Kerknieuws uit 't Tonckeltje - februari 2017

Kerkdiensten

26 februari 10:00 uur Pastor T. Huizinga te Veendam
5 maart 10:00 uur Pastor W.P. Kulk te Veendam
12 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
Gez. dienst met Muntendam; Heilig Avondmaal
19 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
26 maart 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
2 april 09:30 uur Ds. R. Poede
9 april 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 12 maart
Is er een gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente Muntendam in de Hervormde kerk te Ommelanderwijk–Zuidwending. Tijdens deze dienst zullen wij het Heilig Avondmaal vieren en na de dienst is er koffie en thee drinken in het gebouw.

Zieken

- mevr. G. de Boer-Mulder, Merellaan 16
- dhr. J. Gornewold, Ommelanderwijk 195

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

26-01-2017: dhr. M. Spijker, Zuidwending 26
03-02-2017: mevr. J. Middelweerd-Hooyman, Nummero Dertien 28

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Kent u dat fenomeen, dat als je zelf een nieuwe auto koopt dat je dan plotseling overal dezelfde auto ziet. Of dat je een rode auto koopt en opeens ontdek je dat er overal rode auto’s zijn. Blijkbaar kijken we anders naar de wereld om ons hen als onze situatie veranderd. Zo vergaat het ook mij op het moment. Bij mij thuis wordt de hele voorgevel vervangen, vanwege de aardbevingen en afgelopen week is mijn buitenmuur opnieuw gemetseld. En vanaf dat moment leek het wel alsof overal de muren begonnen op te doemen. De president van de Verenigde Staten wilde een muur bouwen aan de grens van Mexico, op de televisie was een serie over de muren die in Europa gebouwd werden of al stonden, het leek alsof ik overal muren zag opdoemen. Zelfs de film waar ik dit weekend met mijn gezin ben heen geweest heette The Great Wall, de grote muur of wel in dit geval de Chinese muur. In de psychologie noemen ze dit het Baader-Meinhof fenomeen.

Maar goed terug naar de muren. Mensen bouwen muren om zich te beschermen tegen het gevaar of vermeende gevaar. Het bouwen van de muur houdt de vijand buiten, tenminste daar is de muur voor bedoeld. Muren worden vaak gebouwd uit angst, om de ander op afstand te houden. Dit is in de grote wereldpolitiek zo, maar ook vaak in ons eigen leven.
Ook wij mensen bouwen muren om ons zelf heen, om de ander niet dichtbij te laten komen. Soms omdat we eerder gekwetst zijn of verdriet willen wegdrukken, maar als we muren om ons heen bouwen, houden we automatisch ook de ander buiten. Je komt op jezelf te staan en ervaart eenzaamheid, niet omdat er geen mensen om je heen zijn, maar omdat je de ander niet bij je laat komen. Muren beschermen, maar sluiten ook uit.

Misschien is het dan ook beter om geen muren te bouwen, omdat het onszelf uiteindelijk meer schade toebrengt dan dat het ons helpt. Door je open te stellen voor de ander kun je ook goede, mooie en liefdevolle momenten beleven. Het zijn juist die momenten die het leven de moeite waard maken, die ons nader tot elkaar brengen. Want uiteindelijk moeten we ons beseffen dat ik niet tegenover jij sta en wij niet tegenover zij, maar dat we het altijd samen moeten doen, we hebben elkaar nu eenmaal hard nodig!

Ds. Raymond Poede

Van der Kerkenraad

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd breekt straks weer aan en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken. Aanvang is 18.30 uur.
Tijdens zo’n avond zal er een kort samenzijn plaatsvinden, met een verhaal en er zullen enkele liederen gezonden worden. Daarnaast zal er met elkaar een sobere maaltijd genuttigd worden.
* woensdag 1 maart a.s. in de Prot. Gem. Veendam (Grote Kerk in ’t Centrum) * woensdag 8 maart a.s. in de Herv. Gem. Ommelanderwijk–Zuidwending

Vastenkalenders
Voor de veertigdagentijd zijn er vastenkalenders gemaakt, met voor elke dag een bijzondere vermelding. De opbrengst is voor Kerk in Actie. Ze kosten € 2,50 en zolang de voorraad strekt liggen ze in de kerk.

Wereldgebedsdag 3 maart a.s.
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Een wereldgebeurtenis! 173 landen voegen zich aaneen in een wereldwijd gebed. In ons land, op méér dan 500 plaatsen, wordt sinds 1929 hieraan deelgenomen. Deze gebedsdienst geeft het onderlinge gevoel van verbondenheid. "Samen bidden, samen vieren en samen delen!"
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn in de AE-kerk, AE-straat 1 om 19.00 uur.

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Viering 500 jaar protestantisme

Het is dit jaar 500 geleden dat Maarten luther (1483-1546) zijn 95 stellingen tegen misstanden in de Rooms Katholieke Kerk noteerde. Een scheuring in de kerk was niet zijn doel, maar wel het gevolg. Daarom vieren en herdenken we dit jaar 500 jaar Reformatie.
Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 organiseren kerken wereldwijd tal van acticiteiten. In Nederland is de viering begonnen in de Lutherse kerk in Amsterdam. Op 31 oktober 2017 zal deze eindigen met een grote viering in de Domkerk te Utrecht.
Onze provincie is op zaterdag 4 maart 2017 aan de beurt in de Nicolaikerk en Franse School, Wijkstraat 30 te Appingedam.

Het thema in de maand maart is "Vrouwen van het protestantisme". Deze dag is zowel voor mannen en vrouwen en is uitgewerkt in de prikkelende titel "Goeie genade, wat een portretten".
Lady speaker is mevrouw Adri Perdok. Toegang is gratis, de inloop met koffie is vanaf 10.00 uur.
De officiele opening en estafette overdracht (aansteken kaars en lezen van stellingen) is om 10.30 uur en de sluiting is om 16.00 uur.
Voor de lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00

Er zal een lezing worden verzorgd door prof. dr. Heleen Zorgdrager.

Interviews met:
* mw.Svetlana Hakobjan – Vluchteling uit Armenië
* mw.Grondsma-Wiersma - actief binnen de kerk & Passage afd. Marum
* mw. ds. Karin v.d.Broeke – preses generale synode Protestantse Kerk
* mw. Mevr. de Groot - bijbel lezen in eigen taal
* mw. Agnes Mulder, CDA–lid Tweede Kamer

In de middag zullen er diverse workshops gehouden worden.

Informatie en opgave bij: Afien Kloosterhof-Tiesma, e-mail: artiesma@ziggo.nl, telefoon (0596) 62 48 90

Liedboekmiddag zaterdag 25 februari 2017

De volgende liedboekmiddag is weer in aantocht, een middag voor iedereen die er plezier aan beleeft, samen te zingen. Wie al eens geweest is, weet hoe leuk, gezellig en inspirerend het is om samen te zingen uit het nieuwe liedboek!
Er zijn mensen uit alle kerken in de provincie bij aanwezig.

Deze keer is het thema: ‘de zes zondagen in de lijdenstijd’, dat zijn de zes zondagen vóór Pasen. Elke zondag in de lijdenstijd heeft een eigen naam, en bij elk van die zondagen horen bepaalde lezingen en liederen. We zullen deze middag diverse liederen zingen die met deze zondagen te maken hebben.
* Eerste zondag: Invocabit (= Roept hij Mij aan)
* Tweede zondag: Reminiscere (=Gedenk uw barmhartigheden)
* Derde zondag: Oculi (=Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer)
* Vierde zondag: Laetare (halfvasten) (=Verheug u)
* Vijfde zondag: Judica (=Verschaf mij recht)
* Zesde zondag: Dominica in Palmis (‘Palmzondag’) is afgeleid van de intocht in Jeruzalem.

U bent van harte welkom om mee te komen zingen, organisten zijn Doewe Kraster, Gert Jan Farenhorst en ??.
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.45.
Kaarten zijn vooraf en aan de zaal te koop: de entree is € 7,50 (‘all-in’); een korting van € 2,50 is er voor wie zich uiterlijk het weekend van tevoren opgeeft (= t/m zo. 19 feb.).
NB We willen niet dat onze entree een drempel is voor mensen met een smalle beurs –daar passen we wel een mouw aan!
Informatie en opgave bij Marjan Pierhagen, liefst via liedboekdagen@pknveendam.nl of tel. (0598) 613308.

De volgende data en thema’s zijn:
13 mei 2017: tussen Pasen en Pinksteren
4 nov. 2017: oude psalmen in een nieuwe jas

Dankbaar

Wees dankbaar voor alle goede dingen
waarmee God je steeds wil omringen
Wees dankbaar als je gezond mag zijn
als je geen last hebt van ziekte en pijn

Wees dankbaar voor het voedsel elke dag
dat je daar steeds maar van genieten mag
Wees dankbaar voor je huis en onderdak
dat voorzien is van al het nodige gemak

Wees dankbaar voor kleding om te dragen
zodat je niet over de koude hoeft te klagen.
Wees dankbaar voor het dagelijks leven
dat door God de Heer jou is gegeven.

Fedde Nicolai