Kerknieuws uit 't Tonckeltje - september 2015

Kerkdiensten

27 september 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
Grunneger dainst
4 oktober 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
11 oktober 10:00 uur Ds.R. Poede
Heilig Avondmaal
18 oktober 11:00 uur Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer
25 oktober 10:00 uur Pastor E. Vroom te Veendam
gazamenlijke dienst met Hervormde Gemeente Muntendam
1 november 10:00 uur Ds. D.C. van Vliet te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 27 september
Op deze zondag zal de dienst een Grunneger dainst worden, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag 11 oktober
Op deze zondag gaan we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie / thee in het gebouw.

Zondag 18 oktober
Op deze zondag zal er weer een zangdienst gehouden worden. Er zullen vele bekende liederen gezongen worden. Mocht u ook eens een lied hebben wat u graag in een zangdienst wil laten verwerken, kunt u dit aangeven bij dhr. J. Nieboer. Deze dienst zal o.l.v. dhr. J. Nieboer staan en op het orgel zal Marcel Gelderloos de dienst begeleiden.

Zondag 25 oktober
Deze zondag zal in het teken staan van een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente Muntendam. Pastor Vroom zal deze keer de dienst in onze kerk voorgaan.

Zieken

- mevr. R. Molema-Hoving, Ommelanderwijk 170
- dhr. H. de Vries, Ommelanderwijk 247

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 20 juli 2015 - dhr. M. Drok, Houtduifstraat 33
- 26 augustus 2015 - mevr. H.S. Drok, Zuidwending 265 (voormalig adres)
- 29 augustus 2015 - mevr. A. Lamain-Molema, Ommelanderwijk 141-11
- 10 september 2015 - dhr. J. Oost, Ommelanderwijk 301

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Een vriendenhand

Zegt u wel eens: “Ik bid voor jou”?
Dat doen we meestal niet zo gauw.
Wij vinden vaak iets vreemds en raar,
en blijven vreemden voor elkaar.

Wij debatteren lang of kort,
maar zwijgen als ’t persoonlijk wordt.
De derde wereld spreekt ons aan.
Zo veilig ver bij ons vandaan.

Maar mensen dicht bij u en mij,
die lopen wij maar zo voorbij.
Ik denk, dat u al helpen kunt,
als u ze tijd en aandacht gunt.

Er zijn buro’s voor dit en dat.
Maar doen wij ook persoonlijk wat?
En vriendenhand helpt soms veel meer,
hier ligt een opdracht van de Heer.

Leg één hand nu in die van Hem.
En let voortdurend op Zijn stem.
God wijst u dan zeer zeker aan,
naar wie uw tweede hand moet gaan.

gedicht van Johanna W. van Eelen

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Dit spreekwoord zal ongetwijfeld een rol hebben gespeelt in de gedachtegang van de landelijke PKN kerk, toen ze op zoek waren naar een thema voor dit jaar.

Maar dat goede buren niet iets vanzelfsprekends is zien we iedere keer weer bij de enige rechter die heel Nederland kent, mr. Frank Visser. Gedoe over erfafscheiding, lawaaioverlast en ander ervaren ongemak vullen menig programma van de rijdende rechter. Blijkbaar is het niet altijd even gemakkelijk om met je buren samen te leven.

Toch moeten we zoals altijd uitkijken dat we het negatieve tot norm maken, veelal gaat het goed tussen de buren. Vroeger, toen de wereld nog wat kleiner was, was je vaak helemaal aangewezen op de hulp van je buren en dorpsgenoten, in Overijssel noemen ze dat noaberschap, de verplichting om je noabers, buren, bij te staan in tijden van nood.

Maar ook in deze moderne tijd met een terugtrekkende overheid zie je verschillende initiatieven ontstaan waarbij naar het voorbeeld van het aloude noaberschap nieuwe vormen worden georganiseerd. Mensen die mensen helpen die niet zelf (meer) in staat zijn bepaalde activiteiten te verrichten. We moeten ons er van bewust worden dat we het heft weer meer in eigen handen moeten nemen en zelf mede verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van onze omgeving, dus niet achterover leunen, maar zelf de handen uit de mouwen.

Van samen dingen doen wordt je beter. zo hebben we gezien dat ook onze beide dorpen, Zuidwending en Ommelanderwijk steeds dichter bij elkaar komen, dit gezamenlijk blad is daar het levende bewijs van en gelukkig is er meer. We helpen elkaar daar waar nodig.

Voor de kerk is dit niet nieuw, we noemen het alleen anders, namelijk naastenliefde. De kerk hoort midden in het dorp te staan en voor iedereen een goede buur te zijn en daar present te zijn waar dat nodig is.

Wat mij betreft staat daarbij voorop dat we de blik niet naar binnen richten, maar ook goed naar onze dorpen blijven kijken, Wat kunnen we daar betekenen, hoe zijn wij een goede buur? Waar kunnen we elkaar helpen? Daar ligt de opdracht die het thema van dit jaar ons geeft.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Vrijwilligers van de beide dorpen
We zijn nog steeds bezig met het onderhouden van het kerkhof en de aanblik van de kerk, met een groot aantal vrijwilligers.
U begrijpt dat dit werk het hele jaar rond doorgaat. We komen ongeveer elke 2 á 3 weken een morgen (meestal op een donderdag) bij elkaar.
Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Henk Pietersen 0598-630917 of Albert Nieboer 0597-646854.

Dagboek bij het Liedboek
Bij het nieuwe liedboek is een dagboek verschenen, ‘Iedere dag een nieuw begin’. In het dagboek zijn 365 korte meditaties bij (gedeelten van) liederen uit het liedboek: soms gaat het over de tekst, soms over de melodie. Dertien auteurs leverden hun medewerking. Voor elke week is er één thema. De thema’s volgen ongeveer de gang van het kerkelijk jaar. De titel is afkomstig uit lied 1002 vers 4:
“Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.”

Dit dagboek kost in de winkel € 22,50.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer