Kerknieuws uit 't Tonckeltje - februari 2016

Kerkdiensten

28 februari 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
6 maart 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
13 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
20 maart 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
24 maart 19:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
Witte Donderdag; Heilig Avondmaal
27 maart 11:00 uur Ds. R. Poede
Pasen
3 april 10:00 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
10 april 10:00 uur Dhr. G. Iwema te Muntendam
17 april 10:00 uur Ds. R. Poede
24 april 11:00 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 13 maart
Na deze dienst is er koffie/thee drinken in het gebouw.

Donderdag 24 maart
Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Zondag 27 maart, Eerste Paasdag
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Deze begint om 09.30 uur en de dienst zal dan om 11.00 uur beginnen.

Zieken

- dhr. K. Hazenkamp, Veenkade te Veendam
- dhr. J. Mulder, Molenstreek 26
- dhr. G. Kuntkes, Plevierstraat 28
- mevr. J. Middelweerd, Nummero Dertien 28
- dhr. J. Sanders, Van Stolbergweg 39
- dhr. H. Batting, Zuidwending 131
- dhr. J. Prins, Ommelanderwijk 153

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 6 februari 2016 - dhr. M.E. Bentum, J. den Uyllaan 6

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

De lichtjes van de Schelde

In het laatste weekend van januari waren mijn vrouw en ik een nachtje in Antwerpen. Het was een uitgesteld cadeau. Nee niet van mijn vrouw, maar van de groep waarmee wij in 2014 naar Rome zijn geweest. Samen met mijn vrouw hadden wij die reis georganiseerd en blijkbaar was dat iedereen zo goed bevallen, dat wij als dank een hotelovernachting kregen aangeboden. Nu was die bon bij ons thuis in het bewaarblik terechtgekomen, met de gedachte: “Dat gaan we binnenkort eens even doen.” Maar het was er nog steeds niet van gekomen. Een dominee heeft nu eenmaal regelmatig verplichtingen in het weekend.

Maar nu was het dan eindelijk zover. Antwerpen heeft in ons hart altijd een warm plekje. Het is een stad met prachtige oude gebouwen en een mooi centrum met als centraal middelpunt de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal. Als je in Antwerpen bent moet je daar even langs en een kaarsje aansteken, tenminste zo vergaat het ons altijd.

Na overdag wat gewinkeld te hebben en ’s avonds lekker gegeten, hadden wij ons voorgenomen om naar de bioscoop te gaan. Ik wilde al heel lang naar de film: "Er ist wieder da." Een film naar het boek van de Duitse schrijver Timur Vermes. Zeventig jaar na zijn overlijden is Adolf Hitler weer terug. Hij wordt wakker midden in Berlijn. Hij wordt opnieuw een bekendheid en treed op in talkshows. Ook trekt hij het land rond en vraagt de mensen wat hen bezighoudt. En de antwoorden die ze geven stemmen je als toeschouwer niet vrolijk. De politiek doet toch niets, de vreemdelingen zijn nog steeds iets waar je voor uit moet kijken.

De film is nogal verschillend ontvangen, de critici vonden het over het algemeen niets, maar tegelijkertijd gaan miljoenen mensen de film zien, waaronder dus ook wij.

Het was een bijzonder ervaring, je lacht om Hitler, maar tegelijkertijd voel je de dreiging, mede gevoed door de dingen die je om je heen ziet en hoort. Het was een film die mij wederom aan het denken zette over de gevaren van uitsluiting, de ander buiten spel zetten. Of dat nu door geloofsfanaten, zoals IS, gebeurt of door politici in ons eigen land die zich populair proberen te maken, en daar helaas ook nog in lijken te slagen, als ze roepen dat er minder, minder, minder moeten komen van alles wat anders is.

Het gaat uit van het eigen onbehagen, maar geeft zich geen rekenschap van de gevolgen daarvan. Soms moeten we accepteren dat er voor moeilijke vraagstukken geen gemakkelijke oplossingen zijn hoe graag we dat ook zouden willen, maar integendeel dat makkelijke antwoorden op moeilijke vragen soms nog meer problemen veroorzaken.

Dat was voor mij de wijze les van deze film.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd is weer aangebroken en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken. Aanvang is 18.30 uur.
De volgende vastenmaaltijden zijn:
- woensdag 2 maart a.s. bij de RK Parochie te Veendam
- woensdag 9 maart a.s. bij de Prot. Gem. Wildervank (Concordia)
    (met aansluitend Biddag voor gewas en arbeid om 19.30 uur)
- woensdag 16 maart a.s. bij de Vrij Evangelische Gemeente
    (AE kerk, AE straat 1 te Veendam)
- woensdag 23 maart a.s. bij de Prot. gem. Veendam

Vastenkalenders
Voor de veertigdagentijd zijn er vastenkalenders gemaakt, met voor elke dag een bijzondere vermelding. De opbrengst is voor Kerk in Actie. Ze kosten € 2,50 en zolang de voorraad strekt liggen ze op de tafel achter in de kerk of via telefoonnummer 0597-646854 te bestellen.

Wereldgebedsdag 4 maart
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Een wereldgebeurtenis! 173 landen voegen zich aaneen in een wereldwijd gebed. In ons land, op méér dan 500 plaatsen, wordt sinds 1929 hieraan deelgenomen. Deze gebedsdienst geeft het onderlinge gevoel van verbondenheid. “Samen bidden, samen vieren en samen delen!”
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn in de AE-kerk, AE-straat 1 om 19.00 uur.

Paasontbijt 27 maart
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 27 maart a.s. vanaf 9.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U/jij kunt zich tot uiterlijk 21 maart opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
- Frens Baas, tel. (0598) 63 05 80
- Albert Nieboer, tel. (0597) 64 68 54

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Gift voor bloemen

- fam. G. te V. - € 50,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

De grote zaaier

O grote zaaier van het leven
Op deze aarde uitgegaan
Om van uw rijkdom weg te geven
Door u alleen mag ik bestaan

En nog altijd, met gulle zwaaien
Gaat gij tussen de mensen rond
Om wijd en zijd uw woord te zaaien
De waarheid uit uw eigen mond

Om overal te openbaren
Dat gij de goede vader zijt
Om ons de wereld te verklaren
Als voorland van de eeuwigheid

Open mijn hart dan en mijn oren
Voor het geheim dat leven doet
Laat al het uwe in mij horen
In heel zijn volle overvloed

Leer mij uw goede nieuws ontvangen
O zaaier die de mens herschept
En doe mij altijd meer verlangen
Naar wat gij mij te zeggen hebt