Kerknieuws uit 't Tonckeltje - april 2016

Kerkdiensten

1 mei 19:30 uur Johannes de Heer dienst
8 mei 09:30 uur Dhr. G. Iwema te Muntendam
15 mei 11:00 uur Ds. R. Poede
Pinksteren
22 mei 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
29 mei 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
5 juni 09:30 uur Pastor W.G. Kulk te Veendam
12 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
19 juni 09:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
26 juni 19:00 uur Groningen zingt
10 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
24 juli 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 1 mei
Op deze zondag zullen we een avondzangdienst houden in het teken van de liederen van Johannes de Heer, aanvang 19.30 uur. Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding staan van Harry Huisman en Antje Nieboer. (Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn.)

Denkt u er om dat m.i.v zondag 8 mei de diensten weer om 09.30 uur beginnen, tenzij anders aangegeven.

Gift voor de bloemen

- mevr. B. te N.P. - € 10,00

Hiervoor onze hartelijke dank.

Zieken

- dhr. G. Kuntkes, Plevierstraat 28
- dhr. J.G. Gelderloos, Zuidwending 42
- mevr. J. Middelweerd, Nummero Dertien 28
- dhr. J. Prins, Ommelanderwijk 153
- dhr. J. Krempelsauer, Ommelanderwijk 114

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 6 april 2016 - dhr. J.B. Mulder, Molenstreek 26
- 6 april 2016 - dhr. G. Hulsebosch, Ommelanderwijk 22

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

In Memoriam: dhr. Klaas Hazenkamp

Op maandag 22 februari hebben we afscheid genomen van Klaas Hazekamp.Klaas is begraven vlak bij zijn ouders hier op het kerkhof. Klaas heeft jaren gewoond aan de Patrijsstraat, eerst nog met beide ouders. Eerst overleed vader Jakob in 1995, en in 2002 moeder Giene.
Enige tijd later is Klaas verhuisd naar de parkflat. Zijn lichamelijke conditie werd er niet beter op en de laatste jaren woonde hij in een aanleun woning bij de Breehorn. Je kwam hem vaak tegen op zijn scootmobiel, waar hij grote afstanden mee aflegde.
Zijn gezondheid ging achteruit en de laatste maanden verbleef hij in een verpleeghuis in Ten Boer. Later is hij nog naar de Veenkade in Veendam verhuisd, waar hij op 16 februari is overleden. Klaas is 72 jaar oud geworden.

In Memoriam: dhr. Jan Berend Mulder

Het in memoriam van dhr. Jan Berend Mulder komt in het volgend nummer van ’t Tonckeltje.

Overdenking

Enige tijd geleden zat ik, zoals ik dat noem, te kijken naar ontspanningstv. Dat zijn de tv programma’s waarbij ik mij even ontspan en niet echt hoef na te denken. Een van die programma’s is Droomhuis gezocht van Max. In dit programma gaan stellen op zoek naar een (vakantie)huis in het buitenland. Het stel in deze uitzending was op zoek naar een huis in Portugal, geloof ik. In het begin van de uitzending leren we het echtpaar een beetje kennen. Waarom ze weg willen en hoe duur het huis mag zijn. maar natuurlijk wordt er ook even naar het persoonlijke wel en wee gevraagd. Omdat ze in de tuin der verliefdheden zaten vroeg de presentator hoe het met hun verliefdheid was na 38 jaar huwelijk. Volgens de vrouw was het nog prima, maar de man dacht daar blijkbaar wat anders over. Hij antwoordde: de mooie kantjes zijn er af. De rest hoorde ik eigenlijk niet meer.

Die zin bleef in mijn hoofd zitten; de mooie kantjes zijn er af. Ik probeerde mij voor te stellen hoe zij daar in Portugal een nieuw leven probeerden op te bouwen, overgeleverd aan henzelf.

Ik werd er een beetje verdrietig van. Zo lang samen geleefd en het lijkt of ze elkaar een beetje uit het oog hebben verloren. Ieder druk met zijn eigen werk en hobby’s, maar de verbinding ontbreekt. Een gevaar dat altijd op de loer ligt. We leven ons leven en vergeten de ander mee te nemen in onze eigen ontwikkeling en zo groei je dan langzaam uit elkaar.

Maar als je je daar bewust van bent, en toen ik de uitzending nog een keer bekeek, bleek ook dit stel zich dar bewust van te zijn, dan is het vaak niet te laat om elkaar weer te zoeken. Samen zoeken naar een nieuwe manier om elkaar weer te ontdekken.

Je ziet het ook vaak als een van de partners met pensioen gaat. Twee levens naast elkaar moeten in één keer samen leven en dat is niet altijd even gemakkelijk, maar als je opnieuw elkaar gaat ontdekken gaat er soms een wereld voor je open. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jezelf openstellen voor de ander en je niet opsluiten in jezelf.

En zo kunnen we dan weer leven indachtig de woorden van Prediker: Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond is gepland op woensdag 11 mei a.s. Voor de gemeenteavond aan zullen we een vesper gaan houden, deze begint om 19.30 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda en nadere informatie zult u ontvangen d.m.v een nieuwsbrief.

Zondag 15 mei, Pinksteren
Als kerkenraad zijn wij blij u te kunnen mededelen dat Gert Jan Farenhorst en Cynthia Slagter hebben aangegeven met Pinksteren belijdenis te zullen gaan doen. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen, denkt u er om dat de dienst om 11.00 uur begint.

Oud papier
Voor het ophalen van het oud papier heeft de kerk voor het 4e kwartaal van 2015 een bedrag van € 166,-- ontvangen.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer in volle gang. Het Thema dit jaar is: “Gelukszoekers”.

Een greep uit het programma:
Zaterdag 14 mei is er een zang- en concertavond o.l.v. ds. Klaas Snijder uit Harkema m.m.v. Mannenkoor It Ljochtbeaken uit Haulerwijk/Waskemeer, Fanfare Oranje uit Dokkum en doedelzakspeler Jan van Doornum uit Ermelo.

Maandag 16 mei is er om 10.00 uur samenzang in het bos, aansluitend om 10.30 uur een dienst o.l.v. ds. T.H. Bos uit Waddinxveen m.m.v. Worshipband Release en muziekkorps Harmonia/Juliana.

Het slotconcert zal vanaf 13.30 uur plaatsvinden, met optredens van gospelgroepen Jair uit De Westereen, Actifaith uit Groningen en Passion For Christ uit Harkema.

U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Wilt u meer informatie of de uitgebreide informatiekrant ontvangen, bel: 0511-441694 of via www.pinksterfeest.com.