Kerknieuws uit 't Tonckeltje - februari 2015

Kerkdiensten

1 maart 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
8 maart 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
15 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
22 maart 10:00 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
29 maart 10:00 uur Pastor W.P. Kulk te Veendam
Palmpasen
2 april 19:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
Witte donderdag, Heilig Avondmaal
5 april 11:00 uur Ds. R. Poede
Pasen
12 april 10:00 uur Mevr. H. Martens te Meppen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Witte donderdag 2 april:
Op deze donderdag zal de dienst om 19:30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Pasen, 5 april:
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Denkt u er om dat de dienst om 11:00 uur begint!

Zieken

- mevr. T. van den Hoven, Zwaluwstraat 14
- dhr. K. Ketelaar, Ommelanderwijk 285
- mevr. E. van der Elzen, Ommelanderwijk 141-2
- dhr. Prins, Ommelanderwijk 143
- Annelot Jager, Noorderkwartier 21

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Huwelijk

Op 18 februari jl. vierde de fam. Vreugdenhil-van der Eijk, Zuidwending 140 hun 50 jarig huwelijksfeest.

We hopen dat ze een onvergetelijke dag hebben gehad en nog vele gezonde jaren samen toegewenst.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 24-01-2015: mevr. J. Zomerman-Veldkamp, Veenkade te Veendam
- 26-01-2015: mevr.O.C.J. Banus-Teurlincx, Ommelanderwijk 141-1

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

Ik ben al jaren geabonneerd op de KCK, een blad over kamperen van de ANWB. Maar omdat er de laatste tijd weinig bijzonders meer in stond besloot ik mijn abonnement op te zeggen, omdat dit alleen per telefoon kon, belde ik naar het aangegeven nummer en kreeg daar een keuzemenu, en toen ik het gewenste cijfer had ingedrukt kwam er weer een nieuw keuzemenu. Uiteindelijk werd ik vriendelijk te woord gestaan door een medewerker en kon ik de zaken regelen.

Na het telefoongesprek met de ANWB kwam bij mij de gedachte op, zou dat ook mogelijk zijn in onze kerk? Een keuzemenu waarin je aangeeft waar je wel of niet aan mee wilt doen. En welke activiteiten er door de gemeente georganiseerd moeten worden, of zou dat de gemeente te losbandig maken in de letterlijke betekenis van het woord, zou de gemeenschap verdwijnen.

Ik zelf ben daar nog niet uit. Wat ik wel weet is dat de gemeente van de toekomst er anders uitziet dan vandaag. De maatschappij verandert en wij veranderen mee, of we nu willen of niet. Dus is het van belang dat we daarover gaan en blijven nadenken voordat de tijd ons inhaalt. Moeten wij misschien ook veel meer werken vanuit een keuze menu. Waaruit de mensen dat kunnen halen waar ze op dat moment behoefte hebben. De kerk heeft meer te bieden dan menigeen denkt: nadenken over de zin van het leven is namelijk wat iedereen raakt, vormen van gemeenschappen opzetten en ga zo maar door.

De kerk zit op dit moment mijns inziens in een overgangstijdperk. We moeten de zaken anders gaan aanpakken, maar weten nog niet hoe. Aan de ene kant hechten we waarde aan de traditie, terecht, die is mij ook veel waard, aan de andere kant beseffen we dat we nieuwe wegen moeten zoeken weg van de gebaande wegen, de wildernis in, om zelf een pad te banen.

Waar het heengaat weet niemand, ook ik niet, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om daar over na te denken.

We vieren binnenkort het Paasfeest in onze gemeente, het feest dat centraal staat in ons geloof. Pasen leert ons dat niets is zoals het lijkt. De dood het einde, welnee, met Pasen vieren we het leven en de nieuwe mogelijkheden. Daar blijf ik de kracht uitputten. Doodlopende wegen zijn er alleen als we ons geloof verliezen en dat was ik niet van plan.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Vastenmaaltijd
De volgende vastenmaaltijden beginnen om 18:30 uur:

- woensdag 11 maart in de Protestante Gemeente te Wildervank (Concordia), met aansluitend biddag voor gewas en arbeid om 19:30 uur
- woensdag 18 maart in de Vrij Evangelische Gemeente (AE kerk, AE straat 1 te Veendam
- woensdag 25 maart in de Hervormde Gemeente te Muntendam (verenigingsgebouw, Nieuweweg 2

Paasontbijt
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 5 april a.s. vanaf 9.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
U/jij kunt zich tot uiterlijk 29 maart opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
* Frens Baas, tel (0598) 63 05 80
* Albert Nieboer, tel. (0597) 64 68 54

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Uitnodiging liedboekmiddag - zaterdam 7 maart 2015

Eind mei 2013 verscheen het nieuwe Liedboek voor de kerken. Met 150 psalmen, vele varianten op de psalmen en bijna 900 gezangen aanzienlijk dikker dan de vorige versie uit 1973. Moderner ook, met meer ruimte voor eigentijdse liederen en muziek uit andere landen. Maar hoe krijg je zoveel nieuwe liederen een beetje onder de knie? Een mooie gelegenheid is er zaterdag 7 maart in Wildervank.
Dan wordt de zevende liedboekmiddag voor Groningen en Drenthe gehouden, met deze keer als thema ‘avondmaals- en tafelliederen’. Dit zijn liederen geschikt voor kerkdiensten met Heilig Avondmaal, ook wel ‘diensten van Schrift en Tafel’ genoemd, of ‘viering met brood en wijn’.

Een liedboekmiddag is een prachtige en laagdrempelige gelegenheid om samen te ontdekken wat het nieuwe liedboek te bieden heeft. Wat kennen we al, of een beetje, spreekt het nieuwe materiaal ons aan, is het te zingen met een gemeente, wat kan alleen met een koor of met solisten?

Met drie organisten als begeleiders zingen we ca. 20 liederen, doet u mee? U bent van harte welkom van 14.00 – 16.45 in de Grote Kerk te Wildervank.

Informatie en opgave:
Liefst via liedboekdagen@pknveendam.nl of bij Marjan Pierhagen, tel. (0598) 613308.

Ter bestrijding van de onkosten vragen we een entree van € 7,50 (‘all-in’), maar als u vroeg boekt, vóór zaterdag 28 februari, profiteert u van een korting van € 2,50. Kaarten zijn ook aan de zaal te koop. NB: We realiseren ons ook, dat er mensen zijn met een heel smalle beurs. Onze entree mag geen drempel zijn om niet te komen, in die gevallen passen we er een mouw aan!

De volgende datum is:
11 april 2015, 14.00 uur, thema: kyrie en gloria, eveneens in de Grote Kerk te Wildervank.

Misschien

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen,
je denkt misschien dat je me moet opvrolijken,
je wilt me misschien weer zien lachen en genieten,
je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.
Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens en nog eens
luisteren naar mijn verhaal, naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
mij aan te kijken, mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,
maar als het kan slechts te aanvaarden,
zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken
en feestdagen verlichten.

Marinus van den Berg