Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2017

Kerkdiensten

4 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
Pinksteren
11 juni 09:30 uur Dhr. W.Th. van der Wal te Winschoten
18 juni 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
25 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
9 juli 11:00 uur Ds. R. Poede
23 juli 11:00 uur Ds. R. Poede
6 augustus 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
20 augustus 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Diensten in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Zieken

- dhr. J. Groenwold, Ommelanderwijk 195
- dhr. K. Ketelaar, Ommelanderwijk 285

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

22-04-2017: mevr. R. Biesot-de Jonge, Ommelanderwijk 141-1
03-05-2017: dhr. M. van der Laan, Noorderkwartier 77

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Gift voor bloemen

- fam. W. te V. - € 50,--
- mevr. B. te N.P. - € 10,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

Huwelijk

Op 12 mei jl. vierde het echtpaar Broekema, Ommelanderwijk 287, hun 50-jarig huwelijksfeest.
We hopen dat het een onvergetelijke dag is geweest.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Voor Moederdag ben ik met mijn vrouw en mijn twee dochters naar Antwerpen geweest. Het doel was een fototentoonstelling in het Fotomuseum van Antwerpen. Daar was een overzichtstentoonstelling van Alec Soth, een bekende Amerikaanse fotograaf. Hij portretteert Amerikanen die niet in de picture staan. Hij maakt prachtige foto’s van het dagelijkse leven van "gewone" mensen. Als je dan zo rondloopt op deze expositie dan zie je hoe krachtig een beeld kan zijn. Een foto kan soms net zoveel zeggen als duizend woorden. Als je in de gezichten van de gefotografeerde mensen kijkt is daar soms een heel mensenleven uit af te lezen. Prachtig om te zien, hoe iemand in staat is dat in 1 foto vast te leggen.

Ook ik maak in het dagelijkse leven zo af en toe een foto. Dat is tegenwoordig een stuk gemakkelijker, omdat iedere mobiele telefoon tegenwoordig een goede camera heeft. Foto’s maken heeft vaak tot doel om iets vast te leggen wat je niet wilt vergeten. Omdat het een bijzonder moment is, een zwemdiploma van kind of kleinkind, een mooie vakantie en ga zo maar door.

Vaak verdwijnen die foto’s bij mij in de grote hoop. Ze blijven namelijk op de computer staan, maar daar kijk ik niet zo snel is als in een fotoboek die je af en toe nog eens terugpakt.

Sinds enige tijd doen we dat dan ook anders. We hebben er een paar mooie foto’s uitgehaald en die laten afdrukken. Daarna hebben we ze ingelijst en in de gang gehangen. Het mooie daarvan is dat je, omdat de foto’s een bepaalde tijd overbruggen ziet hoe je kinderen veranderen en groeien. Ook in die foto’s zie je ze ouder en wijzer worden. Prachtig om te zien.

Het beeld is dan soms ook sterker dan het woord. Je ziet iets wat je niet in woorden kunt uitdrukken. Foto’s vertellen ons leven en met terugwerkende kracht vertellen ze meer over ons dan wij kunnen vertellen.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Huwelijksvoltrekking
Op vrijdag 12 mei zijn in onze kerk in het huwelijk getreden, Erwin Gelderloos en Jody Arends.
We hopen dat ze een mooie dag hebben gehad en wensen hun alle goeds toe en Gods zegen.

Vrijwilligers van de beide dorpen We zijn met een aantal vrijwilligers weer begonnen met o.a. het onkruidvrij maken van het kerkhof en rond de kerk.
Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.
Voor nadere informatie en de data kunt u zich melden bij Henk Pietersen of Albert Nieboer 0597-646854.

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer in volle gang. Het Thema dit jaar is: "Kies Bewust".

Een greep uit het programma:

Zaterdag 3 Juni zal Joke Buis en band een Concerttour Johannes de Heer in de grote tent gaan houden. Inloop 19.15 uur en aanvang 20.00 uur. De kosten hiervoor zijn € 5,-- inclusief een consumptie.

Zondag 4 juni is er een zang- en concertmiddag m.m.v. Ds. Bernard Terlouw uit De Westereen en het Korps Leger des Heils en Noordermannen uit Kollum. Aanvang 14.00 uur in de grote tent.

Maandag 5 juni is er om 10.30 uur een openluchtdienst in het Veenkloosterbos m.m.v. Ds. O. Bottenbley en Praiseband One Choice.

Daarnaast is er van 12.00 tot 16.30 uur een belevingsroute voor iedereen door het prachtige Veenkloosterbos. Met het thema "Kies bewust" als leidraad komen Bijbelse verhalen tot leven.

U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Wilt u meer informatie of de uitgebreide informatiekrant ontvangen, bel: 0511-441694 of via www.pinksterfeest.com

Nieuw

Nou ja, zo nieuw ben ik niet - ik ben al oma. Maar om werkzaam te zijn in de Hervormde Gemeente in Muntendam is voor mij wel nieuw. Pastor Vroom heeft afscheid genomen. Hij heeft een goede tijd gehad in Muntendam, zo zei hij. Dat is goed om te horen.
Na mijn studie, met stage in Wildervank, ben ik aan het werk gegaan als interim-pastor in de Hervormde Gemeente Veendam. Daarna in de omgeving wat hand- en spandiensten verricht. En dan dient Muntendam zich aan en ik zeg ja. "Ja" tegen de mensen van Muntendam, al of niet christelijk. Weet u wat ik spannend vind? De ontmoeting. Als mensen elkaar ontmoeten kan er iets gebeuren. Het spannende is dat ik dat niet in de hand heb, ik ben een gewoon mens.
U vraagt zich af: wat kan er dan gebeuren? In de ontmoeting kan de nabijheid van de Ander worden ervaren.

"Vertrouw op God" zo zeiden ze
Toen lieten ze me staan
En ik vertrouwde, maar ik wist
niet hoe ik door moest gaan

"God helpt je wel" beweerden ze
"Let op, hij is getrouw."
Ik speurde naar een teken en
ik dacht: "Waar blijft hij nou"

"Je moet veel bidden" zeiden ze
"want God is niet van steen."
Ik bad maar zij verlieten mij
en lieten me alleen.

"Ik zal je helpen" zei een stem
"Zo ga je nog kapot!"
Ik zag een mens die bij me bleef
en ik zag iets van God.
(auteur onbekend)

Een hartelijke groet,
Corrie Dun

Pinksterbloem

Zonder water zal het niet gaan
mijn wortels moeten in aarde staan
met licht als zekering voor mijn leven
dan pas kan ik bloemen geven

die kleur die ik ooit mocht ontvangen
als antwoord op mijn diepst verlangen
groeien door de adem van Zijn Geest
mijn hele leven pinksterfeest