Kerknieuws uit 't Tonckeltje - januari 2015

Kerkdiensten

1 februari 10:00 uur Dhr. H. Pater te Muntendam
8 februari 09:30 uur Ds. R. Poede
Gezamenlijke dienst in Muntendam
15 februari 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veenddam
22 februari 10:00 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
Eerste zondag veertigdagentijd
1 maart 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
8 maart 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
15 maart 10:00 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 8 februari:
Op deze zondag zullen we een gezamenlijke dienst gaan houden met de Hervormde gemeente Muntendam. Deze keer zal de dienst in Muntendam plaatsvinden en tevens zullen wij dan met elkaar het Heilig Avondmaal vieren, na de dienst is er koffie drinken. Denkt u erom dat deze dienst om 09.30 uur begint!

Geboren:

07-01-2015: Sophie Janny, dochter van Bernoud en Wilma Draijer en zusje van Lotte en Matthijs, J. Vegterweg 14

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 27-12-2014: dhr. A. Hofmanm Zuidwending 299
- 07-01-2015: mevr. A. Veldman, Ommelanderwijk 319

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Het nieuwe jaar

Allereerst veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Een nieuw jaar dat volgens de autoriteiten rustig begonnen was. Het leven werd na het nieuwe jaar weer rustig opgepakt en een ieder ging verder waar die gebleven was tot ineens op woensdag 7 januari er berichten binnen sijpelden van een brute moordpartij op het satirisch weekblad, Charlie Hebdo, in Parijs. Twee terroristen waren het gebouw binnengelopen en schoten met hun machinegeweren op alles wat bewoog, twaalf medewerkers van de krant werden in koelen bloede neergeschoten. Een gruwelijke aanslag die je verstand te boven gaat. De reden: jaren geleden heeft dit blad een cartoon geplaatst van de profeet Mohammed en dat wilden ze nu wreken. De aanval wordt terecht gezien op een aanval op onze manier van leven, waarin een ieder vrij is te zeggen wat hij wil, en de levenswijze te kiezen die hij wil. Dat lijkt vaak vanzelfsprekend maar is dat echter niet, dat laat deze brute aanslag weer eens zien.

Als wij ons hierdoor laten imponeren dan kan dat er toe lijden dat we angstig worden en niet meer voor onze mening durven uitkomen. Je zag dat afgelopen oudejaarsavond al gebeuren. Op de Nederlandse tv is het de gewoonte dat het oude jaar met een conference wordt afgesloten. ook dit jaar weer. Beide conferenciers lieten zich kritisch uit over het geloof, over de extreme kanten, wat mij echter opviel is dat ze zich eigenlijk alleen maar tegen het christelijke geloof afzetten. Dat is hun goed recht, begrijp me niet verkeerd, maar ik kreeg wel het bange vermoeden dat ze de islam niet durfden te bespotten, vanwege alle gevaar die daar mee gepaard gaat. Dit is de eerste stap op zelf opgelegde censuur waar we voor moeten waken. Want als ze we zo reageren geven we deze extremistische terroristen ook nog het idee dat we wijken. Daar is onze vrijheid echter te kostbaar voor. Angst is altijd een slechte raadgever, helemaal in deze situaties, alleen met opgeheven hoofd kunnen we onze vrijheid bewaren. daarmee wil ik niet zeggen dat het niet angstig is, maar wij moeten de keuze maken om niet bang te willen zijn. Vrijheid is te kostbaar om het aan deze waanzinnigen over te laten.

Je suis Charlie!

Ds. Raymond Poede

Bedankjes

Mijn hartelijke dank voor de mooie plant die ik met Kerst van de kerk heb gekregen.
Mevr. Loorbach, Ommelanderwijk

Langs deze weg wil ik de Hervormde gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending hartelijk danken voor het prachtige boeket bloemen, dat wij mochten ontvangen. Verder wil ik iedereen nog een heel voorspoedig 2015 wensen.
Lieneke Bentum, Veendam

Gift voor bloemen

- mevr. K. te O - € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Van de Kerkenraad

Kerkbalans
Net als alle jaren zal de kerkbaland eind van de maand januari opgehaald worden. Na vele jaren dit voor onze gemeente te hebben gedaan, is dhr. K. Gielstra er mee gestopt, daar hij is verhuisd naar Veendam. Langs deze weg willen we dhr. Gielstra nog van harte bedanken voor het ophalen van de jaarlijkse kerkbalans.

Oud papier
Voor het ophalen van dit oud papier heeft de kerk voor het 3e kwartaal van 2014 een bedrag van € 126,-- ontvangen.

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd breekt straks weer aan en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken. Aanvang is 18.30 uur. Tijdens zo’n avond zal er een kort samenzijn plaatsvinden, met een verhaal en er zullen enkele liederen gezonden worden. Daarnaast zal er met elkaar een sobere maaltijd genuttigd worden.
Ook de Hervormde gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending zal hier haar medewerking weer aan verlenen.

* woensdag 18 februari in de Protestante Gemeente Veendam (Grote Kerk in ’t Centrum)
* woensdag 25 februari in de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk–Zuidwending
* woensdag 4 maart in de RK Parochie, Boven Oosterdiep 77 (ingang naast de kerk)

Bijdrage/Gift
Mocht u het werk van de kerk willen steunen, zodat het door mag blijven gaan en heeft u hiervoor een bijdrage over, kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0365 0039 64. Namens alle vrijwilligers van de kerk hartelijk dank.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer