Kerknieuws uit 't Tonckeltje - december 2014

Kerkdiensten

21 december 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
24 december 22:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
25 december 11:00 uur Ds. R. Poede
28 december 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
4 januari 10:00 uur Mevr. H. Mertsens te Meppen
11 januari 10:00 uur Ds. R. Poede
18 januari 09:30 uur Oecumenische dienst o.l.v. Ds. M. Grashoff
PKN kerk te Wildervank
25 januari 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Kerstnachtdienst woensdag 24 december:
Op deze Kerstavond zullen we de traditionele Kerstnachtdienst gaan houden, aanvang 22:00 uur. Na de dienst is er voor degene die dat wil een kopje koffie / chocolademelk of glühwein, zodat u nog even kunt napraten. Medewerking aan deze dienst zal verzorgt worden door mevr. H. Mertens, trompettist dhr. L. Leutscher en organist dhr. M. Gelderloos.

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december:
Op deze dag mogen wij de geboorte van Jezus Christus vieren. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen, maar denkt u erom dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

Zondag 4 januari:
Na deze dienst nodigen wij u van harte uit voor de traditionele nieuwjaarsvisite in het gebouw achter de kerk.

Zondag 18 januari:
Op deze zondag zal er een Oecumenische Ontmoetingsdienst worden gehouden in de Protestantse kerk te Wildervank, aanvang 09:30 uur, voorganger is ds. M. Grashoff.

Zieken

- mevr. A. Vreugdenhil, Zuidwending 140
- mevr. L. Bentum-Mulder, Joop den Uyllaan 6
- mevr. F. Ploeger-Starke, Zuidwending 243

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 04-12-2014: mevr. A.B. Ploeger-Meuken, Ommelanderwijk 291

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan, of iemand hebben verloren, heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

December

Sinterklaas is nog maar net het land uit en de kerstboom is al weer binnen. Tenminste zo gaat het in Huize Poede. Ik ben een groot fan van het kerstfeest. Ik draai dan het liefste de hele dag kerstmuziek, die ik dan het liefst heel hard meezing, maar dat is mij helaas door mijn dochters verboden. Papa, je zingt vals roepen ze dan en ik word geacht verder te stoppen met zingen. Daar luister ik dan maar, want een vals zingende vader en roepende dochters maakt het ook niet echt gezellig en geeft zeker geen vrede op aarde.

Daarom beperk ik mij maar tot het zingen in de auto, niemand die mij hoort en ik kan zo hard zingen als ik wil. Een van mijn favoriete kerstliedjes is ”I’m driving home for Christmas” van Chris Rea. Een heerlijk zoetsappig nummer, want dat hoort bij een goed kerstlied, over een vader die op kerstavond terugrijdt naar huis.

Het is een lied van verlangen. Dat verlangen staat altijd centraal in het kerstfeest. Het bijzondere aan het kerstfeest is namelijk dat we milder zijn dan anders lijkt het wel. We zien programma’s op tv waarin mensen iets goed willen maken, talloze acties, zoals het glazen huis van 3FM, of om het dichterbij huis te houden, de voedselpakketten actie van RTV Noord. Dit is de tijd van het jaar waarin mensen om en voor elkaar geven. Het lijkt zelfs wel of we in deze periode meer om elkaar geven dan anders en ook de behoefte hebben om dit te laten merken en te laten zien. Daarom is het goed dat het kerstfeest er is.

We zouden het eens kunnen vergeten hoe belangrijk het is dat we eerlijk, liefdevol en respectvol met elkaar om gaan (en eigenlijk niet alleen met de kerst natuurlijk). en misschien komt het besef dat er vrede op aarde mogelijk is, maar dat die altijd begint bij onszelf.

Ik wens u gezegende kerstdagen en een zalig uiteinde toe.

Ds. Raymond Poede

Kerkbalans en solidatiteitskas 2014

Er zijn nog enkele gemeenteleden die hun vrijwillige bijdrage en/of solidariteitskas nog (niet) of (niet helemaal) hebben overgemaakt. Wij vragen u dit alsnog te doen, zodat wij de boeken op een juiste manier kunnen afsluiten. Bedankt voor uw medewerking.

De kerkrentmeesters

Vrolijk Kerstfeest
wensen we toe
vanuit ons hart
en toch doet het soms pijn
we denken aan eenzame mensen
mensen met verdriet en ziekte
daklozen die in de verte kerstliederen
horen en met wazige ogen
niet kunnen dromen
van een Kerstfeest
laat dit even in onze gedachten
We vieren samen kerstfeest
als één grote familie
en reiken elkaar de hand
al is het moeilijk in deze tijd
rond de kerstboom is
het een mooie sfeer
vriendschap licht en liefde
dat houd ons samen
laat Kerstmis ons hart openen
en liefde en genegenheid brengen
wij zijn samen en wensen U van harte
een vrolijk Kerstfeest toe

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
Op woendag 26 november jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er waren in totaal 25 gemeenteleden aanwezig. Na het houden van een vesper in de kerk, zijn we met elkaar naar het gebouw gegaan om de andere zaken op de agenda te bespreken.
Dit waren o.a. de begrotingen voor 2015 van de diakonie en de kerk. Beide begrotingen zijn door de aanwezigen goedgekeurd.
Na de pauze is het woord gegeven aan dhr. R. Wobbes, van de Stichting Oude Groninger Kerken, die ons heeft meegenomen langs verschillende kerken en hun geschiedenis. Bijgestaan door een aantal dia’s. Het was een leuke avond.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Brillen, gehoorapparaten, cartridges, mobieltjes...

... en zelfs complete albums met prachtige postzegels en kaarten werden door u ingeleverd voor het goede doel: verschillende projecten van Kerk in Actie in binnen- en buitenland. Daar is hulp en steun voor nodig.
In 2013 brachten alleen al postzegels en kaarten € 23.275,-- en de mobieltjes € 2.938,70 op.
Iedereen hartelijk bedankt voor het bezorgen van deze spullen in de kerk en ook bij mij thuis. Na 5 januari 2015 niet meer op het adres Zuidwending 317, maar op mijn nieuwe adres Ommelanderwijk 141/9. Laten we ook volgend jaar ons beste beentje voor zetten en ook op deze manier aan onze medemensen denken.
(Kijk ook op: kerkinactie.nl/kom-in-actie).

Dank jullie wel!!!!!
Gonnie Meerburg

Chr. Toneelvereniging Advendo

Wij zullen in 2015 voor u opvoeren een toneelstuk van Andrea Döring, genaamd: “Wachtmeester van Bommel.”
Een onbeduidende en ietwat naïeve wachtmeester wordt naar een klein plattelandsdorpje afgeschoven. Het gebouw waarin hij terecht komt, werd door de inwoners als verenigingslokaal gebruikt en voor de inwoners staat vast dat de smeris uit hun geliefde verenigingslokaal dient te verdwijnen. Hoe zullen ze dit aanpakken?

De uitvoeringen in het gebouw achter de Hervormde Kerk te Ommelanderwijk-Zuidwending zijn op: zaterdag 10, 17, 24 en 31 januari 2015.

Aanvang 20:00 uur, de zaal is om 19:00 uur open.

U kunt de kaarten bestellen bij Harry Huisman á € 4,-- per stuk.