Kerknieuws uit 't Tonckeltje - september 2016

Kerkdiensten

2 oktober 09:30 uur Pastor E. Vroom te Veendam
Gezamelijke dienst met Prot. Gemeente Muntendam)
9 oktober 10:00 uur Ds. R. Poede
16 oktober 10:00 uur Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer
23 oktober 10:00 uur Mevr. C. Dun te VeendamDs. R. Poede
30 oktober 11:00 uur Ds. R. Poede
6 november 10:00 uur Mevr. M. van Vliet
Dankdag voor gewas en arbeid

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 2 oktober
Deze zondag zal in het teken staan van een gezamelijke dienst met de Protestantse Gemeente Muntendam. Pastor Vroom zal deze dienst voorgaan en na de dienst zal er koffiedrinken achter in de kerk zijn. De dienst zal gehouden worden in de kerk van Muntendam. Aanvang 09.30 uur.

Zondag 16 oktober
Op deze zondag zal er weer een zangdienst gehouden worden. Er zullen vele bekende liederen gezongen worden. Deze dienst zal o.l.v. dhr. J. Nieboer zijn en op het orgel zal Marcel Gelderloos de dienst begeleiden.

Zondag 30 oktober
Denkt u er om dat de dienst van deze zondag om 11.00 uur begint.

Zieken

Afgelopen periode waren er meerdere zieken in onze beide dorpen. We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 16 augustus 2016 - dhr. H. Kruize, Zuidwending 153
- 10 september 2016 - ds. A. van der Zwaag te Wildervank
- 10 september 2016 - dhr. A. Riksten, Ommelanderwijk 237

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Overdenking

De vakantie ligt al weer enige weken achter ons, het werk, de school, sport en allerlei andere activiteiten zijn al weer begonnen. Soms lijkt het wel alsof je helemaal niet bent weggeweest. Zo snel zit je al weer in je normale ritme. Maar toch is dat niet helemaal zo. Als je terugkijkt op de vakantie, je bekijkt samen de foto’s en haalt herinneringen op, dan ben je toch weer even in vakantiestemming. Ik hoop dan ook dat iedereen, ondanks het slechte weer in Nederland, een goede vakantie heeft gehad, want dat geeft de burger moed om er weer tegen aan te gaan.

Ik ben met mijn gezin, net als vorig jaar, naar Italië geweest. Met de caravan achter de auto rijden wij naar Italië, Rome om precies te zijn. Veel mensen zeggen dan: rij je zo ver, waarom doe je dat, je kunt toch ook dichterbij hele mooie dingen zien. Ja zeg ik dan, daar heeft u helemaal gelijk in, maar we zijn de laatste vier keer voor we naar Italië gingen, weggeregend van de campings in Nederland en Oostenrijk. Toen stond ons besluit vast: wij gaan het mooie weer op zoeken!

En zo hebben we ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan de eeuwige stad, Rome. Rome is de stad waar de geschiedenis nog leeft. Overal de resten van het grote Romeinse rijk. Met een beetje fantasie waan je je in de tijd dat Rome het centrum van de wereld was.

Aan de andere kant heb je het christelijke Rome. Er zijn zoveel kerken gebouwd in Rome dat je je eigenlijk niet kunt voorstellen dat al die kerken ooit vol hebben gezeten. Bij nadere studie blijkt dat ook zo te zijn. Veel kerken werden gebouwd ter meerdere eer en glorie van de bouwer(s) zelf. Zij wilden met de bouw van een kerk laten zien hoe rijk of hoe machtig ze waren. Dat alles laat onverlet dat er prachtige kerken gebouwd zijn door de eeuwen heen. Kerken die nog steeds worden bezocht. En die mensen nog steeds stil doet worden en tot bezinning laat komen. Maar de belangrijkste en grootste kerk is en blijft natuurlijk de St. Pieter. Die wilden wij ook dit jaar weer met een bezoek vereren, helemaal omdat het een heilig jaar is en de Heilige deur openstond.

Deze deur is normaal dicht en wordt bij een Heilig jaar door de paus zelf geopend. Dat deed hij op 8 december van het afgelopen jaar en zo begon het “Jubileum van de barmhartigheid”, want dat is het Thema van het Heilige Jaar. En daar maakt deze Paus werk van en het ligt hem ook na aan het hart. Zo bezoekt hij vluchtelingen en prostituees, beide vaak slachtoffer van mensenhandel, om ze een hart onder de riem te steken. Hij heeft oog voor de mensen die niet (of niet goed) voor zichzelf kunnen opkomen. En dat maakt deze Paus ook populair bij vele gelovigen en niet gelovigen. Dat zie je ook op het Plein voor de St Pieter waar hij iedere zondag een preek houdt. Duizenden mensen zijn daar aanwezig, een kleurrijk gezelschap van over de hele wereld. Als de paus dan in een raamopening verschijnt wordt hij door de aanwezigen toegejuicht.

Hartverwarmend om te zien hoe hij mensen inspireert en hoop geeft. Dat laat ook zien dat echte en oprechte verbondenheid met medemensen je altijd weer raakt en mensen inspireert en moed geeft en dat mensen behoefte hebben aan echtheid. In deze tijd waarin veel dingen bedacht en gemaakt zijn een verademing.

De kerk in onze dorpen is geen St. Pieter en ik ben ook geen Paus. (alhoewel mijn auto wel een beetje op de pausmobiel lijkt soms).

Maar ook wij willen echt en oprecht zijn. Wij in Ommelanderwijk -Zuidwendng zijn het jaar begonnen met het Thema Deel je leven. Ook daar gaat het namelijk om oprechtheid en echtheid. Wij willen samen met de mensen in Ommelanderwijk en Zuidwending proberen het leven de moeite waard te maken. Samen staan we voor deze schone taak. Laat het zo zijn dat we beseffen dat we het samen met elkaar moeten doen. Niemand uitgezonderd. Alleen dan gaan de wereld en onze dorpen er een beetje mooier uitzien. Niet tegen, maar met elkaar!!

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Belangstelling Rondje Kerk van 28 augustus 2016
Het was een prachtige zondagmiddag om te fietsen, waarbij velen een bezoek brachten aan onze kerk. Er waren vrijwilligers aanwezig voor uitleg en/of beantwoorden van vragen. Op het orgel speelde Gert-Jan Farenhorst.

Vrijwilligers van de beide dorpen
Eind april zijn we met een aantal vrijwilligers weer begonnen met o.a. het onkruidvrij maken van het kerkhof en rond de kerk. Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.
Voor nadere informatie en de data kunt u zich melden bij Henk Pietersen 0598-630917 of Albert Nieboer 0597-646854.

Bruiloft
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat op maandag 24 oktober a.s. om 14.00 uur in onze kerk een huwelijk zal worden voltrokken tussen
Gert-Jan Farenhorst en Cynthia Slager
De ringen van trouw die jullie elkaar op deze huwelijksdag als symboliek zullen geven, zijn de jaarringen van jullie levensboom, geworteld in Gods liefde met elkaar verweven.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Bedankje

Op 12 augustus 2016 waren we 50 jaar getrouwd. Langs deze weg willen we iedereen bedanken die hier op welke manier dan ook aandacht aan heeft geschonken.
Jelto en Marietje Venema, Zuidwending 92

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik mocht ontvangen. Na vele bezoeken aan het ziekenhuis met allerlei onderzoeken, gaat het redelijk goed met me.
Hartelijke groet, Jaap Tepper

Gift voor bloemen

- fam. T. te V.: € 15,--
- mw. V. te V.: € 20,--

Hartelijk dank voor uw gift.