Kerknieuws uit 't Tonckeltje - maart 2014

Kerkdiensten

30 maart 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
6 april 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Roden
13 april 10:00 uur Ds. D.S. van Vliet te Veendam
17 april 19:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
20 april 09:30 uur Ds. R. Poede (Pasen)
27 april 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
4 mei 09:30 uur Pastor T. Huizing te Veendam
11 mei 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Roden
18 mei 09:30 uur Ds. R. Poede

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten:
Zondag 2 maart:
Denkt u erom dat deze dienst om 09.30 uur zal beginnen.

Witte Donderdag 17 april:
Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Pasen, 20 april:
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Informatie kunt u in het volgend nummer lezen.

Denkt u er op dat vanaf zondag 4 mei a.s. de diensten weer op 09:30 uur zullen beginnen, tenzij anders vermeld.

Zieken
- mevr. A. Mulder-Zomer, Ommelanderwijk 118
- mevr. O.C.J. Banus-Teurlincx, Ommelanderwijk 141-1
- dhr. K. Kampinga, Ommelanderwijk 71
- dhr. D. Smid, Ommelanderwijk 171
- dhr. A. Vreugdenhil, Zuidwending 140
- mevr. J. Zomerman-Veldkamp, Korte Leegte 46 (Parkflat)
- mevr. A. Panman-Molema, Ommelanderwijk 102

Omzien naar en aandacht voor elkaar. We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Geboren
- 08-02-2014 Tygo Voorma, Plevierstraat 2

Onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van uw zoon.

Gestorvenen
- 04-03-2014 mevr. E.T. Keizer-Dijk, Patrijsstraat 10

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Huwelijk
Op 28 februari jl. mocht het echtpaar Sluis-Gras, Zuidwending 307A, hun 50-jarig huwelijk vieren.

Op 7 maart jl. mocht het echtpaar Lahpor-Kiewiet, Huitduifstraat 10, hun 55-jarig huwelijk vier.

Wij hopen dat het voor beide echtparen een onvergetelijke dag is geweest en wensen hen nog veel goede gezonde jaren samen.

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten

In de kerk staan we aan het begin van de veertigdagentijd. Dat zijn de veertig dagen voor Pasen als we de opstanding vieren van Jezus. En in de kerk hebben we voor ieder moment een andere kleur, door het jaar is dat groen, maar in de veertigdagentijd is dat paars. Op de zaterdag bereid ik mij altijd voor en hang mijn toga even uit en zoek de juiste kleur stola uit, paars dus deze keer. Maar het bleek deze keer maar eens dat het goed is dat je de zaken goed voorbereid. Bij het uithangen bemerkte ik dat er vier gaten in mijn toga zaten. Ik moest even nadenken hoe dat gekomen was, maar al snel herinnerde ik mij dat ik enige tijd geleden in Woldendorp moest voorgaan en dat het daar nogal koud was, in de preekstoel daar hangt een straalkacheltje voor predikanten die het koud hebben en daar ben ik waarschijnlijk te dicht tegen aan gaan staan. Dus de toga kan ik zo niet meer gebruiken.

Ik was blij dat ik mij altijd voorbereid, anders had ik mooi voor aap gestaan met mijn doorluchtte toga.

Zo zie je dat het goed is als je je voorbereid op de dingen die komen en dat is precies de reden waarom we ons in de veertigdagentijd in de kerk ook voorbereiden. Pasen is het belangrijkste feest en als je naar een feest gaat moet je je natuurlijk wel enigszins voorbereiden, anders weet je niet wat je moet verwachten. In deze dagen staan we even stil.

In een wereld die bijna dag en nacht doordraait een verademing.

Even pas op de plaats maken en even jezelf in de spiegel bekijken:
* Waar ben ik mee bezig en hoe gaat het eigenlijk?
* Wat vind ik nu echt belangrijk in het leven?

En iedereen geeft daarop zijn eigen antwoord. Maar wel in verbondenheid met elkaar, want leven doe je niet alleen, maar samen!

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Vastenmaaltijd
Op woensdag 2 april a.s. zal de vastenmaaltijd worden gehouden bij de RK Parochie, (ingang naast de kerk), aanvang 18.30 uur.

Op woensdag 9 april a.s. zal de vastenmaaltijd worden gehouden in het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente Muntendam, Nieuweweg 2) aanvang 18.30 uur.

Op woensdag 16 april a.s. zal de laatste vastenmaaltijd worden gehouden bij de Prot. Gemeente Veendam (’t Centrum) aanvang 18.30 uur.

Voor alle vastenmaaltijden bent u van harte welkom.

Paasontbijt
De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit om samen het Paasontbijt voorafgaande aan de dienst te houden. Dit zal plaatsvinden op Paaszondag 20 april a.s. vanaf 9.30 uur in het gebouw. Iedereen is van harte welkom.
Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting met elkaar en samen alles delen. In verband met de organisatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
U/jij kunt zich tot uiterlijk 17 april opgeven bij de Paasontbijtcommissie:
Frens Baas, tel 0598 – 63 05 80
Albert Nieboer, tel. 0597- 64 68 54

Bijdrage/gift
Uw bijdrage van € 20,= voor 't Tonckeltje kunt u overmaken op het rekeningnummer wat voorin dit boekje vermeld staat. Mocht u daarnaast nog een gift willen geven voor de kerk, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0365 0039 64.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer