Kerknieuws uit 't Tonckeltje - maart 2017

Kerkdiensten

2 april 09:30 uur Ds. R. Poede
9 april 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
13 april 19:30 uur Ds. D. van Vliet te Veendam
Witte Donderdag; Heilig Avondmaal
16 april 09:30 uur Ds. R. Poede
Pasen
23 april 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
30 april 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
7 mei 19:30 uur Johannes de Heer zangdienst

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 2 april
Denkt u er om dat de dienst om 09.30 uur begint.

Donderdag 13 april
Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Zondag 16 april, 1e Paasdag
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Deze begint om 08.30 uur en de dienst zal dan om 09.30 uur beginnen.

Zieken

- mevr. T. Haarsma, Zuidwending 291

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

08-03-2017: mevr. T.J. Steenhuis-van Duinen,
mevr. Steenhuis heeft vaak diensten geleid in onze kerk
08-03-2017: dhr. J.J. Dreves, Sluisweg 68

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Bedankje

Vanwege het medeleven en het mooie boeket bloemen wil ik jullie bij deze dank zeggen hier voor.

Geziena de Boer-Mulder

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Als u dit leest zijn de verkiezingen inmiddels achter de rug. Ik weet dus niet wat de uitslag is, maar in de campagnes leek het wel of iedereen opnieuw wilde beginnen, niet gehinderd door de bagage van de afgelopen jaren.
Het is net het leven zelf, soms zou je willen dat je overnieuw kon beginnen. Dat je alles achter je kan laten en een nieuw leven beginnen. En sommige mensen doen dat ook. Als u wel eens kijkt naar het programma van Floortje Dessing: Naar het eind van de wereld, dan zie je vaak mensen die op een of ander manier teleurgesteld zijn in het leven en ver van iedereen weg een nieuw leven proberen op te bouwen. Iets minder rigoureus zien we het ook bij een programma als: Ik vertrek.

Blijkbaar is het een diep geworteld verlangen om opnieuw te beginnen. Misschien ook wel te begrijpen. Soms zitten we vast in ons werk, dat we allang niet meer leuk vinden, of in een relatie die niet meer brengt wat je ooit gehoopt had en zo zijn er waarschijnlijk nog talloze voorbeelden te bedenken. Wat zou het dan heerlijk zijn om gewoon overnieuw te kunnen beginnen. Heerlijk toch?

Ja zo op het eerste gezicht misschien wel, maar we vergeten dan wel vaak, dat we niet kunnen vluchten voor onszelf, wie wij zijn. We nemen onszelf overal mee naar toe.

Echt overnieuw beginnen, begint dan ook niet met vluchten, maar door eens goed naar jezelf te kijken, naar je eigen verantwoordelijkheden, je eigen plussen en minnen. Daar kun je namelijk niet voor weglopen. Sommige mensen gaan daarvoor zelfs in therapie. En daarin is een ruime keuze, Sensi-theapie, NLP, voetreflexzone therapie en je kunt zelfs op ezel therapie. Er is voor ieder wat wils.

Binnenkort vieren wij in de kerk Pasen, en nee dan gaan we geen eieren zoeken, we vieren dan dat Jezus is opgestaan uit de dood. Of om het even iets eenvoudiger te zeggen. We vieren dat we met Jezus een nieuwe start maken.

Met Pasen vieren we dat we niet vastgeroest hoeven te zitten in oude patronen, maar dat we steeds weer een nieuwe weg mogen inslaan. We hoeven niet weg te lopen voor onszelf, maar juist dichterbij onszelf komen, om zo te ontdekken wat voor mooie dingen we al in ons meedragen. Ik geef toe dat we daarbij soms wat muren in onszelf moeten afbreken en dat kost vaak veel, zo niet heel veel moeite, maar de beloning is er dan ook naar. Een nieuw leven met jezelf en met de mensen om je heen.

Ik nodig u daarom van harte uit om dit met ons mee te vieren. En weet u wat het mooie is: het is helemaal gratis. Kom daar nog maar eens om in deze tijd!

Ik wens u in ieder geval goede paasdagen toe.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Piano
Een poosje geleden hebben we in ’t Tonkeltje een oproep gedaan voor een piano voor de kerk. Hier hebben we een 4 tal reacties op gekregen. Als kerkenraad kunnen we u melden dat gekozen hebben voor een zwarte piano uit 1903, die we gekregen hebben van de familie Vroom.
Hij heeft een mooi plaatsje gekregen, we zullen hem goed gaan gebruiken en familie Vroom hartelijk bedankt.

Oud papier
De opbrengsten van het oud papier voor het 2e en 3e kwartaal 2016 bedroegen
€ 292,--

Gift
Ds. Raymond Poede heeft zijn vergoeding voor de Kerst avondzangdienst geschonken aan de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd is weer aangebroken en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken. Aanvang is 18.30 uur. De volgende vastenmaaltijden zijn:
* woensdag 5 april a.s. Vrij Evangelische Gemeente (AE kerk, AE straat 1 Veendam).
* woensdag 12 april a.s. Protestante Gemeente Veendam (grote kerk in het centrum)

Paasontbijt 16 april
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 16 april a.s. vanaf 08.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U/jij kunt zich tot uiterlijk 9 april opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
Frens Baas, tel. (0598) 63 05 80
Albert Nieboer, tel. (0597) 64 68 54

Vrijwilligers van de beide dorpen
We zijn nog steeds bezig met het onderhouden van het kerkhof en de aanblik van de kerk, met een groot aantal vrijwilligers. U begrijpt dat dit werk het hele jaar rond doorgaat. We komen ongeveer elke 2 á 3 weken een morgen bij elkaar.
Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 08.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur. Mocht 08.00 uur u te vroeg zijn! U bent later op de morgen ook nog van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij Albert Nieboer (0597) 64 68 54.

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten, oude mobieljtes, cartridges, toners, oude munten, brillen, gehoorapparaten

Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen? Verzamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
Vrijwilligers sorteren alles met zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels, ansicht- en geboortekaarten via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen of via websites als Marktplaats. Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. U kunt ook buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld, oude brillen en gehoorapparaten sparen voor Kerk in Actie.
De grootste opbrengst wordt zichtbaar in levens van mensen. Met deze opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kunnen Kerk in Actie mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.

DANK U WEL!!!

Waar kunt u het inleveren?
In de kerk of brengen bij Gonnie Meerburg, Ommelanderwijk 141-9.

Liedboekmiddag zaterdag 13 mei 2017

De volgende liedboekmiddag is weer in aantocht, een middag voor iedereen die er plezier aan beleeft, samen te zingen. Wie al eens geweest is, weet hoe leuk, gezellig en inspirerend het is om samen te zingen uit het nieuwe liedboek!
Er zijn mensen uit alle kerken in de provincie bij aanwezig.

Deze keer is het thema: ‘tussen Pasen en Pinksteren’.

U bent van harte welkom om mee te komen zingen, organisten zijn Doewe Kraster en Gert Jan Farenhorst. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.45.
Kaarten zijn vooraf en aan de zaal te koop: de entree is € 7,50 (‘all-in’); een korting van € 2,50 is er voor wie zich uiterlijk het weekend van tevoren opgeeft.

NB We willen niet dat onze entree een drempel is voor mensen met een smalle beurs –daar passen we wel een mouw aan!
Informatie en opgave bij Marjan Pierhagen, liefst via liedboekdagen@pknveendam.nl of tel. (0598) 61 33 08.

De volgende data en thema’s zijn:
4 nov. 2017: oude psalmen in een nieuwe jas