Kerknieuws uit 't Tonckeltje - oktober 2019

Kerkdiensten

3 november 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
10 november 10:00 uur Ds.R. Poede
Dankdag voor gewas en arbeid
17 november 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
24 november 09:30 uur Ds. R. Poede
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
1 december 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
1e Advent
8 december 19:00 uur Ds. R. Poede
Kerstzandavond
15 december 11:00 uur Ds. R. Poede
3e Advent

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

zondag 10 november
Deze zondag zal in het teken staan van de viering van de “Dankdag voor gewas en arbeid”. Na de dienst is er koffie/thee, met aansluitend soep en een broodje.

zondag 24 november
Denkt u erom dat deze dienst om 9:30 uur begint.
We noemen in deze dienst hen die dit jaar zijn heengegaan. Aan de Paaskaars wordt een kaars ontstoken als teken van hoop. Hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft. Veel mensen putten hoop uit dit symbool en het kan helpen in het (soms moeilijke) rouwproces.
De namen van hen die heengegaan zijn worden genoemd. De nabestaanden krijgen de gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Voor wie er voor kiest dit niet zelf te doen, wordt het gedaan.
Hierna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken om een dierbare te gedenken. Hun namen worden genoemd in hun hart.

zondag 8 december
Op deze zondag zullen we GEEN ochtend dienst hebben.
's Avonds zullen we een Kerstzangavond gaan houden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. Aanvang 19:00 uur.
Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen. Mocht u een mooi lied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt. U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede, raymond@poede.nl of (050) 230 42 66.

zondag 15 december
Denkt u er om dat deze dienst om 11:00 uur begint.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Niets is voor de eeuwigheid

Soms denk je dat alles blijft zoals het is. Maar door de tijd heen zie je toch dat dingen veranderen, zaken waarvan je dacht dat ze er altijd wel zouden zijn dreigen toch te verdwijnen.
Onze gemeente wordt door de jaren heen steeds kleiner, steeds meer mensen vallen weg: door overlijden of omdat ze niet meer naar de kerk kunnen komen. Dat betekent voor onze toch al kleine gemeente dat we het werk over steeds minder mensen kunnen verdelen en dat onze inkomsten geen gelijke tred houden met de uitgaven.
En zo langzamerhand lopen we tegen de grens aan.
We kunnen en willen de mensen namelijk ook niet overvragen. We denken al heel lang na over hoe lang we het nog samen kunnen volhouden. En steeds spreken we naar elkaar toe, dat we het goed samen hebben en dat we het liefst zo lang mogelijk in Ommelanderwijk-Zuidwending willen blijven kerken. Maar ja, niets is voor de eeuwigheid. Wij willen graag deel uitmaken van de gemeenschap in Ommelanderwijk-Zuidwending, daarmee voelen we ons verbonden en de meeste gemeenteleden wonen hier ook. Hoe lang we de kerk nog kunnen openhouden zal ons de toekomst leren. Maar wij blijven vol goede moed.
Naast onze kerk bezitten we ook nog het kerkhof, die niet alleen door mensen uit de kerk gebruikt wordt, maar die een functie heeft voor beide dorpen, het is met onze kleine aantallen mensen echter steeds moeilijker om het kerkhof te onderhouden en netjes te houden.
Wat zou het mooi zijn als we als gemeenschap dit ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zouden zien. De kerk willen we graag midden in het dorp zien, het kerkhof willen we graag mooi en verzorgd zien. Het is, zoals inmiddels wel duidelijk is, denk ik voor ons als gemeente steeds moeilijker dit voor elkaar te krijgen. Het zou ons daarom ontzettend helpen als er meer vrijwilligers komen om het kerkhof te onderhouden, ook al omdat het ons gezamenlijk belang is. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom.
De gemeente Veendam heeft aangegeven niet in de bres te springen voor het kerkhof, we zullen het dus echt samen moeten doen, anders dreigen kerk en kerkhof aan hun lot overgelaten te worden. En dat laten we ons niet gebeuren toch?

Ds. Raymond Poede

Bedankjes

Wij willen jullie kerkgenoten bedanken voor de mooie bloemen, die wij mochten ontvangen. Wij waren er erg blij mee, na een vervelende periode. Heel hartelijk dank.
Alie en Fokkje Ketler

Graag willen wij u bedanken voor de bloemen die wij mochten ontvangen voor de afgelopen roerige en moeilijke tijd. Bedankt !!!
Frens en Hennie Baas

ATTENTIE - ATTENTIE: Kerk in actie

Ook in 2018 zijn er weer zakkenvol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld, ook in onze kerk. De landelijke opbrengst van de actie was in 2018 € 28.969,--. Met de opbrengst kan Kerk in Actie weer veel mensen ondersteunen.
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Wat wordt er ingezameld? Oude mobieltjes, gehoorapparaten, brillen, postzegels, enkele ansichtkaarten, dubbele Anton Pieck kaarten, Kinderpostzegels, zelfgemaakte kaarten, geboortekaartjes, cartridges. Verder buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en papiergeld. Dit wordt verkocht aan banken, handelaars en verzamelaars.
Wij gaan door met inzamelen en we hopen weer veel materialen binnen te krijgen (denk aan het einde van het jaar ook aan de postzegels op de kerst- en nieuwjaarsenveloppen!) Dank u wel!!!

Inzameladressen:
Hervormde kerk Ommelanderwijk-Zuidwending en
Gonnie Meerburg, Ommelanderwijk 141-9

ADVENDO

De Christelijke toneelvereniging "ADVENDO" wil u het volgende mededelen:
Helaas is het doek gevallen voor onze vereniging. In goede harmonie zijn we tot dit besluit gekomen.
Via deze weg willen we iedereen bedanken die onze uitvoeringen hebben bezocht. Onze dank gaat ook uit naar de vrijwilligers en sponsoren. Bedankt!
Het kan zijn dat u nog in het bezit bent van consumptiemunten. Deze kunt u inleveren op zaterdag 16 november van 10.30 uur tot 11.30 uur en op maandag 18 november van 19.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw achter de kerk van Ommelanderwijk–Zuidwending. U krijgt hiervoor € 1,50 per munt terug.

Het bestuur

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond staat gepland op woensdag 20 november 2019. Zet u deze datum alvast in uw agenda!
De zondag voor de gemeenteavond, zal de agenda enz. uitgereikt worden.

Dankdag voor gewas en arbeid, zondag 10 november
Voor deze zondag gaan we net als vorig jaar allemaal producten inzamelen voor de Voedselbank Veendam-Menterwolde. De eerste producten staan al op de avondmaalstafel voor in de kerk. Het begin is er en we hopen minimaal zoveel producten binnen te halen als vorig jaar.
U kunt de producten mee naar de kerk nemen of afgeven aan iemand van de kerkenraad.

Raad van Kerken Veendam e.o.
De Raad van Kerken Veendam e.o. nodigt u uit om op woensdag 13 november a.s., aanvang 19.30 uur in de AE-kerk te Veendam.
Eerst zullen er een aantal activiteiten van de Raad van Kerken besproken worden en natuurlijk de begroting 2020. Na de pauze is het woord aan Tiny Meijer van 'Stichting Voordoor'. Tiny en haar man Henk hebben een pand gekocht, die zij omgetoverd hebben tot gezellige huiskamer, waar voor een ieder plaats is.
Mensen ontmoeten elkaar, komen in gesprek met elkaar en delen met elkaar.

Oud papier
De opbrengst van het oud papier voor het 2e kwartaal 2019 bedroeg € 136,00.

Lichtjestocht
Zoals u in het vorige Tonckeltje heeft kunnen lezen hebben we dit jaar een lichtjestocht vanuit de kerk naar onze begraafplaats, in samenwerking met uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit zal plaatsvinden op vrijdagavond 1 november 2019.
U wordt ontvangen in de kerk voor eventueel een moment van stilte. Er is hier ook een mogelijkheid om zelf een lichtje aan te steken. Daarna kunt u de verlichte route lopen naar de begraafplaats.
In de kerk zal er koffie en/of thee aanwezig zijn.

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer