Kerknieuws uit 't Tonckeltje - april 2014

Kerkdiensten

4 mei 09:30 uur Pastor T. Huizing te Veendam
11 mei 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Roden
18 mei 09:30 uur Ds. R. Poede
25 mei 19:30 uur Joh. de Heer dienst
8 juni 11:00 uur Ds. R. Poede (Pinksteren)
15 juni 09:30 uur Mevr. M. van Vliet te veendam
22 juni 09:30 uur Ds. R. Poede
29 juni 09:30 uur Ds. A. van der Zwaag te Wildervank

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten:
Zondag 4 mei:
Denkt u erom dat vanaf deze zondag de diensten om 09.30 uur zullen beginnen, tenzij anders vermeld.

Zondag 18 mei:
Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en na de dienst is er koffie drinken in het gebouw.

Zondag 25 mei:
Op deze zondag zullen we een avondzangdienst houden in het teken van de liederen van Johannes de Heer, aanvang 19:30 uur. Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos, de dienst zal onder leiding staan van Harry Huisman en Antje Nieboer.
(Er zal deze zondag geen ochtenddienst zijn).

Extra gift voor de kerk:

- fam. B. te V - € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift

Zieken
- mevr. A. Mulder-Zomer, Ommelanderwijk 118
- dhr. K. Kampinga, Ommelanderwijk 71
- mevr. J. Zomerman-Veldkamp, tijdelijk in de Veenkade
- mevr. A. Groot, Nummero Dertien 8
- dhr. R. Nieboer, Ommelanderwijk 164
- dhr. K. Pruim, Ommelanderwijk 103

Omzien naar en aandacht voor elkaar. We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

De Toga

De vorige keer heb ik u verteld hoe mijn toga bijna verbrand was door een straalkacheltje. Ik kan u inmiddels vertellen dat mijn toga niet meer te redden is en dat er dus een nieuwe moet komen. Omdat een toga niet iets is dat je zo maar even bij een kledingwinkel koopt, moest ik naar de stad Groningen toe, naar een speciale kleermaker.
Verstopt tussen allerlei vage bedrijven vond ik mijn kleermaker. Wat schetste mijn verbazing toen mij opengedaan werd. Hier stond nog een echte ouderwetse kleermaker voor me, een oude man met een meetlint op zijn schouders en een ouderwets atelier met handgemaakte jassen en pakken. Zo zie je ze niet veel meer, maar het schept wel vertrouwen. Een kleermaker die nog op een ouderwetse manier de maten opneemt en een toga op maat maakt. Dat dat het echt handwerk is blijkt wel uit het feit dat hij pas over een maand of twee, drie klaar is en dan hoop ik een nieuwe toga te hebben.

Terwijl ik daar zo in die winkel stond overviel mij de gedachte, en ik geef ruiterlijk toe, daarvoor moet je waarschijnlijk dominee zijn, dat het in het geloof ook zo is, of op zijn minst zou moeten zijn. Ook geloof is maatwerk. Er is niet één geloof dat bij ons allemaal past. Er is niet maar één waarheid en de rest onzin, zoals sommige gelovigen ons willen wijsmaken.
Geloven doen we allemaal op onze eigen manier. Ieder van ons heeft een leven achter de rug waar we van alles in meemaken, van gelukzaligheid tot diepe droefenis. En iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Voor de één is God als Trooster het belangrijkst, voor de ander is God een inspiratiebron om goed te leven. Wat ons verbind in het geloof is dat we het Goede willen doen voor onszelf en onze medemensen, waarom we het doen is van secundair belang, het belangrijkste is dat we het doen. Er is een mooi Joods gezegde dat zegt:

Het maakt niet of je in God gelooft, als je maar doet wat Hij zegt.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Bergen freesasfalt
Zoals u wellicht wel heeft gezien heeft er een aantal weken een hele berg freesasfalt op de parkeerplaats gelegen. Een aantal weken geleden is deze berg door vrijwilligers van de beide dorpen, zowel leden van de kerk als geen leden, op de paden van het kerkhof gebracht.
Nog niet alle paden zijn bewerkt, maar zodra we weer iets kunnen krijgen, zullen we de rest ook bewerken. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor het meehelpen en we hopen een volgende keer weer op u te kunnen rekenen.

Zingen op zaterdagavond
Iedereen die graag wil zingen uit het Nieuwe Liedboek is van harte welkom om elke zaterdagavond om 18.00 uur aanwezig te zijn in de Hervormde Kerk te Muntendam. Elke zaterdag zullen er nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek geoefend worden. Mag u graag zingen en heeft u tijd en zin, u bent van harte welkom.

Gemeenteavond
Het ligt in de bedoeling dat we op dinsdag 27 mei a.s. een gemeenteavond zullen gaan houden. Voor de gemeenteavond aan zullen we een vesper gaan houden, deze begint om 19.30 uur.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda en nadere informatie zult u ontvangen met een nieuwsbrief.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer