Kerknieuws uit 't Tonckeltje - november 2016

Kerkdiensten

27 november 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
1e Advent
4 december 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
2e Advent
11 december 10:00 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
11 december 19:00 uur Ds. R. Poede
Kerstavondzang
18 december 10:00> uur Mevr. H. Mertens
4e Advent
24 december 22:00 uur Mevr. C. Dun
Kerstnachtdienst
25 december 09:30 uur Ds. R. Poede
1e Kerstdag

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 27 november
Op deze zondag de 1e Advent, zal het Chr. Mannenkoor Veendam hun medewerking aan de dienst verlenen. U bent van harte welkom.

Zondag 11 december
Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal gaan vieren. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw.

’s Avonds zullen we weer een Kerstavondzang gaan houden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. Aanvang 19.00 uur.
Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen. Mocht u een mooi kerstlied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt.

U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede
E-mail: raymond@poede.nl of telefoon (050) 230 42 66.

Kerstnachtdienst - 24 december
Stille nacht...
Kom, verwondert u hier mensen...
Bekende liederen. Oude verhalen.
Muziek, maar ook stilte.

Geen kerst zonder verhalen. We horen het Kerstverhaal. Ook het verhaal van een koning die God wilde zien.
'Er was eens een koning, die alles had bereikt wat hij wilde. Hij was de machtigste koning van de wereld. Alle mensen bogen voor hem en aan al zijn wensen werd voldaan. Toch had de koning nog één wens. Hij wilde God zien. Maar niemand kon aan die wens voldoen. Tot er op een dag iemand aanklopte bij het paleis. Een oude man, hij zag eruit als een herder... .'

Wij hopen samen met u een mooi Kerstfeest te vieren. Aanvang 22.00 uur.
Na de dienst is er voor degene die dat wil een kopje koffie / chocolademelk of glühwein, zodat u nog even kunt napraten.

Eerste Kerstdag - 25 december
Op deze dag vieren we de geboorte van Jezus Christus. Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze dienst. Denkt u er wel om dat deze dienst om 09.30 uur zal beginnen.

Zondag 1 januari
Op Nieuwjaarsdag zal er geen dienst gehouden worden.

Zieken

- mevr. T. Meijer-Meijer, Plevierstraat 39
- dhr. J. Heukers, Zuidwending 159
- dhr. E. Gelderloos, Van Stolbergweg 41
- mevr. F. Ketelaar-Scheltens, Ommelanderwijk 88
- dhr. J. Dreves, Sluisweg 68

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Bedankje

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen. Na de lange ziekenhuisopnames en revalidatie ben ik weer op de goede weg.
Geert Kuntkes

Huwelijk

Op 4 november jl. vierde de fam. H. Tepper, Zuidwending 68A hun 50 jarig huwelijksfeest.
Op 8 november jl. vierde de fam. P. Uniken, Ommelanderwijk 116 hun 65 jarig huwelijksfeest.

We hopen dat beide echtparen een onvergetelijke dag hebben gehad en wensen hen nog vele gezonde jaren samen.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking - Blijf jezelf!

Het is belangrijk om te gedenken. Dat doen we vaak met belangrijke gebeurtenissen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden.
Dit jaar herdenken we in de kerk het feit dat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn stellingen op de kerkdeur spijkerde. Hij protesteerde tegen de gang van zaken in de Rooms-katholieke kerk van zijn tijd. Ook de PKN viert dit feit en terwijl ik op de site aan het rondneuzen was kwam ik daar de nationale protestantentest tegen. Altijd leuk om eens te kijken hoe protestant ik ben, vulde ik nieuwsgierig de test in. Ik was benieuwd!
De uitslag was op een verrassende manier vormgegeven. Er werd niet met percentages gewerkt, dat leek me ook al een moeilijke aangelegenheid, maar met bepaalde personen vergeleken. Ik werd er wel een beetje verlegen van, want ik viel in de categorie Ab Harrewijn, Koningin Wilhelmina en Martin Luther King. Wel heel veel eer voor een predikant uit Groningen. Maar al met al wel een leuke manier om je ergens te plaatsen.

Het is natuurlijk al een eeuwen oude gewoonte om mensen te plaatsen en te vergelijken, ook in de bijbel gebeurt het al. Ook van Jezus wordt gezegd dat hij de nieuwe Mozes of een nieuwe Elia is. Maar niemand is een nieuw iemand. We moeten ons eigen leven vormgeven en kunnen daarbij door velen geïnspireerd worden, maar we zijn en blijven onszelf. En soms is dat jammer en soms maar goed ook. Want teren op de roem van een ander levert doorgaans ook weinig op.

We gaan in deze tijd, waarin de bladeren vallen en we eind deze maand de gestorvenen herdenken, weer richting Advent, de periode in het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus.
We worden weer bepaald bij de keuzes die we in het leven maken. Want uiteindelijk maakt de keuze de man/vrouw. Want uiteindelijk gaat het er in het leven niet om op wie we lijken, maar wie we zelf zijn.

Of zoals van Kooten en de Bie ooit lang geleden zongen:

Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets
Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf
Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was
Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf

Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg
Als je nou 'ns geen masker droeg, zou je dat niet beter staan
Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op
't Is een kwestie van een knop, die moet enkel even om

Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt
En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood
En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor
En hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat

Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.


Ds. Raymond Poede.

Gift voor de bloemen

fam. P. te V - € 100,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond staat gepland op dinsdag 29 november 2016. Zet u deze datum alvast in uw agenda!
De zondag voor de gemeenteavond, zal de agenda enz. uitgereikt worden.

Spekkendikken op de Kerstmarkt
Op 10 december is er weer de traditionele Kerstmarkt. Ook dit jaar zal de Hervormde gemeente hierbij aanwezig zijn met de verkoop van spekkendikken. Heeft u zin om mee te helpen met de voorbereidingen en / of de verkoop, meld u zich dan aan bij een kerkenraadslid. U bent van harte welkom.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Sparen en inleveren

Voor Kerk in Actie kunt u blijven sparen en inleveren:
- postzegels
- kaarten
- brillen
- hoorapparaten
- cartridges
- mobieltje (met opladers s.v.p.)

Dank u wel!!

Chr. toneelvereniging Advendo

Advendo brengt dit seizoen voor u een komedie in 3 bedrijven:

Spijkerhart van Aris Bremer.

Weduwe Spijker en Co is ain bedrief dei kisten en kratten mokt, de boas Simon Spijker komt noa ain haartoperoatie weerom in de zoak. Hai het allerlei wilde plannen veur de toukomst van het bedrief. Dat hier allerlei vrumde situoaties uut veurtkomm’n snap je natuurlijk wel. Of dit aal goud komt mot je mor oafwachten.

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te Ommelanderwijk-Zuidwending op de volgende avonden:
- zaterdag 14 januari 2017
- zaterdag 21 januari 2017
- zaterdag 28 januari 2017
- zaterdag 04 februari 2017

Aanvang 20.00 uur
Zaal open v.a. 19.00 uur
Kaarten zijn te bestellen á € 5,00 bij: H. Huisman tel. 617061