Kerknieuws uit 't Tonckeltje - maart 2015

Kerkdiensten

29 maart 10:00 uur Pastor W.P. Kulk te Veendam
Palmpasen
2 april 19:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
Witte donderdag, Heilig Avondmaal
5 april 11:00 uur Ds. R. Poede
Pasen
12 april 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
19 april 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
26 april 19:30 uur Johannes de Heer dienst
3 mei 11:00 uur Ds. R. Poede
10 mei 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Witte donderdag 2 april:
Op deze donderdag zal de dienst om 19:30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Pasen, 5 april:
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Denkt u er om dat de dienst om 11:00 uur begint!

Zondag 26 april:
Op deze zondag zullen we een avondzangdienst houden in het teken van de liederen van Johannes de Heer, aanvang 19:30 uur
Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding staan van Harry Huisman en Antje Nieboer. (Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn.)

Zondag 3 mei:
Deze dienst zal om 11:00 uur beginnen.

Denkt u er om dat met ingang van zondag 10 mei de diensten weer om 09:30 uur beginnen

Zieken

- mevr. C.J. Hendriksen-Wijsbeek, Ommelanderwijk 249
- dhr. R.H. Koetje, Ommelanderwijk 289
- dhr. Prins, Ommelanderwijk 143
- Annelot Jager, Noorderkwartier 21
- dhr. M.E. Bentum, J. den Uyllaan 6

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Als het vuur gedoofd is
Dan komen de wolven
(uit: Als het vuur gedoofd is)

De zoon van God was terug op aarde, mam
En 'Imagine' was z'n woord
Dus de wereld is een paradijs
En dat `ie dood is heb ik, heb ik niet gehoord’
(uit: Laat me slapen)

Het is al weer enige tijd geleden dat ik als Groninger op weg was naar Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Daar moet je natuurlijk wel een goede reden voor hebben en gelukkig had ik die ook. Samen met mijn vrouw ging ik naar de Harmonie in Leeuwarden om daar een concert van Acda en de Munnik bij te wonen, het was een in de reeks van hun afscheidstournee. Ik ben al jaren een liefhebber van dit duo, niet alleen vanwege de muziek, die lekker in het gehoor ligt, maar ook vanwege de teksten. Niet alles natuurlijk, maar er zitten een paar pareltjes tussen.

Mensen hebben passie in hun leven nodig. Als je niet ergens voor durft te gaan, dan kabbelt het leven voort en gaat het leven geruisloos voorbij, vergeten zijn dan al de dromen die je ooit had. Als het vuur gedoofd is komen de wolven wil voor mij zeggen dat als je nergens meer inspiratie uit kan putten, als je niet een keer ergens enthousiast meer voor kunt zijn, dan komen de wolven oftewel dan slaat de verveling en de lamlendigheid toe, vaak gepaard met norsig gezeur en gemopper. En daar wordt niemand beter en gelukkiger van, de persoon zelf niet, maar ook niet de mensen om hem of haar heen.

Passie heb ik voor mijn geloof en het werken in onze gemeente. De komende tijd staat het Paasfeest voor de deur, voor mensen in de kerk vaak een belangrijk feest, maar voor mensen buiten de kerk vaak een onbegrijpelijk feest. En ik geef toe het is ook niet gemakkelijk uit te leggen. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus, we belijden, zoals dat zo mooi heet, dat Jezus weer is opgestaan uit de dood.

En inderdaad dat is onbegrijpelijk. Maar als we dan even terugkijken naar die andere tekst van Acda en de Munnik. Dan wordt het misschien ook voor iedereen wat duidelijker. Wij geloven inderdaad dat Jezus niet gestorven is, (of om het met Acda en de Munnik te zeggen, dat ie dood is heb ik niet gehoord), wij geloven dat hij leeft en dat hij in en met ons nog steeds de liefde het hoogste en laatste woord laat spreken.

De wereld is geen paradijs, maar kent daardoor wel zijn eigen kleine paradijsjes. En dat vieren we met Pasen.

Ds. Raymond Poede

Gift voor de bloemen:

- mevr. B. te N.P. - € 10,--

Verlost

O Heer, ik ben zo opgelucht dat u mijn schuld vergaf,
zo kan ik met U verder en droog mijn tranen af.

Weer onderweg naar Pasen, ik dwaal nóg wel eens af
maar weet mijn schuld begraven in Uw verlaten graf.

Van de Kerkenraad

Vastenmaaltijd
De laatste vastenmaaltijd begint om 18:30 uur:

- woensdag 1 april in de Protestante Gemeente te Veendam (Grote kerk in het centrum)

Paasontbijt
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 5 april a.s. vanaf 9.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
U/jij kunt zich tot uiterlijk 29 maart opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
* Frens Baas, tel (0598) 63 05 80
* Albert Nieboer, tel. (0597) 64 68 54

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer