Kerknieuws uit 't Tonckeltje - juni 2015

Kerkdiensten

28 juni 09:30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
12 juli 09:30 uur Mevr. h. Mertens te Meppen
26 juli 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam
9 augustus 09:30 uur Pastor T. Huizinga te Veendam
23 augustus 09:30 uur Ds. R. Poede
6 september 10:00 uur Ds. R. Poede
Startzondag
13 september 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
20 september 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
27 september 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Diensten in juli en augustus:
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Denkt u erom dat vanaf zondag 7 september de diensten weer om 10.00 uur beginnen.

Weekend zaterdag 5 september en zondag 6 september
Dit weekend staat geheel in het teken van de opening van het nieuwe winterseizoen. Zaterdag 5 september gaan we weer met elkaar de traditionele barbecue houden, zet u deze datum alvast in uw agenda!
Daarnaast zal op zondag 6 september een feestelijke dienst worden gehouden. Informatie hierover leest u verderop in ’t Tonckeltje of ontvangt u nog.

Zondag 27 september
Op deze zondag zal de dienst een Grunninger dainst worden, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De dienst begint om 10.00 uur.

Zieken

- dhr. G. Meuken, Zuidwending 235
- dhr. R. Nieboer, Ommelanderwijk 164

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gift voor bloemen

- J.P. te O - € 20,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 8 mei 2015 - dhr. H. Abbing, Noorderkwartier 73
- 2 juni 2015 - dhr. K. Vos, Ommelanderwijk 110
- 3 juni 2015 - mevr. Z. Oosterhuis-Stumberger, Ommelanderwijk 119

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Ik ga op reis en neem mee....

Vroeger als wij op vakantie gingen dan deden we in de auto altijd het spelletje: ik ga op vakantie en neem mee. Ik was daar nooit echt goed in, na twee of drie ronden was ik al de draad kwijt en wist ik niet meer wat we eigenlijk allemaal moesten meenemen.

Jarenlang was ik bevrijd van dit spelletje. Tot een aantal weken terug toen mijn dochter Floortje van 5, hier opnieuw mee begon. Na wat tegenstribbelen, moest ik toch meedoen en het bleek dat na al die jaren mijn kwaliteiten in dit spel er niet beter op waren geworden. Ook dit keer was ik na een paar ronden al weer hopeloos de draad kwijt. Ik moest hieraan denken nu we weer bezig zijn met de voorbereiding van onze vakantie, je moet alle spullen weer van zolder halen en de caravan en alles wat daar bij hoort op orde brengen, om niets te vergeten maak ik een lijstje. Vroeger maakte je die op papier, maar tegenwoordig maak je die op je telefoon. Tijden veranderen nietwaar en je moet een beetje met je tijd meegaan.

Toch werd ik door het maken van een lijstje aan het denken gezet. Hoe belangrijk het is om een lijstje te maken. Niet alleen om dingen niet te vergeten, maar ook om te onderscheiden wat nu moet gebeuren en wat wel later kan, wat belangrijk is en wat wel even kan wachten.

Want dat is wat er anders vaak gebeurt, iets schiet je in het hoofd en daar ga je mee aan de slag, terwijl er misschien wel andere dingen zijn die eerst moeten gebeuren, maar ja daar dacht je nu net niet aan.

En dat geldt natuurlijk niet alleen voor lijstjes met betrekking tot de vakantie, eigenlijk geldt het ook voor het leven van alledag.

Wat zou ik eerst moeten doen en wat kan ook wel later.

Ook in de kerk denken we na over de toekomst. We zijn een kleine, maar dappere gemeente, die midden in de beide dorpen wil staan. Ook wij denken na over wat boven en onderaan het lijstje moet komen te staan. Wat is echt belangrijk en wat minder. Mocht u nog iets hebben wat op ons lijstje zou moeten staan dan horen we dat graag van u. Want alle en samen houden we onze dorpen levendig en aantrekkelijk.

Ik wens u een goede vakantietijd toe om eens alles op een rijtje te zetten.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
Op woensdag 26 mei jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er waren 17 gemeenteleden naast de kerkenraad aanwezig. Voordat we met elkaar gingen vergaderen hebben we eerst een vesper in de kerk gehouden. Daarna hebben we ons gestort op de jaarcijfers diaconie / kerk / kerkhof van 2014. Dit zag er weer netjes uit en alles werd door de aanwezige gemeenteleden goedgekeurd. Na de pauze hebben we een Bijbelquiz gespeeld, met een paar leuke vleesprijzen.
Het was erg gezellig en na de afsluiting was er voor degene die daar behoefte aan had, de gelegenheid om even na te praten.

Vrijwilligers van de beide dorpen
Eind april zijn we met een aantal vrijwilligers begonnen met o.a. het onkruidvrij maken van het kerkhof, het schilderen van het lijkenhuisje, we zijn nog niet klaar, maar wel zo ver dat het aanblik van kerk en kerkhof al een stuk beter is geworden. Mocht u zin hebben om te helpen dat kan, we beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur. U kunt zich melden bij Henk Pietersen 0598-630917 of Albert Nieboer 0597-646854.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Schoolexamens
De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas! GESLAAGD!! Van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn in één keer en zij die een herkansing hebben gehad. Voor wie het dit jaar niet gelukt is, volgende keer meer succes. Na een jaar hard werken, kunnen jullie hopelijk állemaal genieten van de welverdiende zomervakantie!!

Vakantietijd is weer begonnen
De vakantietijd is weer begonnen, veel activiteiten staan op een laag pitje. Velen zijn/gaan van huis en genieten, soms ver weg, soms dichterbij huis, van een welverdiende tijd van rust. Anderen zijn thuis, kunnen niet met vakantie. Zij hebben soms niet de mogelijkheid, wat de reden ook mag zijn. Laten we als gemeente hen, niet vergeten. Een kaartje, een bezoekje of telefoontje maakt voor hen de dag vaak helemaal goed!

Startweekend
Zaterdag 5 september a.s. vanaf 17.30 uur wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw. We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan barbecueën.

U/jij kunt zich tot en met 1 september opgeven bij: de barbecuecommissie:
* Frens Baas, tel. 0598 - 63 05 80
* Albert Nieboer, tel. 0597- 64 68 54.

Het wordt erg gezellig, komt u ook !!!!!!!!!!

Morgen Morgen - is voor ons verborgen
Morgen - dat weet God alleen
En geen sterveling, geen een,
kan ook maar een dag of uur
blikken in Gods raadsbestuur

Morgen - is voor ons verborgen
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal

Morgen - is voor ons verborgen
Zal ons hart te bloeien staan
met Gods weelden overlaan?
Zullen wij over Gods hoogten
of ook door zijn diepten gaan?

Morgen - is voor ons verborgen
U en ik, wij weten niet
wat de dag van morgen biedt
Maar Hij, die 't heelal omspant
houdt ook "morgen" in Zijn hand

van Elise den Hartog