Kerknieuws uit 't Tonckeltje - januari 2014

Even voorstellen

Vanaf deze maand zijn de drie bladen in ons mooie Ommelanderwijk en Zuidwending samengevoegd. Vanaf nu zal het nieuws uit deze beide plaatsen en het nieuws van de Hervormde Gemeente in één blad staan. Ook zult u van mij iedere maand een bijdrage vinden. Daarom lijkt het me goed om in dit eerste nummer eerst mijzelf voor te stellen en u natuurlijk veel hail en zegen toe te wensen voor het komende jaar.

Ik ben Raymond Poede en ben sinds 2012 predikant in de hulpdienst van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending. Een prachtige baan in een mooie en fijne gemeente. Onze gemeente wil midden in de dorpen staan en deel uit maken van de dorpssamenleving. Of om het anders te zegen, de deur staat bij ons open voor iedereen, die zich op welke manier dan ook, met ons verbonden voelt en/of een beroep op ons doet.

Het zijn bijzondere tijden voor onze dorpen. We wonen in een gebied van Nederland dat niet direct in de belangstelling staat. Oost Groningen is vaak het stiefkindje van Nederland. Dat betekent voor ons dat we zelfbewust moeten werken aan een samenleving, waar we het samen doen. Trots op onze omgeving en trots op ons eigen kunnen. Dan kunnen we ook trots zijn op onze dorpen en alles wat daar gebeurt.

Ik woon zelf niet in één van beide dorpen, maar in een klein gehucht ten noorden van het Eemskanaal, namelijk Wittewierum. Een plek met slechts 30 á 40 huizen. Ik woon daar met veel plezier op een kleine woonboerderij omringt door twee honden, twee katten, twee varkens, een konijn en een tiental kippen. Maar de belangrijksten met wie ik daar samenleef zijn natuurlijk mijn vrouw en mijn vijf kinderen, waarvan er twee permanent bij mij wonen en drie de helft van de week. Naast mijn werk in Ommelanderwijk-Zuidwending ben ik ook nog werkzaam in Wagenborgen en Woldendorp.

De komende tijd zal op deze plek iedere maand een stukje van mijn hand verschijnen. Ik hoop dat u het met veel plezier zult lezen.

Ds. Raymond Poede

Kerkdiensten

2 februari 10:00 uur Ds. D. van Vliet te Veendam
9 februari 10:00 uur Ds. R. Poede
16 februari 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
23 februari 09:30 uur Pastor E. Vroom te Ommelanderwijk
2 maart 09:30 uur Drs. F. Postema te Krewet
9 maart 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
16 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
23 maart 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
30 maart 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten:
Zondag 9 februari:
Op deze zondag is er koffiedrinken na de dienst in het gebouw.

Zondag 23 februari:
Op deze zondag zullen we een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente Muntendam houden. De dienst zal in de kerk van Muntendam plaatsvinden, aanvang 09.30 uur.

Zondag 16 maart:
Op deze zondag is er koffiedrinken na de dienst in het gebouw.

Giften voor het kerkblad 2013
dhr. P. te V. € 20,=
We danken u hartelijk voor uw gift voor het kerkblad.

Bedankt
Hartelijk bedankt voor het kerststukje dat ik met kerst mocht ontvangen.
Mevr. Loorbach, Ommelanderwijk.

Zieken
- mw. A. Mulder-Zomer, Ommelanderwijk 118
- dhr. K. Vos, Ommelanderwijk 110
- dhr. A. Ketler, Ommelanderwijk 88

Omzien naar en aandacht voor elkaar:
We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Huwelijk
Op 20 december jl. mocht het echtpaar A. Ketler, Ommelanderwijk 88, hun 50 jarig huwelijk vieren. Wij hopen dat de familie Ketler een onvergetelijke dag heeft gehad en wensen hen nog vele jaren in goede gezondheid samen toe.

Gestorvenen
- 21-10-2013 dhr. W. Nobbe, Houtduifstraat 11
- 27-12-2013 dhr. E. Knoop, Salomon Weststraat 45
- 03-01-2014 mw. K. Huisman-Ottenga, Houtduifstraat 6

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

In Memoriam Henk Knoop

Op 27 december 2013 is op tachtigjarige leeftijd overleden Henk Knoop. Hij bezocht sinds een aantal jaren onze gemeente samen met zijn dochter Alies met wie hij de laatste 16 jaar, na het overlijden van zijn vrouw, samen woonde. Op Eerste kerstdag bezocht ik hem voor het laatst. Hij lag in het UMCG, hij was daar heen gebracht vanuit Beatrixoord, waar hij verbleef voor revalidatie nadat ze eerder een deel van zijn been hadden afgezet. Hij gaf aan dat het allemaal niet meer ging, zijn eerdere hoop om toch weer thuis te kunnen komen was vervangen door berusting. En in die rust is hij op 27 december ingeslapen.

Henk Knoop is geboren in Wildervank, als oudste van vier kinderen. Al vroeg ging hij aan het werk en heeft verschillende banen gehad, om uiteindelijk bij de BB in Veendam te eindigen. Hij moest echter al op zij 47ste stoppen met werken, hetgeen hij moeilijk heeft gevonden. Toch bleef hij niet bij de pakken zitten en werd actief bij VV Wildervank. En ook met zijn gezin, zijn vrouw en twee kinderen, trok hij er in de zomermaanden op uit. Ze hebben een groot deel van Europa bezocht in de vakanties.

Toen zijn vrouw 16 jaar gelden overleed verhuisde hij samen met zijn dochter naar hun nieuwe huis, waar hij nog goede jaren heeft gehad. Zo is hij nog met Alies bij de Olympische Spelen in Londen geweest.

Op vrijdag 3 januari hebben we afscheid van Henk Knoop genomen in het crematorium in Winschoten. We wensen Alies en Roelf en Mitzi en de (achter) kleinkinderen veel sterkte toe.

Ds. Raymond Poede

In Memoriam Klasina Huisman-Ottenga

Op 3 januari 2014 is overleden Klasina Huisman-Ottenga op de leeftijd van negenennegentig jaar. Mw. Huisman had de laatste jaren al een broze gezondheid, maar wist daar steeds weer bovenop te komen. Dat bracht echter wel veel zorg met zich mee. Het zijn voor Hanneke en Harry dan ook inspannende jaren geweest. Zij droegen samen met hun broer Henk, het grootste deel van de zorg voor moeder.

Klasina Huisman is opgegroeid in Veendam, maar heeft ook een deel van haar jeugd doorgebracht bij haar grootouders in Zuidbroek, de ouders van moeders kant. Op haar achttiende leerde ze haar latere man Jochem Huisman kennen. Na een lange verlovingstijd zijn ze in 1942 getrouwd. Al vrij snel werden Hanneke en Henk geboren een tijdje later kwam ook Harry.

In 1950 gingen ze in Ommelanderwijk wonen. Daar hebben ze samen een goede tijd gehad. Ze was een echt familie mens, ze vond het heerlijk om de kinderen en later de kleinkinderen om zich heen te hebben. Ze heeft samen met haar man, in 2002, nog hun zestigjarig huwelijk mogen vieren. Een half jaar later overleed haar man. Ze bleef samen met Harry in het huis wonen. Haar gezondheid ging langzaam achteruit. En toch nog plotseling is ze op 3 januari overleden.

In een dankdienst voor haar leven hebben we op 9 januari afscheid van haar genomen in de kerk en haar daarna naar haar laatste rustplaats gebracht. We wensen Hanneke, Henk en Willy en Harry veel sterkte toe.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Kerkblad
Als u dit leest is het een feit, het nieuwe krantje is op uw deurmat verschenen. Het was een spannende voorbereidingstijd en uiteraard is het spannend om te zien hoe het eerste nummer eruit komt te zien. We hopen dat u het een mooi resultaat vindt, van een goede vruchtbare samenwerking tussen de redactieleden van de drie krantjes.

Op het eerste blad van het gedeelte van onze kerk, staat een datum vermeld waarin wij u vragen het gedeelte van de kerk in te leveren, zodat het klaargemaakt kan worden en op tijd bij de nieuwe redactie van het nieuwe krantje ingeleverd kan worden.

Tijdens de voorbereidingen is er ook gesproken over de bezorgers, want u zult wel begrijpen dat elk krantje bezorgers had voor de beide dorpen. We hebben van elk krantje de bezorgers gevraagd of ze door wilden gaan of liever wilden stoppen en daarna hebben we ze naast elkaar gelegd om de routes opnieuw in te delen (zoveel mogelijk rekening houdende met wensen van de bezorgers).

Dit heeft geresulteerd dat een drietal mensen heeft aangegeven, na diverse jaren het kerkblad te hebben rondgebracht/verstuurd, als het mogelijk is te willen stoppen, dit zijn dhr. K. Gielstra, mw. A. Bos en dhr. J. Nieboer.
We willen hen bedanken voor de vele jaren dat zij dit werk op zich hebben genomen.

Daarnaast willen we mw. C. Uniken bedanken, die vele jaren heeft gezorgd dat de bezorgers hun stapeltje te bezorgen kerkbladen ontvingen, we zijn blij dat ze zelf ook voor het nieuwe krantje haar route voor haar rekening wil blijven houden.

Daarnaast willen we al onze bezorgers bedanken voor hun bijdrage al die jaren en wensen hen veel succes met het bezorgen van het nieuwe krantje.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer

Chr. Toneelvereniging ADVENDO heeft dit seizoen al 3 avonden een blijspel in 3 bedrijven in het gebouw achter de kerk opgevoerd, genaamd: “Wat ’n kippedrift!” van H. Jongman.
De gebroeders Klaver krijgen een huishoudster en dit is wel nodig, want het is niet erg schoon in huis en de gebroeders zijn liever lui als moe. Hun zuster is het hier niet zo mee eens en er zijn dan ook wat strubbelingen, maar ............. komt alles ook weer goed??

Er zijn nog kaarten á € 4,-- verkrijgbaar voor
Zaterdag 1 februari 2014

te bestellen bij dhr. H. Huisman, tel. 617061.

Aanvang 20.00 uur.
Zaal is open v.a. 19.00 uur.

Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging “Ommelanderwijk – Zuidwending” U.A.?

Voor het jaar 2014 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging: Aafien de Vries, Heemskerkstraat 10, 9645 GM Veendam, tel. 0598-630751.

Voor sterfgevallen kunt u bellen met het telefoonnummer achterop dit krantje.