Kerknieuws uit 't Tonckeltje - oktober 2014

Kerkdiensten

26 oktober 10:00 uur Ds. R.Poede
Heilig Avondmaal
2 november 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
9 november 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
Dankdag voor Gewas en Arbeid
16 november 09:30 uur Drs. F. Postema te Krewerd
23 november 11:00 uur Ds. R. Poede
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
30 november 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
7 december 10:00 uur Mevr. M. van Vloet te Veendam
14 december 10:00 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 26 oktober:
Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Na deze dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw.

Zondag 9 november:
Deze zondag zal in het teken staan van de viering van “Dankdag voor gewas en arbeid”. Na de dienst worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie of thee in de consistorie, waarna wij met elkaar de broodmaaltijd zullen gebruiken.

Zondag 16 november:
Denkt u erom dat deze dienst om 09.30 uur begint.

Zondag 9 november:
Deze dienst begint om 11:00 uur en zal in het teken staan van het herdenken van de mensen die ons zijn ontvallen.

Zieken

- mevr. Steenhuis, Veenkade kamer 161 te Veendam
- dhr. C. Jongeling, Ommelanderwijk 171
- mevr. A. Ploeger, Ommelanderwijk 291
- mevr. A. Veldman, Ommelanderwijk 319

Omzien naar en aandacht voor elkaar. We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 18-09-2014: dhr. H.G.J. Hamminga, Ommelanderwijk 57
- 30-09-2014: mevr. J.M. Zuur-Otter, Zuidwending 46
- 09-10-2014: mevr. C. Dijkstra-Kuntkes, Patrijsstraat 6
- 14-10-2014: mevr. A. Mulder-Zomer, Ommelanderwijk 118

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Bedankje

Namens mijn man en mij wil ik u heel hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen, die wij mochten ontvangen. Het voelt goed dat er in deze tijd van ziekte aan hem gedacht wordt.
Met vriendelijke groeten,
Abel en Alie Klok

Familieberichten

Wiltu een familiebericht doorgeven? Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar de redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Luisteren

Luisteren we nog naar elkaar
Of alleen nog naar ons zelf
Luisteren we nog naar God?
Och, was dat toch maar waar!
Luisteren we niet veel meer naar
Het geluid van de maatschappij
En hunkeren naar nog méér erbij?
Doe dat toch niet het maakt je niet blij
De liefde van Christus maakt waarlijk vrij
Luister naar wat de Bijbel ons zegt
Het is Christus bloed wat ons bevrijd
Een rijkdom voor de Eeuwigheid!

R. van der Kolk

Vallende herfstbladeren

De herfstbladeren vallen vroeg dit jaar. In mijn tuin is het een prachtig kleuren palet van de verschillende herfstkleuren. Ik kan daar echt van genieten . Ik moet daar heel eerlijk bij zeggen dat ik dan niet denk aan het werk dat het kost om mijn gazon en oprit bladvrij te houden, want dat is natuurlijk de keerzijde van al die schoonheid.
De herfst heeft altijd iets bijzonders vind ik. De geur en de kleuren, de teloorgang van de natuur. Alles maakt zich klaar voor de winter, gooit de onnodige ballast weg om later in de lente weer tot leven te komen. Bij de herfst denken we meestal aan het verval van de natuur. Maar tegelijkertijd is dit de tijd waarin de oogst wordt binnengehaald. Overal zie je de tractoren met aanhangers rijden om de oogst weer thuis te brengen, aardappels, bieten alles is gerijpt en tot wasdom gekomen. Ook bij ons in Ommelanderwijk-Zuidwending is dit een jaarlijks terugkerend ritueel. Zo leven we mee met de natuur en beseffen we ons wat het land ons allemaal geeft. Hoe anders is dat in de stad waar de mensen verder af van het landleven staan . Daar is de natuur een park en de producten van het land zijn artikelen in de supermarkt geworden zonder dat men zich beseft welke inspanning er geleverd is om het daar te krijgen. De afhankelijkheid van het weer en de grond is ze onbekend.
Om hier wel bij stil te staan vieren we ieder jaar in onze kerk de dankdag voor gewas en arbeid. We staan stil bij alles wat leeft en groeit. Tijdens deze dienst staat voorin de kerk de opbrengst van de oogst uit onze omgeving en zo voelen we ons verbonden met onze eigen leefomgeving. We uiten dan onze dankbaarheid voor het feit dat we ieder dag weer ons dagelijks brood krijgen. Iets wat misschien wel vanzelfsprekend lijkt, maar zoals velen van u wel beseffen niet vanzelfsprekend is. We beseffen ons dat we mogen genieten van het goede dat het leven ons biedt en daar dankbaar voor mogen zijn.

Ds. Raymond Poede.

Van de Kerkenraad

Oud papier
Voor het ophalen van dit oud papier heeft de kerk voor het 2e kwartaal van 2014 een bedrag van € 175,-- ontvangen.

Gemeenteavond
De gemeenteavond is gepland voor woendag 26 november a.s.. Op deze avond zal dhr. R. Wobbes van de Stichting Oude Groninger Kerken het gedeelte na de pauze voor zijn rekening nemen.
Zet u alvast deze datum in uw agenda!

Bijdrage/gift
Mocht u het werk van de kerk willen steunen, zodat het door mag blijven gaan en heeft u hiervoor een bijdrage over, kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0365 0039 64.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Voor de kinderen

Mondjesmaat?
God zorgt overvloedig voor ons! Meer dan ...............

kleurplaat