Kerknieuws uit 't Tonckeltje - september 2017

Kerkdiensten

1 oktober 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
8 oktober 10:00 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
15 oktober 11:00 uur Ds. R. Poede
22 oktober 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
29 oktober 09:30 uur Pastor E. Vroom te Veendam
Gezamenlijke dienst met Prot. Gemeente Muntendam
5 november 10:00 uur Ds. R. Poede
Dankdag voor gewas en arbeid
12 november 10:00 uur Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 8 oktober
Op deze zondag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw.

Zondag 15 oktober
Denkt u er om dat deze dienst om 11:00 uur begint.

Zondag 29 oktober
Deze zondag is er een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente Muntendam. Denkt u er om dat deze dienst zal worden gehouden in de Hervormde kerk Ommelanderwijk – Zuidwending. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het gebouw.

Zondag 5 november
Voor deze zondag gaan we net als vorig jaar allemaal producten inzamelen voor de Voedselbank Veendam-Menterwolde. We hopen nog meer binnen te halen als vorig jaar. Mocht u hier alvast rekening mee willen houden, dan vindt u hieronder een lijstje van de producten waar ze belang bij hebben. Vanaf 15 oktober kunt u de producten meenemen naar de kerk of afgeven aan iemand van de kerkenraad.
- houdbare zuivel
- knakworstjes
- blik/pot groente/appelmoes
- houdbare broodbeleg
- toiletpapier
- shampoo
- koekjes en dergelijke
- pasta/rijst
- houdbare saus/mix voor pasta
- soep
- wasmiddel

Zondag 12 november
Op deze zondag zal er weer een zangdienst worden gehouden o.l.v. dhr. J. Nieboer en op het orgel zal Marcel Gelderloos de dienst begeleiden. Mocht u een lied hebben die u nog graag eens zou willen zingen, geef dit dan door aan dhr. J. Nieboer, die dit verzoek dan mee kan nemen in de voorbereiding van deze dienst.

Aartsengel Michael

Zoals ieder jaar zijn wij ook dit jaar weer naar Italië geweest. Onze favoriete streek is Puglia, gelegen aan de oostkant van Italië, aan de Adriatische zee. Een prachtig gebied, waar de natuur nog ongeschonden is en de mensen hartelijk en open. Aan de rand van dit gebied ligt de Gargano, de hielspoor van de Italiaanse laars. Dit is een bijzonder gebied. Zo is er nog een heel groot stuk oerbos, Forrest Umbra, waar prachtige oude bomen staan en waar je bij iedere bocht weer versteld staat van de schoonheid van dit bos.

Maar naast het bos staat de Gargano ook bekend om de twee bedevaartsplaatsen die hier zijn. Als predikant moet je daar natuurlijk ook even heen. De bekendste is de kerk van Padre Pio, dat zegt u misschien niets, maar in Italië vind je in iedere stad wel een beeld van deze heilige. Je zou kunnen zeggen dat hij de nationale heilige is van Italië, zeer geliefd en aanbeden door velen. De kerk van Padre Pio is een moderne kerk, logisch want deze kerk is pas gebouwd na 1968 het jaar van zijn overlijden. Toch sprak deze kerk mij niet zo aan, een beetje teveel Padre Pio denk ik.

Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar de tweede bedevaart plek, of beter plekken. In de verhalen die verteld worden is de Aartsengel Michael namelijk enige malen in de Gargano verschenen. Op beide plekken is een kerk gebouwd, beide in een grot. Toch is er een enorm contrast tussen beide plekken. In Monte Sant’Angelo is een prachtige kerk in een grot gebouwd op de plek waar de Aartsengel in 490 voor het eerst verschenen zou zijn. Deze grot werd bezocht door steeds meer pelgrims. Zo ook door Bernard de Wijze, een monnik uit Frankrijk in de 9e eeuw.

Ook daar was Michael in een grot verschenen. En sinds die tijd is er een pelgrimsroute tussen Mont Saint Michel in Frankrijk en Monte Sant’Angelo in Italie, die door de eeuwen heen door velen bewandeld is, tot de dag van vandaag.
Als je bij deze kerk aankomt lijkt het een gewone kerk, maar als je binnenkomt moet je eerst de 86 treden tellende trap af. Langzaam daal je of in de krochten van de kerk en als je dan beneden bent opent zich een prachtige grotkerk, waar centraal het beeld van de strijdende aartsengel Gabriel staat. Als je daar staat of zit dan voel je je even opgaan in het geheel. Een indrukwekkende plek. Ik kan hier helaas geen plaatjes laten zien, maar het loont zeker de moeite op internet eens een blik in de kerk te werpen.

Ds. Raymond Poede

Zieken

- dhr. A. Klok, Patrijsstraat 10
- dhr. C. Jongeling, Ommelanderwijk 172

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

03-07-2017: dhr. J.R. Groenewold, Ommelanderwijk 195
04-07-2017: dhr. J.K. Tepper, Zuidwending 125
13-07-2017: dhr. G.S.T. Kuntkes, Plevierstraat 28
28-08-2017: dhr. E.M. Takens, Sint Fransiscus Veendam

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

In memoriam Jan Heukers

Op 18 juni jl is overleden Jan Heukers, hij is 92 jaar geworden. Jan Heukers heeft bijna zijn hele leven op Zuidwending gewoond, op de plek waar hij geboren is. Eerst samen met zijn ouders en daarna samen met Grietje met wie hij in 1951 getrouwd is. Uit hun huwelijk zijn twee dochters geboren Ina en Corrie.

Jan Heukers was boer in hart en nieren. Dat had hij van huis meegekregen. Ook zijn vader was boer, in zijn jonge jaren werkte Jan bij zijn vader en op een gegeven ogenblik heeft hij de boerderij overgenomen en verder uitgebouwd. Jan Heukers was een ondernemende boer, hij zag de mogelijkheden van de mechanisatie in de landbouw en daaruit ontstond zijn loonbedrijf. Jan was een boer die van zijn werk hield. Op zijn eigen bedrijf stonden de koeien centraal en dat betekent dat je altijd aan het werk bent, maar werk was Jan zijn lust en zijn leven. Ook na zijn “pensionering” bleef hij actief rond zijn huis en in de boerenwereld. Ook had hij nu meer tijd om Corrie en Max en Ina en Jan Geert af en toe te helpen. Wat hij met liefde deed.

Ook in de kerk was Jan Heukers actief. Hij zat jaren in de kerkenraad en haalde oud papier op. Daarnaast was hij tot op hoge leeftijd actief als vrijwilliger bij de kerk.

Wij herinneren ons Jan Heukers als een man uit een stuk, een baken van rust en een harde werker.

Ds. Raymond Poede

In memoriam Janna Ploeger-Martena

Op 95 jarige leeftijd overleed in Shepparton (Australië) Janna Ploeger-Martena. Sinds 11 augustus 1997 weduwe van Geert Ploeger. Janna en Geert trouwden op 19 april 1947. Het pas getrouwde stel woonde op Zuidwending. In 1951 vertrokken ze naar Australië.

Harde tijden waren het in het begin toen Geert en Janna pas in Australië waren. Het was hard werken. Janna’s wil om te slagen was groot: “We hebben A gezegd en zeggen nu ook B”.

Met veel doorzettingsvermogen werkten ze een mooie melkveestapel, land en boerderijen bij elkaar. Toen ze ouder werden verkochten ze alles en schaften zich een riante bungalow met grote tuin aan om te rentenieren. Met hun camper gingen ze er op uit om hun nieuwe vaderland eindelijk beter te leren kennen. Ze zijn enkele keren terug geweest in Nederland. De verleiding om hier te blijven was er, maar de kinderen zaten in Australië!

Twee jaar terug werd Janna getroffen door een beroerte. Gelukkig met weinig schade. Hoofdzakelijk mankeerde het aan Janna’s geheugen. In juni dit jaar werd Janna opnieuw getroffen door een beroerte. Nu was er ernstige schade. Deze schade is Janna fataal geworden.
Rustig en kalm overleed Janna op 12 juli 2017 om 03.00 uur in haar eigen vertrouwde omgeving. Rust zacht lieve tante Janna.Met het overlijden van tante Janna is een generatie ooms en tantes Ploeger nu uitgestorven.

Henny Ploeger, Zuidwending 243

Van de Kerkenraad

Oud papier
De opbrengst van het oud papier voor het 4e kwartaal 2016 bedroeg € 120,00

Belangstelling Rondje Kerk van 27 augustus 2017
Het was een prachtige dag om te fietsen, waarbij velen een bezoek brachten aan onze kerk. Er waren vrijwilligers aanwezig voor uitleg en/of vragen te beantwoorden. Op het orgel speelde Gert Jan Farenhorst.

Schade kerk
In het vorige Tonckeltje heeft u kunnen lezen over de schade aan de kerk. Inmiddels kunnen we u vertellen dat we met een aantal vrijwilligers, druk bezig zijn om deze schade te herstellen. Het gaat nog enige weken in beslag nemen, maar het gaat voorspoedig.

Naar aanleiding van de oproep in het vorige Tonckeltje, zijn er al een aantal giften binnen gekomen, maar we kunnen nog wel wat gebruiken.
Draagt u ons een warm hart toe, dan vragen wij u om een financiële bijdrage voor het herstel van de schade. U kunt deze gelden storten op het rekeningnummer NL76 RABO 0365 0039 64 t.n.v. de Hervormde gemeente en o.v.v. gift schade kerk.
Namens onze gemeente hartelijk dank.

Namens de Kerkenraad,
Sriba Antje Nieboer

Vervolg "Paradijstuin-vertelling" door ds. Bert van der Woude

Na de vakantie komt er (bij voldoende deelnemers) een vervolg op de zeer geslaagde bijeenkomst met ds. Bert van der Woude (Winschoten), die ons enthousiast vertelde over de bijzondere betekenis van details in het bijbelverhaal van de paradijstuin. De werkgroep Vorming en Toerusting heeft hem gevraagd nog eens drie middagen bij ons te komen met nieuwe verhalen.
Van der Woude schreef vier kleine boekjes ‘Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel’.

De data zijn: dinsdag 26 september, dinsdagen 10 en 31 oktober 2017. Aanvang 14.30 uur in gebouw Concordia te Wildervank. € 3,50 p.p. per middag, koffie/thee € 1,50 per kop. Opgave bij de leden van de werkgroep, bv. bij Piet ten Have, tel. 622 253 of bij Harry Huisman, tel. 617 061.