Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2016

Kerkdiensten

29 mei 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
5 juni 09:30 uur Pastor W.G. Kulk te Veendam
12 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
19 juni 09:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
26 juni 19:00 uur Groningen zingt
10 juli 09:30 uur Ds. R. Poede
24 juli 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
7 augustus 09:30 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
21 augustus 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam
4 september 10:00 uur Ds. R. Poede
Startzondag

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 12 juni
Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal gaan vieren. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee met elkaar te drinken in het gebouw achter de kerk.

Zondag 26 juni
Op deze zondag zal in onze kerk het “Groningen zingt” plaatsvinden, met op het orgel Dennis Wubs en o.l.v. Ds. Raymond Poede met medewerking van Zanggroep Joy uit Vriescheloo o.l.v. Etty de Boer, aanvang 19.00 uur. (Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn.)

Diensten in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Zieken

- dhr. G. Kuntkes, Plevierstraat 28
- mevr. J. Middelweerd, Nummero Dertien 28
- dhr. J. Prins, Ommelanderwijk 153
- dhr. H. Batting, Zuidwending 131
- dhr. M. Spijker, Zuidwending 26

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Vrijheid

Op 5 mei was ik op het bevrijdingsfestival in de stad Groningen. Ik vind het altijd belangrijke dagen om bij stil te staan. Vrijheid lijkt iets vanzelfsprekends, maar is dat helaas niet. En daarom is het goed stil te staan bij het feit dat wij in vrijheid leven. Het is goed om te zien dat de herdenkingen en bevrijdingsfestivals veel mensen trekken. Even stil staan bij onze verworvenheden.

Ook dit jaar was het bevrijdingsfestival in Groningen weer druk bezocht, misschien kwam het wel door het feit dat het speciaal voor ons Groningers een bijzonder feest was. het bevrijdingsvuur werd namelijk ontstoken in Groningen en zelfs onze premier was er voor naar het Hoge Noorden gereisd. Er was zelfs een speciale rol weggelegd voor onze buurgemeente Pekela.

Het thema dit jaar was pakkend en aansprekend: “Geef vrijheid door”. Dat kun je op verschillende manieren zien. Ten eerste dat de generaties de vrijheid doorgeven, de verhalen blijven vertellen over hoe het was in de oorlog. En ten tweede om de vrijheid door te geven aan hen die niet in vrijheid mogen leven.

Bij dit bevrijdingsfestival werd mijn aandacht getrokken door de laatste artiest van de dag, Typhoon. Een rapper/zanger die al een tijdje aan de weg timmert, maar die mij nog tot voor kort ontgaan was. Het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben, vrees ik. Typhoon zong tijdens dit concert een bewerking van een van mijn favoriete nummers van The Scene: Iedereen is van de wereld. Hij zong dit nummer nadat hij ons op indrukwekkende wijze gewezen had op het belang van vrijheid. Vrijheid om te leven zoals je dat zelf wil: niet ten koste van de ander, maar ten bate van de ander. En natuurlijk zijn we verschillend, maar in onze wensen verschillen we niet zo veel: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!

Bij de voorbereiding op Pinksteren moest ik aan dit optreden terug denken. Pinksteren is vaak een moeilijk feest om uit te leggen, daarom noem ik het liever: Het feest van de inspiratie. Want de grote vraag met Pinksteren is eigenlijk: Waardoor laat je je inspireren? Wat zijn nu de echt belangrijke zaken in het leven, waarvoor je je in wil zetten? Wanneer is ons leven de moeite waard? Ik denk dat we daarin als mensen niet zo veel verschillen.

Als we elkaar diep in de ogen kijken zien we denk ik hetzelfde. Liefde van je partner en/of kinderen, goed met elkaar samenleven in de buurt of het dorp en de vrijheid om onze dromen waar te maken.

Als we elkaar daarin kunnen vinden en steunen, wordt de wereld een stukje aangenamer.

Belangrijk is om ons blijven te beseffen dat we daarvoor ons best moeten blijven doen en dat niets vanzelfsprekend is.

Ds. Raymond Poede

In Memoriam dhr. Jan Berend Mulder
*22-01-1936 †06-04-2016

Echtgenoot van Rien Akkerman, vader en schoonvader van Christa en Erik, Maret en Hoite, Ailine en Andreas. Opa van 14 kleinkinderen en oud-opa van 4 achterkleinkinderen.

Integer, wilskrachtig, rechtvaardig, eigenzinnig, kwetsbaar….

Jan wordt geboren in Gerkesklooster in een onderwijzersgezin, maakt daar de oorlogsjaren mee en doorloopt de lagere school. Vanwege het werk van zijn vader verhuist het gezin naar Oost-Groningen, waar Jan de christelijke HBS in Stadskanaal bezoekt.

In 1955 moet hij vervolgens opkomen voor z´n dienstplicht. Een geweldige tijd, hij blijkt een militair in hart en nieren en volgt de officiersopleiding.

Na zijn dienstijd gaat Jan werktuigbouwkunde studeren aan de HTS in Groningen. In die tijd leert hij ook Rien kennen en na het behalen van z´n diploma trouwen ze in 1962.

Jan begint aan z´n eerste baan en werkt vervolgens zo´n 15 jaar in het bedrijfsleven voor verschillende werkgevers. Ondertussen studeert hij voor z´n MO-akte economie.

Inmiddels zijn de 3 dochters geboren en woont het gezin in Nieuwe Pekela op de plek waar Jan zelf zijn tienerjaren heeft doorgebracht. Hij is daar actief in de politiek en de kerkenraad en begint aan de studie rechten. Ook is hij lid van het Korps Nationale Reserve.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging met inmiddels de nodige papieren op zak, stapt Jan in 1978 over naar het onderwijs.

Ook dat doet hij zo´n 15 jaar om vervolgens in de laatste fase van zijn werkzame leven voor zichzelf te beginnen als onderwijsadviseur en bewindvoerder in de schuldhulpverlening.

In deze periode begint hij ook plezier te krijgen in het lange-afstands-wandelen en hij neemt jaarlijks deel aan verschillende tochten zoals de Nijmeegse vierdaagse en Kennedymarsen.

Via Drachten en Putten zijn Jan en Rien inmiddels weer teruggekeerd in het Groningse land en wonen in Hoogezand. Het nest is leeg maar het nageslacht breidt zich flink uit.

De laatste woonplaats wordt Veendam en ook daar is Jan actief als vrijwilliger in het Veenkoloniaal museum, geeft bijles, is lid van het mannenkoor en houdt een uitgebreid krantenknipselarchief bij van zijn vele interessegebieden.

Midden in dat actieve leven wordt hij ziek. Na een tijd tussen hoop en vrees is duidelijk dat hij niet meer beter wordt en afscheid moet nemen.

"Het belangrijkste is", zei hij, "dat ik vrede met God heb." Dat maakte dat hij er ook naar kon verlangen om naar zijn Hemelse Vader te gaan. Ondanks dat hij met pijn in het hart afscheid moest nemen van zijn dierbaren.

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
Op woensdag 11 mei jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er waren 25 gemeenteleden inclusief de kerkenraad aanwezig. Voordat we met elkaar gingen vergaderen hebben we eerst een vesper in de kerk gehouden. Daarna hebben we ons gestort op de jaarcijfers: diaconie / kerk / kerkhof van 2015. Dit zag er weer netjes uit en alles werd door de aanwezige gemeenteleden goedgekeurd. Het was erg gezellig en na de afsluiting was er voor degene die daar behoefte aan had, de gelegenheid om even na te praten.

Startweekend zaterdag 3 september en zondag 4 september
VDit weekend staat geheel in het teken van de opening van het nieuwe winterseizoen. Zaterdag 3 september gaan we weer met elkaar de traditionele barbecue houden, zet u deze datum alvast in uw agenda!
Daarnaast zal op zondag 4 september een dienst worden gehouden. Informatie hierover leest u meer in 't Tonckeltje of ontvangt u nog.

Vrijwilligers van de beide dorpen
Eind april zijn we met een aantal vrijwilligers weer begonnen met o.a. het onkruidvrij maken van het kerkhof en rond de kerk. Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.
Voor nadere informatie en de data kunt u zich melden bij Henk Pietersen 0598-630917 of Albert Nieboer 0597-646854.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Zondag 26 juni "Groningen zingt"

De stichting Groningen zingt is erg blij om u uit te mogen nodigen voor een zangdienst in de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending (Kerkpad 5 Veendam/Ommelanderwijk) op 26 juni om 19:00 uur.

In deze dienst treedt de zanggroep Joy uit Vriescheloo onder leiding van Etty de Boer. De organist is de vaste organist van Groningen Zingt, de bekende Dennis Wubs. De voorganger is ds. Raymond Poede.
Het thema van de dienst is: de goede Herder. We kennen allemaal het verhaal van de goede Herder, Jezus die voor ons, zijn kudde zorgt en zelfs het kleinste schaapje in het oog heeft en als het nodig is achter dat ene verdwaalde schaap aan gaat en daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar staan we deze dienst niet alleen bij stil maar gaan we vooral over zingen.
De zangdienst is helemaal gratis. Wel is er tijdens het concert een collecte voor de onkosten.
U bent allemaal van harte welkom en nodig vooral vrienden en bekenden uit, dan maken we er een mooie massale samenzang van.

Laat mij, Heer

Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest
elke dag een wonder verrichten,
een klein wonder van liefde, dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten,
een wonder dat weer hoop schenkt en moed,
dat treurenden vreugd'vol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet.

Heer, schenk mij die geestkracht van boven!
Laat mij, Heer, door uw Geest onbevreesd
met vuur'ge tong de vlam ontsteken
op plaatsen waar Uw liefd' is geweest,
doch voor kou reeds lang is geweken.

Geef mij de kracht die Simson bezat
wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad
in verdwaalde, zoekende zielen.

Frits Deubel