Kerknieuws uit 't Tonckeltje - maart 2016

Kerkdiensten

3 april 10:00 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
10 april 10:00 uur Dhr. G. Iwema te Muntendam
17 april 10:00 uur Ds. R. Poede
24 april 11:00 uur Ds. R. Poede
1 mei 19:30 uur Johannes de Heer dienst
8 mei 09:30 uur Dhr. G. Iwema te Muntendam
15 mei 11:00 uur Ds. R. Poede
Pinksteren
22 mei 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
29 mei 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
5 juni 09:30 uur Pastor W.G. Kulk te Veendam
12 juni 09:30 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 17 april
Na deze dienst is er koffie / thee drinken in het gebouw.

Zondag 24 april
Denkt u er om dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

Zondag 1 mei
Op deze zondag zullen we een avondzangdienst houden in het teken van de liederen van Johannes de Heer, aanvang 19.30 uur. Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding staan van Harry Huisman en Antje Nieboer. (Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn.)

Denkt u er om dat m.i.v zondag 8 mei de diensten weer om 09.30 uur beginnen, tenzij anders aangegeven.

Zieken

- dhr. J. Mulder, Molenstreek 26
- mevr. J. Middelweerd, Nummero Dertien 28
- dhr. A. v.d. Schuur, Zuidwending 179
- Jessica Postema, Zuidwending 133
- dhr. B. Sprik, Zuidwending 48
- dhr. J. Sanders, Van Stolbergweg 39
- dhr. J. Prins, Ommelanderwijk 153

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 25 februari 2016 - dhr. K. Hazekamp, Veenkade te Veendam

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Hoe God uit Nederland verdwijnt

Zoals u weet, woon ik in Wittewierum, een klein gehucht met ongeveer dertig huizen. Ik woon daar met heel veel plezier. Er is echter een nadeel aan deze plek en dat is dat we wonen in het gebied dat af en toe door aardbevingen getroffen wordt. Ook ons huis is daarbij niet gespaard en zo zagen we af en toe de taxateur voorbijkomen om te zien welke schade we hadden. Die schade werd dan keurig gerepareerd, tot bleek dat er steeds op dezelfde plek schade ontstond. Er waren dus rigoureuzere maatregelen nodig. Dat leidt er toe dat we na de nodige bezoekjes van de NAM binnenkort een nieuwe muur krijgen. De maandag na Pasen beginnen de bouwwerkzaamheden en die zullen ongeveer een week of 8 duren.

Ik moest daaraan denken toen ik de afgelopen week het rapport voorbij zag komen van het tienjaarlijkse onderzoek van de KRO over hoe gelovig Nederland nog is. De resultaten waren voor de kerk niet goed, of beter gezegd slecht. Nog slechts 18% van de mensen gaat nog regelmatig naar de kerk, de rest heeft het wel gezien, of is er nog nooit geweest. Een andere vraag is of dit ook verrassend nieuws is. En daar moet het antwoord ontkennend op zijn.

De kerk verliest steeds meer terrein en dat weten we al jaren. Steeds minder mensen voelen zich thuis in een kerk. Soms vanwege vervelende ervaringen uit het verleden, soms, zoals iemand mij laatst zei, omdat hij niet zou weten waarom.

Ik dacht bij mezelf als wij nu ook eens, bij wijze van spreken, de muren uit de kerk halen, om te laten zien wat daar gebeurt, zou dat helpen? Weten mensen inderdaad niet meer wat er in een kerk gebeurt?

Er is de afgelopen jaren veel in de kerk veranderd, maar het beeld dat mensen van de kerk hebben is ongeveer hetzelfde gebleven. Vaak is dat het beeld dat het een stoffige boel is, ouderwets.

En dat is jammer. Of het bijstellen van dat beeld voldoende is om de kerk geloofwaardiger te maken weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het goed toeven is in Ommelanderwijk-Zuidwending.

Er is oog voor elkaars nood, vreugdes worden gedeeld. Maar, en dat is het bijzondere, er is ruimte en rust om jezelf te zijn en te zoeken. Tijd en ruimte voor de vragen van leven en dood.

Dus gaan we maar gewoon door niet omdat het moet, maar omdat het moet!

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Rondbrengen 't Tonckeltje
Als kerkenraad kunnen wij u mededelen dat in verband met zijn ziekte dhr. J. Mulder het rondbrengen van ’t Tonckeltje voorlopig niet meer kan volbrengen. Gelukkig hebben we dhr. J. Vos bereid gevonden dit over te nemen. Dhr. Mulder veel sterkte en dhr. Vos bedankt voor het overnemen en veel succes.

Gemeenteavond
Wij kunnen u alvast melden dat de gemeenteavond op woensdag 11 mei a.s. staat gepland. Nadere informatie volgt nog, maar zet u deze datum alvast in uw agenda!

Concert zaterdag 16 april
In de Grote Kerk te Wildervank zal op zaterdag 16 april het Harmonieorkest Voorwaarts samen met het koor Rejoice uit Stadskanaal een optreden geven, met zang uit de musical ‘And there was light’.
Het verhaal gaat over het eerste dat God deed, het maken van licht. En dit licht is de rode draad in het verhaal. Ter verduidelijking zal de gezongen tekst op een beamer te zien zijn.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 uur en de kaarten kosten in de voorverkoop € 10,= en aan de zaal € 12,50 per stuk.
Voor meer informatie zie www.andtherewaslight.nl.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Gift voor bloemen

- dhr. D. de V. - € 25,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

Woorden

Woorden, wat kunnen ze veel doen
Met woorden kun je iemand kwetsen
En over personen roddelen en kletsen
Maar het getuigt van weinig fatsoen.

Helaas gebeurt het toch steeds weer
Met woorden kun je elkaar verlagen
En onschuldige mensen aanklagen
Dat is niet het gebod van God de Heer.

Hij wil dat we in liefde met elkaar leven
En dat we respectvol met elkaar omgaan
Elkaar proberen te steunen in het bestaan
Dat we daar elke dag naar zullen streven.

Laat daarom uw woorden vriendelijk zijn
Dat wordt door iedereen op prijs gesteld
Het is zo eenvoudig en kost geen geld
Ook veroorzaakt het geen verdriet en pijn.

Fedde Nicolai