi kerstlied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt. U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede, raymond@poede.nl of 050-2304266.

Zieken

- Mevr. L. Bentum-Mulder, Joop den Uyllaan 6
- Mevr. S. Wibbens-Meiborg, Zuidwending 217

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

06-10-2017: mevr. P. Loorbach-Venema, Ommelanderwijk 225
07-10-2017: dhr. E. Tj. Wibbens, Zuidwending 217

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Ik weet niet hoe het bij u thuis gesteld is, maar bij ons thuis is iedereen fan van Heel Holland Bakt. We zetten ons samen voor de televisie, afgelopen zondag zelfs met eigengemaakte gebak van mijn dochter en haar vriend, om de uitzending te bekijken. Verse koffie en thee en we zijn er helemaal klaar voor. Afgelopen weken werden er steeds weer heerlijke taarten gemaakt, waarbij je steeds denkt: dat zou ik eigenlijk ook een keer moeten doen. Gelukkig voor mij gebeurt dat echter niet, anders zou ik straks nog een geheel nieuwe kledinglijn moeten kopen.

Het leuke aan het programma is dat je de deelnemers steeds beter leert kennen. Vooral als ze de signatuuropdracht moeten maken. Voor de weinige mensen die dit programma nog nooit gezien hebben: bij de signatuuropdracht moeten de deelnemers zelf iets creatiefs bedenken. Bij deze opdracht leggen de deelnemers iets van henzelf in hun baksels. En zo zie je dat de een heel keurig werkt en de ander meer van de losse eindjes is. Prachtige bouwsels komen daar uit, maar daar gaat het mij nu niet om.

Ik werd geraakt door een opmerking die een van de juryleden tegen de deelnemers maakte: Je moet eens uit je comfort zone komen. De dame in kwestie leverde altijd baksels van hoge kwaliteit en altijd keurig afgewerkt, maar het begon allemaal wel heel veel op elkaar te lijken. Zij deed de dingen waar ze goed in dacht te zijn en durfde geen nieuwe experimenten aan te gaan. Waardoor het eigenlijk meer van hetzelfde was.

Bij een volgende uitzending bleek dat ze deze goede raad goed in haar oren had geknoopt en ze kwam met iets nieuws. Het kostte haar moeite en deed de spanning aardig oplopen, maar het resultaat mocht er zijn.

En terwijl ik daarnaar zat te kijken en te genieten dacht ik: eigenlijk gaat het in het leven ook zo. We doen vaak de vaste dingen, omdat we weten hoe die gaan. Soms zijn we te angstig om iets nieuws te proberen. Stel dat het misgaat. Maar daardoor leren we niets nieuws en verrassen we onszelf en de ander ook nooit. Soms moet je inderdaad even uit je comfort zone stappen, om jezelf beter te leren kennen en nieuwe en mooie dingen in jezelf te ontdekken. Je kunt vaak meer dan je denkt. En als het lukt, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Dat geeft het leven een nieuwe verdieping en schenkt voldoening en zorgt ervoor dat je trots kunt zijn op jezelf.

Om te eindigen met de uitspraak van een bekende filosoof:
Tap eens uit een ander vaatje, ook dan krijg je een prima taartje

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond staat gepland op woensdag 29 november 2017. Zet u deze datum alvast in uw agenda! De zondag voor de gemeenteavond, zal de agenda enz. uitgereikt worden.

Restauratie kerk
De kerkenraad wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft met het restaureren van de schade, die de kerk vorig jaar had opgelopen. Met een aantal vrijwilligers is de schade hersteld en is de gehele kerk van boven tot onder schoongemaakt, zodat we vanaf zondag 8 oktober weer in onze kerk de diensten konden gaan houden. Iedereen bedankt.

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Chr. Toneelvereniging Advendo

Wij zullen in 2018 voor u opvoeren een komedie in 3 bedrijven van Evert Bronkhorst , genaamd: "Een kat in ‘t nauw."
De uitvoeringen zijn op: zaterdag 13, 20, 27 januari en 3 februari 2018. Noteert u deze data alvast in uw agenda!
U kunt de kaarten bestellen bij Harry Huisman. Verdere informatie kunt u ook in het volgende nummer lezen.

De natuur

De natuur, wat een wonderlijk iets
Dieren, bloemen, bomen bekijken
Prachtig , het kan je leven verrijken
En we krijgen het allemaal voor niets

God heeft alles volmaakt geschapen
En onderhoudt nog alles wat leeft
Hij, die op tijd zon en regen geeft
Waarna de nacht volgt om te slapen

Na de nachtrust volgt een nieuwe dag
Waarin zomers alles weer gaat groeien
En de natuur helemaal gaat opbloeien
Zodat een ieder hier van genieten mag

Laten we God danken voor al het goede
Ons geschonken in de natuur
Zo schitterend mooi en zo puur
Moge het zo blijven onder Gods hoede

Fedde Nicolai