Kerknieuws uit 't Tonckeltje - januari 2017

Kerkdiensten

29 januari 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
5 februari 10:00 uur Dhr. W. Th. van der Wal te Winschoten
12 februari 10:00 uur Ds. R. Poede
19 februari 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
26 februari 10:00 uur Pastor T. Huizinga te Veendam
5 maart 10:00 uur Pastor W.P. Kulk te Veendam
12 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
Gez. dienst met Muntendam; Heilig Avondmaal

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 12 februari
Na deze dienst is er koffie/thee drinken in het gebouw.

Zieken

- mevr. G. de Boer-Mulder, Merellaan 16
- mevr. E. Smeets-Westers, Ommelanderwijk 217
- dhr. J. Bijl, Zuidwending 117
- mevr. J. Middelweerd, Nummero Dertien 28
- mevr. B. Kostwinder, Nieuwstraat 22

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Geboren

06-01-2017: Jasmijn Merte, dochter van Berhoud en Wilma Draijer en zusje van Liselotte, Matthijs en Spohie, Ommelanderwijk 283

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje.

Gestorvenen in de afgelopen periode

25-12-2016: mevr. M.J. Stuut-Luring, tot voorkort wonende Zuidwending 279
01-01-2017: mevr. T. Meijer-Meijer, Plevierstraat 39

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Bedankje

Ik wil graag langs deze weg bedanken voor het mooie boeket bloemen die ik van de kerk mocht ontvangen. Tijdens mijn ziekte in het Refaja ziekenhuis en de weken erna. Het heeft mij veel vreugd gedaan.
Groet Fokkie Ketler-Scheltens

Graag wil ik jullie bedanken,voor de mooie kerstroos, die ik gekregen heb voor mijn 80ste verjaardag, zo mooi voor de Kerstdagen. Ik heb er nog plezier aan en geniet er nog steeds van.
Groet Lies Hofman-Speelman

Gift voor de kerk

- fam. T. te V. - € 1.000,--

Huwelijk

Op 20 december jl. vierde de fam. Post-Adams, Zuidwending 136 hun 50 jarig huwelijksfeest.
We hopen dat het een onvergetelijke dag is geweest.

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2017
Zoals elk jaar is er in januari, de start van de Kerkbalans. Ook dit jaar willen wij graag weer een beroep op u doen. Het thema is: “Mijn kerk verbind “.
De campagne begint in de week van 22 januari 2017. In de week van 30 januari tot 5 februari worden de enveloppen weer opgehaald worden. In de dienst van zondag 5 februari zal de opbrengst bekend gemaakt worden. Wij hopen van harte dat u zoveel mogelijk meedoet.

De Kerkrentmeesters

In Memoriam Trijnie Meijer-Meijer

Op nieuwjaarsdag bereikte ons het droevige bericht dat Trijne Meijer was overleden, ze is 50 jaar geworden. De woorden op de kaart geven een mooi beeld van wie ze was:
Bewonderingswaardig was haar levenskracht. Ondanks haar intense wil om samen met mij verder te leven en te genieten is heengegaan mijn lieve vrouw.

Zestien jaar geleden was bij Trijnie een zeldzame ziekte geconstateerd, ze zou nog maar kort te leven hebben, was het oordeel, maar dat logenstrafte ze. Zestien jaar lang heeft ze de ziekte op moedige en vooral bewonderingswaardige manier met zich meegedragen. Nooit klaagde ze en ze probeerde alles uit het leven te halen. In de keren dat ik haar ontmoet heb keek ze altijd vooruit en nooit achterom. Ze zou honderd worden zei ze tegen iedereen.

Trijnie stond altijd voor anderen klaar. Haar werk in de verzekeringen was haar grote passie. Zij was er altijd voor haar klanten en probeerde voor hen het beste eruit te halen. Het tekent wie ze is. Altijd klaar staan voor de ander. Liefde voor haar medemensen was een belangrijke drijfveer in haar werk en in haar leven.

Tijdens haar ziekte is Trijnie tot geloof gekomen. Bij haar doop op Curacao kreeg ze de tekst mee die ook in de dienst centraal stond: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al sterft hij. (Joh 11:25). En dat vertrouwen heeft ze altijd behouden.

Op 1 januari kwam aan haar leven een einde, maar in de herinnering leeft ze door bij God en de mensen die haar liefhadden.

Wij wensen Freddie en de familie heel veel sterkte toe.

Ds. Raymond Poede

Overdenking

Allereerst wil ik iedereen in Ommelanderwijk en Zuidwending veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toewensen. Was het eind december nog de tijd van de terugblikken, de vele jaaroverzichten op tv, radio en krant waren daar het bewijs van. Maar ook zelf kijken we aan het eind van het jaar vaak even terug op het jaar dat achter ons is. Wat was goed en wat niet? We denken terug aan de mooie, maar ook aan de verdrietige momenten.

Met het nieuwe jaar is het nu de tijd om vooruit te kijken. Al moet ik toegeven dat terugblikken wel gemakkelijker is. Je weet wat is geweest en hoe het was. We hebben gelukkig geen glazen bol waarin we de toekomst kunnen zien. Soms zou je dat misschien wel willen, maar aan de andere kant als we al zouden weten wat er zou gaan gebeuren dan zouden we misschien ook maar achterover leunen en wachten op de dingen die komen. Het is maar goed dat we niet weten wat de toekomst brengt. Nu zijn we zelf voor een deel verantwoordelijk voor onze toekomst.

In de eerste week van het jaar was ik een paar dagen in Berlijn. Daar ben ik naar de Gedächteniskirche geweest. De kerk die bij het plein ligt waar de kerstmarkt was, waar de gruwelijke aanslag is geweest. Honderden, misschien wel duizenden bloemen lagen daar als stille getuige. Het was indrukwekkend.

Terwijl ik daar rondliep was er een bordje dat mijn aandacht steeds weer opeiste. Er stonden maar drie woorden op, maar die woorden grepen mij aan: Berlijn is sterker stond er, woorden die in alle eenvoud alles zeggen.

Toen ik daarna de kerk binnenstapte zag ik daar het Coventry kruis. Een kruis gemaakt uit drie spijkers van de kathedraal in Coventry. Deze kathedraal was plat gebombardeerd door de Duitsers in de Tweede wereldoorlog. In 1987 heeft de Koningin-Moeder van Engeland dit kruis geschonken aan deze kerk als teken van vrede en verzoening.

Voor mij was dat een teken dat ieder mens een diep verlangen naar vrede heeft, of althans hoort te hebben. De aanslagen zijn een affront tegen de vrede, maar laat het ons niet verleiden tot de gedachte dat we geweld alleen maar met geweld kunnen beantwoorden. Berlijn is sterker, ja wij zijn sterker, sterker dan alle pogingen om onze manier van leven aan te vallen.

Laten wij in het nieuwe jaar de liefde nieuw leven inblazen, zowel in de wereld als ook in ons persoonlijk leven. Dat wens ik u en de uwen van harte toe.

Ds. Raymond Poede