Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2015

Kerkdiensten

31 mei 09:30 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
7 juni 09:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
14 juni 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
21 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
28 juni 09:30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
12 juli 09:30 uur Mevr. h. Mertens te Meppen
26 juli 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam
9 augustus 09:30 uur Pastor T. Huizinga te Veendam
23 augustus 09:30 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 21 juni:
Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee met elkaar te drinken in het Gebouw achter de kerk.

Diensten in juli en augustus:
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk.
Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Zieken

- dhr. L. van Weerden, Noorderkwartier 33

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Huwelijksjubileum

Op 22 april jl. vierde het echtpaar Apperlo-Van der Pol, Zuidwending 221 hun 55-jarig huwelijksfeest.

Wij hopen dat ze een onvergetelijke dag hebben gehad en nog vele gezonde jaren samen toegewenst.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Op de avond dat ik dit stukje schrijf heeft FC Groningen geschiedenis geschreven, voor het eerst in haar bestaan is er een hoofdprijs gewonnen, de KNVB beker. En dat kon je merken. Het stadion ontplofte en op de grote markt in de Stad werd volop feestgevierd. Een ontlading.
Ik had samen met mijn vrouw en dochter de wedstrijd thuis bekeken en omdat we toch iets van de feestvreugde wilden meemaken, waren we na de wedstrijd richting Groningen gegaan om daar op de Grote Markt het feest nog een beetje mee te vieren. Helaas dachten de mensen op de Grote Markt daar anders over, want toen wij daar aankwamen werd net voor het laatst het Groningen lied ingezet en was het afgelopen. We waren dus net te laat. Dat paste eigenlijk in hoe de dag verlopen was.

’s Morgens moest ik voorgaan in de kerk in Ommelanderwijk, waar ik ook al net iets te laat aankwam. Vervolgens ontdekte ik dat ik mijn preek niet op mijn IPad gezet had, een grote schrik, want wat nu? Gelukkig had ik hem wel op mijn mobiel staan, maar met het klimmen der jaren, worden mijn ogen er niet beter op, dus dat was ook niet echt een succes. Maar al improviserend ben ik daar toch uitgekomen.

Zo zie je maar weer dat je alles kunt plannen, maar dat het soms anders loopt dan je denkt. FC Groningen had zich goed voorbereid op de wedstrijd, maar in de wedstrijd zelf gebeuren er dingen die je niet van te voren weet, het blijft altijd improviseren, er altijd het beste van proberen te maken. Ook ik had mij goed voorbereid. Ik had goed nagedacht over wat ik zondag wilde gaan zeggen, maar de uitwerking had ik iets anders in gedachten.

Het is goed om te beseffen dat het niet altijd zo loopt als we zelf hadden gedacht, iets dat de planning in de war gooit. Maar juist dan wordt er een beroep gedaan op onze veerkracht en fantasie. Want of iets goed gaat is niet afhankelijk van hoe we het allemaal van te voren hadden bedacht, maar juist veel meer hoe we om gaan met de situatie als het iets anders loopt. Dat is uiteindelijk bepalend of iets succesvol is, of dat het jammerlijk de mist ingaat.

En daarom was de dag ondanks alles toch een hele goede dag.

FC Groningen gaat Europa in en mijn preek was misschien wel beter dan de eerste geschreven versie. Wie niet waagt…..

Ds. Raymond Poede

Solidariteitskas 2015

Het is weer tijd voor de brief waarin de lidmaten en de meerderjarige doopleden van onze gemeente worden gevraagd de bijdragen (€ 10,--) voor de Solidariteitskas over te maken.
Als kerkrentmeesters zijn wij voor elk ingeschreven lidmaat en dooplid verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan de Protestantse Kerk in Nederland. Wilt u aandacht aan deze brief schenken!

De Kerkrentmeesters.

Gift voor de bloemen

- mevr. M. te V. - € 10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Van de Kerkenraad

Vrijwilligers van de beide dorpen
Eind april zijn we met een aantal vrijwilligers begonnen met o.a. het onkruidvrij maken van het kerkhof, het schilderen van het lijkenhuisje, we zijn nog niet klaar, maar het begin is er. Daarnaast willen we daarna weer beginnen met het onderhouden van de groenvoorziening rond de kerk. Het is de bedoeling dat we elke paar weken met een aantal vrijwilligers dit bij gaan houden. We beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.

Mocht u zin hebben om ons mee te helpen, kunt u zich melden bij:
Henk Pietersen: 0598-630917 of Albert Nieboer: 0597-646854

Stichting Kledingbank Maxima Veendam
Met de Johannes de Heer dienst van zondagavond 26 april jl. hebben we de deurcollecte gehouden voor de Stichting Kledingbank Maxima te Veendam. De collecte heeft een bedrag van € 125,= opgebracht, welke door de diaconie is verhoogd naar € 200,=. De stichting was erg blij en dankbaar voor de bijdrage en zullen hier een goede bestemming voor vinden.
We hebben het samen wel over een paar zaken gehad, maar op dit moment weten we als kerk nog niet wat ze ermee gaan doen. Zodra we dit weten zullen we u dit mededelen.

Bijdrage/gift
Mocht u het werk van de kerk willen steunen, zodat het door mag blijven gaan en heeft u hiervoor een bijdrage over, kunt u dit overmaken op rekeningnummer
N L76 RABO 0365 0039 64. Namens alle vrijwilligers van de kerk hartelijk dank.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer