Kerknieuws uit 't Tonckeltje - mei 2014

Kerkdiensten

8 juni 11:00 uur Ds. R. Poede (Pinksteren)
15 juni 09:30 uur Ds. A van der Zwaag
22 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
29 juni 09:30 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank
13 juli 09:30 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
27 juli 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
10 augustus 09:30 uur Ds. R. Poede
24 augustus 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam
7 september 09:30 uur Ds. R. Poede (Startzondag)

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten
Zondag 8 juni:
Op deze 1e Pinksterdag zal de dienst om 11:00 uur beginnen.

Zondag 22 juni:
Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee met elkaar te drinken in het Gebouw achter de kerk.

Diensten juli en augustus:
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk. Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Gift voor de bloemen

- mevr. B te N.P. - € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Zieken
- dhr. R. Nieboer, Ommelanderwijk 164
- dhr. K. Pruim, Ommelanderwijk 103
- dhr. K. Vos, Ommelanderwijk 110
- mevr. T. van Houtum, Ommelanderwijk 327

Omzien naar en aandacht voor elkaar. We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Inspiratie

You are my inspiration, you are the song I sing
You are what makes me happy, you are my everything
You are my daily sunshine, you are my ev'ning star
Ev'rything I'd ever hoped to find, that's what you are
Ev'rything I'll ever want for 'mine', is what you are

(uit: Dolly Parton -You are)

Een oud liedje van Dolly Parton uit 1977. Een liefdeslied waarin zij haar liefde bezingt, maar tegelijkertijd zien we dat deze liefde haar inspireert en haar leven vervuld: alles wat ik ooit wilde ben jij, zingt ze in de laatste regel. Jij bent mijn inspiratie zingt ze, maar wat is dat nou inspiratie. Veel schrijvers en liedjes schrijvers worstelen daar vaak mee, want inspiratie is niet iets dat je kunt afdwingen, het is er of het is er niet. Inspiratie zorgt ervoor dat we boven onszelf kunnen uitstijgen en net een stapje meer zetten. Het is net als in de liefde, als je verliefd bent kun je net iets meer dan anders.

We kunnen in het dagelijkse leven geïnspireerd worden door een liedje of een verhaal of dat iemand iets bijzonders doet. Vaak denken we daarbij aan grote namen zoals Nelson Mandela of Ghandi, maar het kan ook heel dichtbij gebeuren door de mensen om ons heen. Zo las ik in het vorige ’t Tonckeltje het verhaal over een moeder die op het schoolplein mensen wist te inspireren om lid te worden van de jeugdcommissie. Zij inspireerde anderen om iets te doen wat ze uit zichzelf niet zouden hebben gedaan.

Inspiratie betekent inblazing, ingeving. Het is iets dat van buiten ons komt. In de kerk vieren we binnenkort Pinksteren. We vieren dan dat de Heilige Geest bij ons is en ons inspireert. Niet de meest eenvoudige uit te leggen kerkelijke feestdag. Op deze dag vieren wij dat God ons wil inspireren om boven onszelf uit te stijgen en oog en zorg te hebben voor de wereld om ons heen, om liefde geen woord, maar vooral daad te laten zijn.

Hoe dat werkt? U kunt het, het beste vergelijken met de wind, die zie je niet, maar die voel je wel. En met de wind in de rug kom je net iets verder, dan zonder. Goede en zonnige pinksterdagen gewenst!

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Boekhoudster van de kerk
Na enige jaren heeft mw. Grietje Vos aangegeven te willen stoppen met de boekhouding van onze kerk. We vinden dit erg jammer, maar respecteren haar wens.
Mevr. Grietje Vos hartelijk dank voor de prettige samenwerking.
Nogmaals bedankt.

Daarnaast kan de kerkenraad u van harte mededelen dat Alies Knoop bereid is gevonden het werk van mw. Vos over te nemen. Hartelijk welkom en veel succes met de cijfertjes.

Bijdrage/gift
Mocht u het werk van de kerk willen steunen, zodat het door mag blijven gaan en heeft u hiervoor een bijdrage over, kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0365 0039 64.
Namens alle vrijwilligers van de kerk hartelijk dank.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Solidariteitskast 2014

Het is weer de tijd voor de brief waarin de lidmaten en de meerderjarige doopleden van onze gemeente worden gevraagd de bijdragen (€ 10,--) voor de Solidariteitskas over te maken.
Als kerkrentmeesters zijn wij voor elk ingeschreven lidmaat en dooplid verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan de Protestantse Kerk in Nederland. Wilt u aandacht aan deze brief schenken!

De Kerkrentmeesters.

Vakantietijd

De vakantietijd is weer begonnen, veel activiteiten staan op een laag pitje. Velen zijn/gaan van huis en genieten, soms ver weg, soms dichterbij huis, van een welverdiende tijd van rust. Anderen zijn thuis, kunnen niet met vakantie. Zij hebben soms niet de mogelijkheid, wat de reden ook mag zijn. Laten we als gemeente hen, niet vergeten. Een kaartje, een bezoekje of telefoontje maakt voor hen de dag vaak helemaal goed!

Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer in volle gang. Het Thema dit jaar is: “Stel je voor”. Een greep uit het programma:
Zaterdag 7 juni is er een zang- en concertavond o.l.v. Gerrit Lolkema uit Buitenpost m.m.v. Chr. mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost en brassband.
Zondag 8 juni is er een kerkdienst in de grote tent, spreker is Harold ten Cate, aanvang 14.00 uur.
Maandag 9 juni is er om 10.00 uur samenzang in het bos, aansluitend om 10.30 uur een dienst o.l.v. Arie de Rover m.m.v. gospelband Soon Return uit Wâlterswâld en muziekkorps Harmonia/Juliana uit De Westereen/Kollumerzwaag. Het slotconcert zal vanaf 16.30 uur plaatsvinden, met muziek van de gospelgroep Young Spirit uit Ulrum.

De toegang is gratis.

U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Wilt u meer informatie of de uitgebreide informatiekrant ontvangen, bel: 06-51259041 of via www.pinksterfeest.com

Pinksteren

God,

Ik wou dat ik de Geest kreeg,
inzicht en wijsheid
helderheid en klaarte
in de dag van vandaag en morgen.

Maar vooral hoop ik dat
ik de ander mag verstaan
zijn bedoelingen bedrijpen
en niet misverstaan.

Dat misverstaan van elkaar
is de oorzaak en reden
van onbegrip, ruzie
zelf van oorlog en geweld.

God om die Geest vraag ik U
De Geest die liefde is
die zorgt dat we dichter
naar elkaar toe groeien.

Soms zie je die Geest
in jonge mensen
die onbevangen
openstaan naar elkaar.

Dat is Pinksteren.

Galida.